CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Rychlost ozdravování – je třeba mít trpělivost

Lidé se nás často ptají, jak dlouho trvá ozdravování? Na to mohu odpovědět s určitostí jedině tak, že nikdy nedojde k ozdravení ihned. To vím zcela bezpečně a lidé by s tím měli počítat. I například základní Půst pro zdraví, kterým prochází řada našich klientů, trvá od 10 do 15 dnů, není to tedy mávnutí proutkem. Samozřejmě organismus se ozdravuje ihned od 1.dne, kdy se metody začnou používat, ale není to hned vidět. Organismus potřebuje na obnovení rovnováhy čas, stačí si uvědomit, že do stádia překyselení nebo zdravotního problému se organismus také nedostal hned a nějakou dobu jste na tom pracovali. Především nevyváženou stravou. Mnoho jiných důvodů nehledejte. A právě tak pozvolně funguje při své opravě i organismus. Tuto pozvolnost já osobně považuji za jeden z hlavních zákonů ozdravování – prostě jednoduše ozdravovací metody nikdy nemohou fungovat jako tabletka Ibubrofenu , tj. ihned.

Je to dáno samotnými principy ozdravování, které musí v organismu proběhnout. Za prvé vždy musí dojít ke změně vnitřního biochemického prostředí organismu. Prakticky to znamená, že v organismu musí dojít k eliminaci kyselin, které jsou nahromaděny převážně ve pojivových tkáních a mezibuněčných prostorech. Toto překyselené prostředí omezuje činnost buněk a tím i vznik hormonů, enzymů a látek imunitního systému. To je pozadí mnoha zdravotních problémů. Cesta k nápravě je právě ve vyčištění tohoto nepříznivého okolí buněk.

Zde bude délka detoxikace vždycky individuální a závisí na míře vnitřního překyselení organismu konkrétní osoby. Samozřejmě pokud se použije nějaká hodně intenzivní metoda – např. Půst pro zdraví, bude intenzivní odkyselení probíhat velmi rychle.  U zásaditého ozdravného programu je to trochu pomalejší (minimálně 14 dnů). Ale ještě ani po těchto intenzivních detoxikacích nemusí být úplně vyhráno, u lidí, kteří jsou hodně překyseleni, bude třeba pokračovat v převážně zásadité stravě nebo ke stravě přidávat nějaký zásaditý preparát, např. Re-Bazik, který produkuje naše společnost.  Ten pomůže přispět k lepší acidobazické rovnováze především v tkáních. Lékaři přírodní medicíny proces odkyselení organismu měří spíše v měsících než jen ve dnech.

Druhým problémem, který při ozdravování probíhá, je doplnění všech esenciálních živin do organismu. Je třeba si uvědomit, že mnozí lidé (nejvíc se týká právě těch, kdo mají zdravotní problémy) mohou mít na začátku ozdravování již značně vyčerpány zásoby některých esenciálních živin. Budou trpět nějakou formou skrytého nedostatku některé živiny, což je velice častá příčina mnoha zdravotních problémů.  Při samotném Půstu pro zdraví nebo při Zásaditém ozdravném programu, které slouží jen k detoxikaci a odkyselení, se do organismu moc nových živin nedostává. Organismus stále žije hlavně ze zásob. Jejich skutečné doplňování nastane teprve tehdy, až po detoxikaci bude nastolena kvalitní plnohodnotná výživa, tj. výživa, která obsahuje dostatek všech esenciálních živin. Zde chci jen podotknout, co mnozí nechápou, že jen samotná detoxikace je jen půlka ozdravování. Pokud člověk po Půstu pokračuje dál ve své původní stravě, ve které třeba nebylo dost všech živin, k odstranění zdravotních problémů, které měly za základ nedostatek živin, logicky nemůže dojít. To je odpověď všem těm, kdo říkají, já jsem si udělal půst a mně to nepomohlo. Logicky ani nemohlo, jestliže po po detoxikaci nebudou doplněny všechny potřebné esenciální živiny.

Pokud organismus ve výživě po Půstu najde esenciální živiny, které potřebuje, bude si je zabudovávat do svých struktur. Ale to bude nějakou dobu trvat. Uvedu příklad – jestliže např. klientka před začátkem ozdravování trpěla osteoporózou, měla snížené zásoby vápníku v kostech. Organismus se stále snaží o svou rovnováhu a pokud dostane v potravě potřebný vápník, znovu ho do kostí zabuduje.  Modelový příklad může být, že např. klientka má v kostech o 100 g vápníku méně, než by měla mít.  Uvádí se, že potřebná denní dávka k udržení dobrého stavu kostí je třeba cca 800 mg vápníku denně. Jestliže uvedená klientka bude při ozdravování přijímat v potravě cca 1000 mg denně (o trochu více než je doporučená denní dávka, čistě teoreticky bude trvat cca 3 měsíce, než se může do organismu dostat chybějících 100 g vápníku. Obecně platí, že všechny živiny se do organismu zabudovávají v určité koordinaci s jiným (např. pro vstřebávání vápníku jsou potřebné fosfor, hořčík, vitamin C a další živiny), takže nejde např. jednorázově užít megadávku vápníku pomocí doplňku stravy a doplnit vše za pár dnů. To organismus neumí, má rád postupnost. Případ vápníku je jen modelový, ale i u jiných minerálů či vitaminů probíhá doplňování obdobně.

Na tomto příkladu jsem chtěl jen modelově ukázat, jak asi organismus funguje a že i doplňování živin má svou logiku. Podobnou, jako např. při stavbě domu, také se bez cihel nedá stavět. Pokud má někdo dlouhodobé narušené zásoby esenciálních živin, bude jejich doplňování pozvolné. Organismus nepracuje skokově. A protože doplnění všech chybějící ch živin je druhou hlavní podmínkou ozdravení, nelze očekávat změny ze dne na den. Pokud se ale hladina všech živin doplní, dá se očekávat, že se opětovně obnoví řada funkcí v organismu (např. tvorba hormonů, enzymů apod.).  Tím pak teprve dojde k ozdravení. Lidé si musí uvědomit, že jen detoxikace – ať už Půst pro zdraví nebo Zásaditý ozdravný program je jen začátek procesu ozdravování.

Zde opět zdůrazňuji nezbytnost plnohodnotné výživy.  Lidé si totiž neuvědomují, že mnozí svou chaotickou stravou organismus vyčerpávají, doslova žijí na dluh. Krátkodobě se to nepozná, ale pokud se organismus takto vyčerpává dlouhodobě, nastávají vážné zdravotní problémy. Plnohodnotnou výživu si člověk nemůže naplánovat sám, protože na to nemá dostatek znalostí a ani databáze složení potravin. Takže pokud vám váš stravovací systém nenaplánoval nějaký odborník, je vysoká pravděpodobnost (zvlášť jestli máte nějaký zdravotní problém), že se stravujete neplnohodnotně.  Na druhou stranu, plnohodnotné výživy není se třeba nijak bát, nejde o žádné výrazné omezení. Vlastně se jen přejde na trochu jiné proporce ve složení potravy. Strava je pestrá, režim se snadno dodržuje, takže žádný problém. Na to, aby si člověk nechal prověřit stav své výživy, není nikdy pozdě, rádi mu s tím, aby jeho strava byla opravdu plnohodnotná, pomůžeme. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na telefonu 777 143 283, nebo nám pošlete mail.

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva