CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Roztroušená skleróza, příčiny a možnosti léčby

Na roztroušenou sklerózu účinně metodami lékařů přírodní medicíny

Roztroušená skleróza se považuje za nevyléčitelný zdravotní problém. Já si to nemyslím a mám pro to své argumenty. Nevyléčitelná je totiž jen z pohledu klasické medicíny, která na léčení roztroušené sklerózy nemá vhodnou pilulku. Léky nemohou pomoci, naopak spíše z dlouhodobého hlediska uškodí a brání organismu v regeneraci.

Přírodní medicína i tento zdravotní problém řeší a co je důležité – má hmatatelné výsledky.  Jsou dokonce lékaři, kteří sami tento problémy zvládli (dostali se dokonce i z invalidního vozíku do běžného života) a nyní pomáhají jiným.  Ve světové odborné literatuře zaměřené na přírodní léčení je dostatek poznatků, které ukazují že i problém roztroušené sklerózy je řešitelný – zejména pomocí změny ve výživě a v životním stylu. I podle zahraničních zkušeností je však  třeba počítat s tím, že uzdravení není hned. Organismus své narušené funkce – v tomto případě nervy – opravuje pomalu a podle dosavadních zkušeností to trvá  rok i déle (v závislosti na výchozím stavu). Ale jiná lepší cesta v podstatě neexistuje. 

K tomuto závěru mne vedou zejména mé znalosti tzv. plnohodnotné výživy a také chápání pochodů v organismu, které nastávají v organismu při jakémkoliv hladovění či narušení výživy. K tomu v určité míře dochází i u pacientů s roztroušenou sklerózou (dále vysvětlím). Vědci také objevili, že mozkové buňky a nervové buňky se v určité míře mohou obnovovat. Tento jev se nazývá neuroplasticita. Existují metody, které mohou tuto neuroplasticitu podpořit a některé jsou i nenákladné a snadno se používají v praxi.  Také to, že existují případy lidí, kteří roztroušenou sklerózu překonali, mne utvrzují v tomto názoru. Čerpal  jsem ze zkušeností amerických, německých a ruských lékařů přírodní medicíny.

Začnu narušením výživy, hladovění či částečným hladověním. Tato souvislost mezi roztroušenou sklerózou a hladověním vás možná překvapuje, vždyť vy se stravujete určitě dobře. Ale za chvíli uvidíte, že to má svou logiku.  Oblastí zdraví se zabývám více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Za tuto dobu jsem přečetl mnoho odborné literatury z oblastí zdraví, výživy i hladovění. Od roku 2013 řídíme regeneraci lidí při různých zdravotních problémech a vidím na vlastní oči, jak změny životného a stravovacího stylu pomáhají. Mám řadu argumentů, které mne vedou k přesvědčení, že problém roztroušené sklerózy je v podstatě problém lidského metabolismu a hlavně problém nedostatku některých živin – hladovění není celkové, ale je to problém podvýživy v některých živinách. Je řešitelný přesně propočítanou změnou výživy. Takovou výživu si nikdo nemůže sám sestavit “na koleně” a už vůbec nepostačí jen běžná “chaotická” strava a dokoupení nějakých multivitaminů.

Každý, kdo trpí roztroušenou sklerózou, přesně ví, jak se zdravotní problém projevuje a jak vzniká.  Proto nebudu dlouze popisovat a půjdu rovnou k jádru věci.

Hlavním problémem při roztroušené skleróze je, že organismus provádí destrukci tzv. myelinových obalů nervů. Obnažená nervová vlákna špatně vedou nervové signály a s tím souvisí celá řada problémů typických pro roztroušenou sklerózu.

Já vám dnes ukážu, že problém je ve výživě. Jak známo jíme obvykle 3x až 5x denně, pokud nejíme, žijeme ze zásob. To, že organismus využívá své zásoby, pokud nemá dostatek živin v potravě, není nic neobvyklého. Podobných procesů v organismu probíhá celá řada a ani si jich kolikrát nevšímáme. Třeba v noci také nejíme. Také např. při delším hladovění. Pokud organismus nemá živiny z potravy, opatřuje si své živiny tím, že sáhne do svých rezerv. Zde platí princip tzv. priority orgánů – tj. organismus si obstarává své živiny nejprve z tkání, které nejméně potřebuje. Teprve když tyto zásoby vyčerpá, sáhne i do tkání pro organismus důležitějších. Zákonitosti hladovění byly zkoumány v celém světě.

V Rusku se např. hladověním zabýval vojenský vědec, který se jmenoval Pašutin. V roce 1902 prováděl pokusy na psech. Zdokumentoval hladovění u psů, které vyhladověl až do smrti. Při tom zjistil, že během kompletního vyhladovění došlo k 97% ztrátě všech původních tuků, u svalů došlo jen k 30% ztrátě hmotnosti, u ledvin došlo jen k 25% ztrátě hmotnosti, zatímco u mozku a nervů jen k 4% ztrátě hmotnosti. To, že organismus při hladovění ochraňuje své nejdůležitější orgány, se jmenuje princip priority výživy orgánů.

Pokud organismu chybí živiny a nedostává je z potravy, čerpá ze svého organismu. Z míst, které v danou chvíli nejméně potřebuje.  Organismus je v tomto směru velice schopný „počítač“, aby si vyhodnotil své priority.

Organismus nemusí ani hladovět, stačí i nedostatek některé konkrétní živiny v potravě. Např. při nedostatečném příjmu vápníku potravou, si organismus opatřuje potřebný vápník z kostí a zubů. To je dost častý a známý jev, kdy vzniká tzv. osteoporóza. Podobně organismus postupuje i u jiných živin a vznikají tak různé zdravotní problémy, které mnohdy ani nepovažujeme za důsledek špatné výživy.

Pokud se podíváme na složení myelinových obalů nervů, tak objevíme, že myelin je vlastně lipoprotein – tj. sloučenina tuků a bílkovin. Pokud půjdeme ještě dále po složení lipidů (tuků) myelinu, objevíme mezi složkami těchto lipidů např. cholesterol. Ten organismus potřebuje např. pro tvorbu hormonů, vzniká z něj vitamin D a také je důležitou součástí všech buněčných membrán. Podobně je možné se podívat i na proteiny myelinu. Podrobnou analýzou vaší výživy se dá zjistit, zda vaše stávající výživa obsahuje všechny aminokyseliny potřebné pro výstavbu těchto proteinů. Toto nejde udělat jiným způsobem.

Jedním z důvodů, proč organismus může napadat myelinové obaly nervů, může být právě nedostatek konkrétních esenciálních živin v potravě. Dovedu si představit situaci, kdy organismus napadne myelinové pochvy nervů, rozloží je a využije živiny v nich obsažené na stavbu jiných potřebnějších buněk či orgánů. Např. na tvorbu některých hormonů, které třeba potřebuje v daný moment více.

Proto u některých pacientů z roztroušenou sklerózou mohou být prvotní příčinou špatné stravovací návyky a zejména nedostatek některých živin.  Je třeba si uvědomit, že každá esenciální živina (a je jich celkem 46, které se musí dodávat potravou) je pro činnost organismu důležitá, protože esenciální živiny jsou nedílnou součástí hormonů, enzymů, ovlivňují acidobazickou rovnováhu. Protože působí ve složitých komplexech, je vždy důležité prověřit, jestli pacient ve své výživě má všech 46 esenciálních živin, a to v potřebném množství. To se může týkat pacientů s roztroušenou sklerózou. Klasická medicína se zatím při řešení zdravotních problémů nezabývá tím, zda pacient ve své stravě dlouhodobě přijímá všech 46 esenciálních živin. Jen rozbor krve toto nezjistí. Proto také nevidí tyto možné příčiny roztroušené sklerózy.

Druhou příčinou, proč může být problém s myelinovými obaly nervů, je narušená činnost buněk, kde se vlastní myelin tvoří. V případě myelinu se jedná o buňky, které se jmenují oligodendrocyty. Je známo, že v počátečních stádiích roztroušené sklerózy se myelinové pochvy dokonce opravují, dochází k tzv. remyelinizaci. Znamená to, že buňky jsou schopny myelin obnovovat. 

Co tedy naruší schopnost oligodendrocytů produkovat myelin? Zde je opět potřeba se podívat na to, jak se obecně narušuje buněčná činnost. Zde je odpověď jednoduchá. Buňky si mohou narušit svoji činnost vlastními odpadními látkami. Pokud je organismus nestačí odvádět z organismu, tyto se ukládají v mezibuněčném prostoru. Německá přírodní medicína tuto situaci nazývá překyselením organismu. Toto nepřátelské okolí buněk, kde je špatné pH, narušuje činnost hormonů a enzymů, které jsou právě na pH velice citlivé. Za překyselením organismu obecně stojí nedostatek tzv. zásadotvorných minerálů v potravě, což jsou především sodík, draslík, hořčík a vápník. Některé prvky – zejména sodík, vápník a draslík jsou nesmírně důležité pro dobrou funkci buněčné membrány, která rozhoduje o průniku živin do buňky a o odstraňování odpadů z buněk. To vše dohromady ovlivňuje dobrou výživu buněk a tím i jejich funkčnost. Nepochybně i schopnost oligodendrocytů produkovat myelin.

K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresové situace. (To podporuje i jednu z možných hypotéz, že stresy přispívají k roztroušené skleróze). Odhaduje se, že problém překyselení se v našich končinách může v nějaké míře týkat 80% obyvatelstva. U pacientů s roztroušenou sklerózou je třeba výživu postavit tak, aby docházelo k průběžnému odkyselování organismu. I to podle mého názoru podpoří schopnost oligodendrocytů produkovat myelin.

Samozřejmě roztroušená skleróza může mít i další příčiny. Např. dědičnost, užívání léků, které narušují dobrý metabolismus buněk apod. 

Problém, proč se roztroušená skleróza zatím považuje za nevyléčitelný a nevysvětlitelný zdravotní problém je také v tom, že se hledá jeden konkrétní viník, který vše způsobuje. Ale jak jsem vám ukázal výše, viník není nikdy jen jeden, viníků může být i více.  A protože u každého pacienta může být skupina viníků trochu  jiná, zdá se být obtížné objevit příčinu. Tím, že klasická medicína zatím výše uvedené příčiny neanalyzuje, ani se nedivím, že nenachází řešení. 

Od roku 2013 našim klientům pomáháme se zlepšováním zdraví. Používáme regenerační programy, kde podstatnou součástí je změna výživy.  Za tuto dobu mi prošly rukama stovky klientů a z jejich dotazníků často vyplývalo, že sice většina měla kaloricky dostatečně vydatnou stravu. Zdálo by se, že jim nic nechybí. Ale podrobnou analýzou jsem si ověřoval, že mnoha z nich chyběly některé důležité živiny. Také struktura stravy byla špatná.  Mnoho lidí trpí také překyselením organismu, což vede také k celé řadě dalších zdravotních problémů. Kombinace těchto příčin pak vede ke zdravotním problémům. Pacienti s roztroušenou sklerózou jsou na tom podobně a možná hůře, než běžná populace. Chronické zdravotní problémy nemají nikdy jen jednu příčinu, a proto na ně nemůže fungovat nějaká pilulka. Chce to vždy systémový přístup, který spojí dosavadní znalosti v jeden celek. 

Potěšitelnou zprávou pro všechny, kdo roztroušenou sklerózou trpí, je, že po několika letech studia tohoto problému,  jsme s kolegyní klinickou psycholožkou spojili všechny významné regenerační prvky,  které při roztroušené skleróze mohou pomoci, do jednoho uceleného regeneračního programu. Vycházeli jsme ze zkušeností lékařů přírodní medicíny s léčbou roztroušené metody právě metodami, které jsou zaměřeny na změny stravování a životního stylu. Někteří se sami vyléčili a pomáhají i ostatním. Tento program se jmenuje Regenerační program při roztroušené skleróze.  Regenerační metody tak působí na všechny doposud známé příčiny roztroušené sklerózy, a to najednou. To je podle přírodní medicíny nejdůležitější – chronické zdravotní problémy mají totiž vždy více příčin a je třeba je odstranit současně.  Náš postup vám určitě pomůže se regenerovat i v jiných směrech, to mohu směle garantovat (obdobné regenerační metody používáme i v jiných našich programech a víme, že fungují). Reálné výsledky na vašem běžném zdravotním stavu určitě pocítíte v řádu měsíců, obnova nervů bude trvat déle, podle světových zkušeností lékařů přírodní medicíny rok, ale i déle. Tento program jako celek je naprosto originální a víme, že jednotlivé regenerační metody fungují i samostatně. Nepoužíváme žádný zázračný lék, jen změny na úrovní výživy a životního stylu. A každý může snadno zabudovat do svého životního stylu. 

Bližší informace o Regeneračním programu při roztroušené skleróze najdete na našem e-shopu. 

 

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás prosím  na tel. 777 143 283 v pracovní době 10.00 až 17.00 nebo mi napište mail. Rádi vám pomůžeme. 

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2016, revize 2018

 

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví se zabývá již více než 30 let.  Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a skutečnou podstatou zdravotních problémů. 

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva