CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Reflux jícnu – přírodní léčba

Reflux jícnu – jak se ho zbavit pomocí metod lékařů přírodní medicíny

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených Protokolech  (postupech) lékařů přírodní medicíny zaměřených na  trávící problémy a z našich  vlastních vědomostí a zkušeností. (Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí.) 

Jak přírodní medicína přistupuje k refluxu jícnu?

Přírodní medicína (a západní přírodní medicína obecně) se vždy snaží najít skutečné příčiny zdravotních problémů a  hledá cesty, jak problém vyřešit a vyhnout se lékům. A  pokud už je berete, tak se jich i postupně zbavit.

Většina chronických zdravotních problémů (kam patří i problémy s trávením včetně refluxu jícnu) má obvykle více příčin, které působí společně. Správnou cestou, jak tyto chronické zdravotní problémy řešit, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet. Je to jiný přístup než má klasická medicína.

Při refluxu bývá největší problém, že pacienti jsou nuceni užívat léky (např. Omeprazol), které ve své podstatě snižují účinnost trávicích šťáv v žaludku. To sice při refluxu pomáhá (snižuje pálení), ale na druhou stranu narušuje hladký průběh trávení. Vzniká celá řada souvisících problémů. Proto je podle přírodních lékařů při refluxu důležitým krokem obnovení správné úrovně kyseliny chlorovodíkové v žaludku, nastolení správného stravovacího režimu včetně správné kombinace jídel. To rychle umožní eliminaci léků.

Překyselení organismu a reflux jícnu

Podle lékařů přírodní medicíny je jednou z dalších příčin refluxu jícnu tzv. překyselení organismu. To je situace, kdy ve stravě dlouhodobě výrazně převažují tzv. kyselinotvorné potraviny (např. maso, sýry, těstoviny, ryby, chléb, cukrovinky a mléčné výrobky) nad tzv. zásadotvornými potravinami (to jsou ovoce a zelenina). Organismus má nedostatek zásaditých minerálů, které nutné potřebuje k udržení acidobazické rovnováhy. To se pak následně projeví zejména na špatné činnosti enterické nervové soustavy, která řídí činnost celé trávicí soustavy, včetně svěrače jícnu.  Naruší se tím celé trávení.  Proto i strava při refluxu musí být naplánována tak, aby nezakyselovala.

Role plnohodnotné výživy při refluxu jícnu

Další příčinou refluxu je  nedostatek některé ze 46 esenciálních živin, které buňky potřebují pro svou činnost a neumí si je vyrobit. Může se jednat o jednu esenciální živinu, ale většinou chybí i několik živin. Při refluxu jícnu je v žaludku často narušen např. příjem vitaminu B12, kyseliny listové a další vitaminů a minerálů, což vyvolává celou řadu následných problémů. Při refluxu jícnu je obvykle dále narušeno i trávení ve střevech, které vyvolává další deficity živin. Nedostatek živin narušuje činnost buněk organismu a mimo jiné způsobuje poruchy činnosti buněk dolního svěrače jícnu, jak popíšu dále.

Vliv některých potravin na reflux jícnu

Další příčinou refluxu jícnu je konzumace potravin, které vyvolávají nesnášenlivosti. To je hodně častý jev.  Naše praxe potvrzuje, že mnohým lidem s refluxem se výrazně uleví, pokud se ze stravy vyloučí některé potraviny. Samozřejmě pokud se ze stravy systematicky vyloučí nějaké potraviny, dojde k tomu, že se tak strava ochudí o potřebné živiny.  Ty se ale musí nahradit a strava se musí dobře propočítat, aby byla plnohodnotná, t.j. aby obsahovala všech 46 esenciálních živin v dostatečném množství. V praxi lidé jen vylučují potraviny, které jim nedělají dobře, ale už je adekvátně nenahradí. Tím svůj problém jen prohlubují a bez plnohodnotné výživy nemohou svůj problém vyřešit.  Takovou plnohodnotnou výživu si lidé v podstatě nemohou ani sami naplánovat, protože jednak obvykle ani 46 základních živin neznají, nemají k dispozici potřebné databáze potravin a také jim chybí zkušenosti.

Další příčiny refluxu jícnu podle lékařů přírodní medicíny

Významnou příčinou narušeného trávení je i stres. Při stresu, jak známo, se organismus připravuje k boji a za této situace se omezuje tvorba žaludečních šťáv. Dlouhodobý stres je často tím faktorem, který snižuje produkci kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Zvládání stresu je tedy nedílnou součástí regenerační metody.

Jako další příčina refluxu jícnu se uvádí i nadváha, která způsobuje odlišné tlaky v oblasti břišní a negativně působí na spodní svěrač jícnu. Pokud má klient nadváhu,  náš regenerační  program má vždy i variantu hubnutí, která umožní pohodlně a zdravě zhubnout. Přibližně 3-4 kg za měsíc.

Pojďme se na problém refluxu jícnu podívat ještě zblízka. Většina návodů na internetu popisuje, jak se mají vynechávat kořeněná jídla, alkohol atd. A lidé takto svůj reflux často řeší. Soustřeďují se správně na  jídlo, neboť zde je většinou tzv. “zakopaný pes”. Ale většina lidí si nějaké druhy potravin prostě odstraní z jídla a už neřeší další souvislosti. A jen se diví, že jim to nepomáhá a nebo jen na chvilku.  Vyloučením potravin se totiž lidé většinou i ochuzují o důležité živiny v potravě, což problém refluxu jícnu  jen zhoršuje. Např. podle amerických lékařů přírodní medicíny je při refluxu jícnu naopak nutné posílit příjem živin, doporučují i tzv. megadávky v podobě doplňků stravy. My v našem typizovaném regeneračním plánu při refluxu tato jejich doporučení našim klientům předáváme.

Co způsobuje narušení činnosti spodního svěrače (sfinkteru) jícnu?

V souvislosti s refluxem jícnu se hodně hovoří i o narušené funkci dolního svěrače jícnu (tzv. sfinkteru). Já se domnívám (a naši klienti nám to potvrzují – i podle gastroskopie),  že organismus má vždy možnost, jak i zde funkci obnovit a regenerovat (podobně jako regeneruje i jiné tkáně a orgány). Ale pro tuto regeneraci musí být vytvořeny podmínky. Většina článků na internetu se spokojuje s konstatováním, že při refluxu je oslabena činnost dolního svěrače jícnu. Oslabenou funkci sfinkteru považují jiní autoři za něco předem daného.  Já si spíše kladu otázku: „Proč tento dolní svěrač jícnu špatně funguje a jak lze zlepšit jeho činnost?“ 

Pojďme se tedy na funkci sfinkteru podrobně podívat. Jak známo, jedná se o kruhový sval, tvořený s hladké svaloviny. Tuto svalovinu nelze ovládat vůlí. Stahy jsou řízeny mimovolně. Sfinkter je tvořen ze svalových buněk, které se vyznačují tím, že se stahují v reakci na podněty. Pokud tento sfinkter dobře funguje, nezáleží na obsahu žaludku a také na tom, jestli je jídlo ostré nebo málo ostré. Prostě se do jícnu zpět ze žaludku nedostane. A to je řešení, které potřebujeme. Nejsou ještě známy všechny mechanismy stahování sfinkteru, ale co se ví zcela jistě, je to, že stahování je řízeno nervy a tkáňovými hormony.

Pojďme ve zkoumání dále. Jak obecně probíhá kontrakce svalů je podrobně prozkoumáno. Dokonce za teorii tzv. akčního potenciálu, která s tím těsně souvisí, byla udělena Alanovi Lloydovi Hodgkinovi a Andrew Huxleymu v roce v roce 1963 Nobelova cena. Tito pánové totiž objevili, že stahy svalových buněk jsou řízeny elektrochemicky. Na membránách buněk vzniká tzv. akční potenciál, který je první impulsem k vlastnímu stahu buňky. Nebudu zacházet do podrobností, ale podstatné je, že stahování buněk je podmíněno činností tzv. iontových kanálků na membránách buněk, které pro svou činnost potřebují dostatek iontů – především sodíku, draslíku, vápníku a chloru. A zde už se dostávám k tomu, proč je možné, že svaly sfinkteru mohou mít oslabenou činnost. Pokud totiž v potravě nepřijímáme dostatek těchto esenciálních živin, může být narušen akční potenciál na membránách buněk, což vede k oslabené funkci sfinkteru. Německá přírodní medicína uvádí, že v západních zemích až 80% obyvatelstva trpí tzv. překyselením. Volně přeloženo, má stravu převážně kyselinotvorného charakteru, což souvisí s malým příjmem zásadotvorných minerálů (především vápníku, draslíku a hořčíku). Proto překyselení je vždy jednou z hlavních příčin refluxu jícnu u mnoha lidí (nemusí to být ale u všech). Německá přírodní medicína proto při problémech s refluxem jícnu, ale i dalších problémech s trávením vždy nasazuje odkyselovací programy (zásadité programy) nebo půsty. Jejich cíl není nějaké vyhladovění, ale především změna biochemického prostředí, ve kterém pak lépe pracují lidské buňky.

Co ještě ovlivňuje činnost sfinkteru? Všechny svalové buňky (a buňky sfinkteru nejsou žádnou výjimkou) jsou řízeny i nervy. Stahování a uvolňování sfinkteru řídí tzv. bloudivý nerv. Ten nemůžeme ovládat svou vůlí.  A nyní se musíme zase podívat na to, jak obecně fungují nervy a jak může být narušena jejich činnost.  Jak známo, nervové buňky jsou mezi sebou propojeny na tzv. synapsi, což je maličký prostor, kudy musí probíhat signály mezi buňkami. Jedná tedy o mezibuněčný prostor. Nervový signál má tzv. elektrochemickou povahu. Zase nebudu zabíhat do podrobností. Jde o to, že signál mezi nervovými buňkami nemůže proběhnout, pokud mezibuněčné prostředí není chemicky příznivé pro činnost speciálních enzymů, které odbourávají tzv. neurotransmitery. To jsou látky, které právě umožňují přenos nervových signálů. Právě špatná činnost neurotransmiterů je v pozadí problémů s narušenou činností nervů. Pří odkyselení organismu se mění chemické prostředí uvnitř organismu, organismus se zbavuje nadbytečných kyselin, které jsou právě uloženy v mezibuněčných prostorech (to znamená i mezi jednotlivými neurony). Pokud se tyto kyseliny dostanou z organismu, přestanou bránit v činnost  těchto neuronů. Činnost nervů se zlepšuje, to znamená, že pokud oslabená činnost sfinkteru byla způsobena špatným biochemickým prostředím na synapsi, obnoví se i činnost sfinkteru.

Třetí příčinou, proč nemusí sfinkter dobře fungovat, je nedostatek esenciálních živin. Totiž i neurotransmitery jsou jen chemické sloučeniny, které se “vyrábějí” v buňkách. Pokud buňky, které tyto neurotransmitery vyrábějí, nemají dost živin (a to může být každá ze 46 známých esenciálních živin), nemohou tyto neurotransmitery vzniknout. A pokud nevzniknou neurotransmitery, nemůže se také přenášet signál. Vše říkám velice zjednodušeně, ale toto je další možná příčina, které stojí za oslabenou činností sfinkterů a tudíž i za refluxem jícnu.

Přírodní medicína se snaží vyřešit VŠECHNY příčiny refluxu  jícnu, a to SOUČASNĚ

Jak sami vidíte, příčin refluxu jícnu je většinou více. A tak se taky musí k refluxu jícnu přistupovat. Lidé se většinou snaží označit jednoho viníka. Ale u chronických problémů je viníků vždy více. Pokud pochopíme, že se nehledá jen jeden viník, je možné reflux jícnu uspokojivě a systémově vyřešit, včetně toho, že je možné vyhojit již poškozené tkáně v jícnu.  A to platí i u jiných zdravotních problémů. 

Lékaři přírodní medicíny se většinou nezatěžují přesným stanovováním toho, zda špatně fungují svalové buňky, nebo zda špatně funguje bloudivý nerv nebo zda nepůsobí dobře hormony, nebo dokonce nevznikají. Právě protože příčin je více a vše se točí kolem biochemického prostředí a esenciálních živin, používají se metody, jak tyto podmínky pro buňky zlepšit celkově. Pokud buňky zlepší svoji činnost, zlepší se i činnost celých tkání a orgánů a to je základ ozdravování a regenerace.

Koncepce Regeneračního programu při refluxu jícnu

Na základě zkušeností a postupů lékařů přírodní medicíny s refluxem jícnu jsme zpracovali  Regenerační program při refluxu jícnu, který vedle podrobných stravovacích plánů (ve 2 variantách – varianta pro hubnutí a varianta bez hubnutí) obsahuje SOUBOR regeneračních prvků, kterými klient působí na organismus SOUČASNĚ. Jsou tak podchyceny všechny hlavní příčiny refluxu jícnu, což dává  velmi vysokou naději na zvládnutí tohoto zdravotního problému.  Kromě toho i výrazně ozdravujete organismus – regenerační metody působí na organismus jako celek. Nás program funguje spolehlivě, naši klienti dokonce ověřili gastroskopicky, že se dobře hojí i poškozené tkáně jícnu.

Více se o regeneračním programu při refluxu jícnu, který si budete provádět sami doma a rychle vám pomůže, dozvíte na našem e-shopu.

Případně nás kontaktujte v pracovní době od 10.00 do 17.00 na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247 nebo nám napište mail. Případně nám pošlete sms, ozveme se vám sami.

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2016, revize 2018

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 60 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva