CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Půst pro zdraví – intenzivní detoxikace a regenerace

Půst pro zdraví – komplexní detoxikační a omlazující program. Přínos pro zdraví je potvrzen Nobelovou cenou za lékařství a fyziologii.

Lidé znají většinou je běžné půsty. Při těch se jen “nějak” omezí strava. Nemusí být vždy zdraví přínosné. Profesionální Půst pro zdraví je něco jiného.

Nejde totiž jen o půst, jak se dále dozvíte. Součástí je celá řada detoxikačních praktik, které výrazně podpoří detoxikaci a zajistí, že i po 7 až 10 dnů skoro bez jídla se stále budete cítit výborně.

Jedná se o velmi silný půst – jíte jen maximálně 250 kcal za den (ale hlad mít nebudete – to se dozvíte dále). Ale toto omezení stravy na delší dobu (obvykle 7 – 15 dnů) je právě velice důležité. Právě takto striktně postavený půst totiž přináší výrazný efekt pro zdraví.  V roce 2016 se toto potvrdilo vědecky. Japonec Yoshinori Ohsumi získal Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za popsání jevu tzv. autofagie (anglicky „autophagy“), jevu tzv. „sebepojídání“, kterým buňky likvidují své nepotřebné, staré a cizorodé součásti většinou bílkovinové povahy. K tomuto jevu dochází při delších striktních půstech a hladovění. Tím se buňky obnovují a omlazují.

Němečtí lékaři půst výrazně vylepšili. Postní stravu přesně definovali, současně s půstem se navíc provádí celá řada důležitých ale snadných detoxikačních procedur. Německá lékařská metodika velkou výhodu, najdete v ní všechno, abyste si i delší striktní půst 7 až 15 dnů mohli udělat sami.  Takto komplexně postavený, lékařsky prověřený a Půst pro zdraví je považován za jednu z nejlepších ozdravovacích a omlazovacích metod, kterou má lidstvo k dispozici. Na jeho základě v Německu funguje nejméně 10 středně velkých klinik. Lidé se tam jezdí regenerovat a léčit. S námi si můžete udělat sami v domácích podmínkách. 

Všichni víte, že existuje velké množství různých detoxikací. Ale je třeba zdůraznit, že všechny detoxikace, při kterých se výrazně neomezí jídlo, jsou pomalé a málo účinné. Jen samotná detoxikace také většinou nestačí pro vyřešení zdravotních problémů. V těchto případech je vždy třeba řešit období po půstu a zejména plnohodnotnou výživu. Toto je názor odborníků, lékařů – specialistů na metodicky správně řízené půsty, kteří je ve své každodenní lékařské praxi na německých klinikách přírodní medicíny také desítky let úspěšně používají k ozdravování a léčení.  Přínosy odborně řízených lékařských půstů jsou vědecky ověřeny a statisticky zpracovány. 

Čím se liší Půst pro zdraví od běžných půstů?

Tento článek by měl být i kvalifikovanou odpovědí všem lidem, kteří znají jen běžné půsty. Půst pro zdraví je totiž úplně jinak postavený půst, než lidé znají. Také vám poskytuje garanci bezpečnosti. To se nedá říci o všech návodech na půst na českém internetu, které často vyjadřují zkušenost jednoho člověka. Od všech takových návodů se distancujeme. Půst pro zdraví je jiný i v tom, že obsahuje originální komplex  detoxikačních procedur a pohybu, které podporují jednotlivé detoxikační orgány a zabraňují ztrátám svalové hmoty. V tomto směru je Půst pro zdraví jedinečný, velice účinný a bezpečný.

Řada lidí (často ti se zdravotními problémy) se pouští do půstu v domnění, že je půst zázračně vyléčí. To ovšem platí pouze za předpokladu, že se jedná opravdu o delší půst prováděný podle bezpečné lékařské metodiky a dále musí být po půstu bezpodmínečně nastolena opravdu kvalitní plnohodnotná výživa. Tu si lidé ale nemohou stanovit sami, vyžaduje odborníka. Řada lidí si myslí, že jí zdravě, když jí ovoce a zeleninu. Nebo když nakupuje potraviny na farmářských trzích nebo ve zdravé výživě. Nebo, když si peče domácí chléb. Ale na stravu se vždy musíme dívat jako na CELEK a zda tento CELEK zajišťuje všech 46 základních živin. Taková výživa nemůže být nahodilá, ale potřebuje určitý plán příjmu 46 živin. V tom je právě největší rozdíl mezi běžnou nahodilou stravou a plnohodnotnou výživou podle koncepce německých lékařů. Proto pokud někdo jedl bídně před půstem, jen půst ho sice může nějak odlehčit a pročistit, ale aby se kompletně uzdravil musí po půstu přejít na kvalitní plnohodnotnou výživu (ta obsahuje 46 esenciálních živin v potřebném množství.  V tomto směru zdravou výživu ještě mnoho lidí nechápe, žijeme v době “temna”.  Proto je odborně naplánovaná plnohodnotná výživa po Půstu pro zdraví pro dosažení léčebných výsledků nezbytná. 

Občas se totiž objevují v médiích nekvalitní informace o půstech. Ty často pocházejí od lidí, kteří se intenzivně odborně vedeným půstem nezabývají, nemají s ním osobní zkušenost a ani praxi. Odborně vedené půsty podle lékařské metodiky totiž nejde dávat do jednoho pytle a srovnávat je s neadekvátně dlouhými půsty se špatnou metodikou, či dokonce s nuceným hladověním. Také se nelze řídit názory lidí, kteří se postili amatérsky a neměli dobrou metodiku. Půsty také prioritně neslouží k hubnutí, jak se někdy chybně uvádí, ale slouží hlavně k ozdravení organismu.  Pro účel ozdravení a odlehčení se půsty  ve všech světových kulturách používají již tisíciletí. I to je jistě dobrý argument.

Proč pro provedení bezpečného a účinného delšího půstu potřebujete dobrou metodiku?

Většina lidí si už určitě zkusila chvilku hladovět a nebo držet půst. Obvyklé je, že už po půl dni hladovění většina lidí má hlad a hladovění zanechává. Když má někdo silnou vůli, zatne zuby a vydrží i 1 nebo 2 dny. Pak ho obvykle začne bolet hlava, přidává se nevolnost, slabost. V tuto chvíli většina lidí  s půstem či hladověním přestává s tvrzením: “Delší půst se prostě nedá vydržet!”  Ale je to skutečně tak? Copak není způsob, jak delší půsty projít elegantně a bez problémů?

Výše uvedené problémy s půstem mají všichni ti, kteří si myslí, že delší půst je jenom o tom, že se přestane jíst. Ale to je největší omyl! Abyste vydrželi striktní půst nebo dokonce hladovění v délce například 6 až 10 dnů, neměli klasický pocit hladu, cítili se dobře a bezpečně, musí se k omezení jídla přidat ještě další detoxikační procedury. To vše podpoří činnost všech detoxikačních orgánů (střeva, plíce, játra, ledviny a pokožka, jazyk). Prostě k provedení delších půstů musíte mít dobrou metodiku, která není jen o tom, že prostě jen přestanete jíst. Tak delší půst absolvovat nejde.  A o tom, jak si takový kvalitní a bezpečný delší půst podle německé lékařské metodiky udělat (tzv. intenzivní lékařský Půst pro zdraví), se dozvíte v tomto článku.

Proč provádět Půst pro zdraví?

Jistě u vás vzniká otázka, proč vůbec delší půsty absolvovat? Má to nějaký smysl? Při povrchním pohledu na půst se může zdát, že půst přináší jen odříkání a kručení v břiše. Ale při hlubším prozkoumání účinků půstů zjistíte, že delší striktní půst nebo i hladovění v trvání 6-10 dnů prováděný podle bezpečné metodiky je vlastně jedna z mála detoxikačních metod, která má hluboký dosah na fungování celého organismu. Je to vlastně jediný způsob, jak se dostat dovnitř organismu a provést tam výrazné změny. Zahraniční lékaři přírodní medicíny delší půsty či hladovění připodobňují k “operaci bez nože”. Dojde zejména k výraznému pročištění mezibuněčného prostoru, který umožní lepší fungování buněk. Pokud se následně do buněk dodají všechny nenahraditelné živiny (46), odrazí se to na lepším fungování enzymatického, hormonálního, imunitního a nervového systému organismu. Proto dochází k výraznému celkovému ozdravení organismu. Podrobně se o účincích delších půstů dozvíte dále v článku. Delší půsty a hladovění v kombinaci s  následnou plnohodnotnou výživou se v zahraničí používají jako řádná léčebná metoda, která prokazatelně pomáhá při řadě zdravotních problémů.

Kdy provádět Půst pro zdraví?

Většina lidí žije v představě, že půst je třeba provádět jen na jaře. Ale toto se týká pouze křesťanského předvelikonočního půstu. Němečtí lékaři půst přetvořili v regenerační a léčebný nástroj, kde sezóna nehraje žádnou roli. Je určen pro celoroční použití. Má to svou logiku, nikdo přeci nebude se svým ozdravováním čekat až na jaro! Každý se chce ozdravovat pokud možno ihned. V zimním a chladnějším období německá lékařská metodika např. počítá s tím, že se klienti teple oblékají, pijí teplé nápoje, více využívají saunu. Jinak Půst pro zdraví probíhá úplně stejně. Na Půst pro zdraví proto nahlížejte podobně jako na wellness nebo lázeňský pobyt. Je dobré ho využít vždy, když si chcete upevnit kondici. Také pokud se cítíte unaveni, oslabeni, přetíženi, zahleněni, před velkým hodováním k odlehčení nebo pokud jste už dlouho žádný půst nedrželi. Proč čekat na “blaho”? Metodiku a potřebné přípravky si můžete třeba hned objednat u nás na e-shopu (viz odkaz níže). Pokud máte obavy, že svůj první delší půst z jakéhokoliv důvodu nezvládnete, nemusíte se bát, našim klientům s vedením půstu radíme. 

Jaké informace o půstu nenajdete nikde na internetu?

Na internetu je spousta různých návodů, jak si provést “nějaké” půsty (které s Půstem pro zdraví většinou nemají nic společného), lidé na fórech popisují své individuální zkušenosti. Co ale určitě na internetu nikde nenajdete, je to, jak tento “nějaký” půst proběhne právě u vás. Každý člověk je totiž jedinečný, každý má své vlastní znečištění organismu a zásobu minerálů a vitaminů, každý má jiné zdravotní problémy. A toto všechno se může mít na průběh půstu vliv. Dá se tedy průběh půstu nějak předvídat?

Jediným možným řešením, jak se vyhnout případným problémům při půstu, je používat prověřenou a bezpečnou lékařskou metodiku půstu, se kterou mají zkušenosti desítky tisíc uživatelů. U takového půstu se dá celkem dobře předvídat, jaké problémové situace mohou při půstu nastat a jak je řešit. Prostě jsou s ním zkušenosti. Naše společnost Centrum řízené regenerace s.r.o. (do 31.8.2016 jsme působili pod názvem Centrum řízeného hladovění s.r.o,) doporučuje svým klientům výhradně německou lékařskou metodiku Půstu pro zdraví, která originálně kombinuje speciální půst s řadou dalších podpůrných detoxikačních procedur a pohybem. Hlavním důvodem, proč jsme si tuto německou metodiku vybrali je to, že je lékařsky prověřená, dlouhodobě se používá a je bezpečná.  V této metodice jsou také popsány i základní problémové situace, které mohou při Půstu pro zdraví nastat a jak je řešit.  

Jaký užitek budu mít z intenzivního lékařského Půstu pro zdraví při délce trvání 7 až 10 dnů?

 
  • Dojde k „vnitřní operaci“ a úklidu uvnitř vašeho organismu. Většina lidí si čistí zuby, myje obličej a dál do organismu se nedostane. Ale organismus se i uvnitř zanáší, zejména se zanáší mezibuněčný prostor (zde se dočasně ukládají odpadní produkty buněčného metabolismu). Pokud se na více dnů výrazně omezí jídlo (jeden den půstu nestačí), detoxikační orgány mají volnou kapacitu na odstranění staré zátěže z mezibuněčných prostor. De facto se osvobozují buňky. Organismus je navíc donucen žít ze svých zásob. Nejprve stravuje vše, co do organismu nepatří. Nachází hleny, tuky a staré buňky, které jsou uloženy na různých místech organismu. Tím dochází ke globálnímu pročišťění. V zahraničí nazývají delší půst „operací bez nože“. Delší půst je jediná cesta, jak se dostat do organismu a silně ho pročistit. Za 7-10 dnů intenzivního půstu se zbavíte přibližně 3-5 kg metabolitů uložených v mezibuněčných prostorech a tuků, které brání vašemu organismu v lepším fungování. Hlavně vám začnou lépe fungovat všechny buňky. A ty jsou v organismu rozhodující. Odehrávají se tam všechny důležité procesy (např. tvorba hormonů a enzymů). Provedete de facto generální opravu organismu. To nejde udělat jinak než striktním půstem (tím, že si jen v neděli nedáte maso a myslíte si, že máte půst, stejného výsledku nedosáhnete!). 
  • Půst je vynikající začátek, pokud někdo chce začít měnit svůj životní styl – půst umožňuje např. velice kvalitní start při změně životního stylu
  • Pročištěný organismu po Půstu je schopen regenerovat a lépe přijímá živiny dodávané potravou. 
  • Můžete se zbavit bolestí svalů a kloubů. Delší půsty slouží k tzv. odkyselení organismu. Je mnohonásobně odzkoušeno, že při půstech lidem odcházejí různé bolesti (hlavně kloubů a svalů)
  • Budete lépe odolávat nemocem, posílí se vaše imunita. Při delších půstech dochází k lepší vzájemné synchronizaci žláz s vnitřní sekrecí, což také podporuje uzdravování
  • Zažijete výborný pocit odlehčení. Kdo ještě nikdy nedržel delší půst, nemůže pochopit, že se jednak dá krásně vydržet, ale také, že se člověk po týdenním pročištění výborně cítí.
  • Při přechodu na vnitřní výživu dochází k psychickému zklidnění
  • Pročištěním se organismus celkově regeneruje – a to až do buněčné úrovně – v tomto smyslu je možné mluvit o omlazení organismu – jak prokázal japonský vědec Yoshinori Ohsumi (na úrovni buněk a tkání)
  • Dochází ke změně ve vnímání půstu: jakmile člověk jednou zvládne delší půst, pochopí , že to nebyl žádný problém a do budoucna už bude schopen Půst pro zdraví bez problémů opakovat. Získá tím celoživotní nástroj pro kvalitní údržbu svého zdraví.
  • Omezení kouření. Na základě dlouhodobých statistik prováděných na klinikách přírodní medicíny v Německu se ukazuje, že po delším Půstu pro zdraví 50 % kuřáků zanechává kouření, 45 % kouří značně menší dávku a jen 5 % absolventů programu kouří stejně jako před ním.

Má vůbec tento intenzivní půst nějaké nevýhody?

 • Budete denně potřebovat cca 2 hodiny jen pro sebe. Budete si sám dělat potřebné detoxikační procedury (bez nich byste se necítili dobře) a také se pohybovat na čerstvém vzduchu (hlavně chůze cca 1 hodina denně). Ale na druhou stranu – po celý tento čas budete hýčkat jen sebe!!! Jsou to vaše “domácí lázně”!
 • První dny půstu bývají trochu náročnější, musíte si přivyknout k rytmu půstu. Organismus se první dny přestavuje na jiný způsob výživy – výživu z vnitřních zásob. Fakticky nehladovíte, jen jste vyživováni jinak. Proto také necítíte klasický pocit hladu. Organismus se také zbavuje největší várky toxinů, které se dostávají do krevního oběhu, a proto někdy nastávají obtíže (bolest hlavy, slabost apod.). Nezapomeňte, že jde o “operaci”, která z vašeho organismu odstraní 3-5 kg toxinů a tuků! Ale máme určité „finty“ a také zkušeného trenéra, který vám na telefonu poradí. Vždy je třeba chápat, že se jedná o velkolepou „operaci bez nože“, která za to stojí.
 • Budete muset trochu změnit myšlení. Lidé běžně chápou půsty jako něco, co je omezuje. Zkuste se na půst podívat jako velkého přírodní lékaře a pomocníka, který vám pomáhá!!! A dostane se na místa v organismu, kam se nikdo jiný bez „skalpelu“ nedostane. A pokud toto pochopíte, půjdete do ozdravného programu s nadšením.

Kontraindikace Půstu pro zdraví: (kdo nesmí dlouhý striktní půst provádět):

 • Těhotenství a kojení
 • Alkoholová a drogová závislost
 • Těžké stavy deprese
 • Duševní nemoci
 • Bulimie, anorexie
 • Diabetes
 • Pravidelné užívání léků (které nelze na období půstu vynechat)
 • Lidé do patnácti let a nad 65 let (pokud dosud nemá starší člověk žádné zkušenosti s ozdravným půstem)

Půst pro zdraví je půst, který trvá maximálně 10 dnů je určen pro zdravé lidi, kteří ještě nejsou trvale závislí na lécích a nemají výše uvedené kontraindikace.

Jak dál po jakémkoliv půstu či hladovění?

 • Většina lidí si často myslí, že půstem či hladověním vyřeší všechny zdravotní problémy.  
 • Půst pro zdraví je jistě vynikajícím začátkem jakékoliv cesty ke zdraví. Ale k vyřešení zdravotních problémů je třeba VŽDY řešit  i  systém výživy v období po půstech a odkyselovacích programech. 
 • Lékaři přírodní medicíny nastolují jako druhou fázi léčení po Půstu pro zdraví  u svých pacientů systematickou plnohodnotnou výživu, která je velice významnou regenerační metodou. Obsahuje totiž v dostatečném množství všech 46 esenciálních živin, které organismus neumí vyrobit a musí být dodány potravou.
 • Takovou výživu si většina lidí  většinou po půstu nenastaví – stravují se dál podle chuti, namátkově a vlastně chaoticky. Proto také nedosahují významného zlepšení zdravotního stavu. Ke zdravé výživě nestačí jen mít  zeleninu ze zahrádky nebo nakupovat v prodejně zdravé výživy, jak si lidé často myslí.
 • Chce to mnohem více. Blíže se o systému Plnohodnotné výživy, kterou našim klientům poskytujeme v rámci našich regeneračních programů, dozvíte po prokliku. 

Jak se mohu Půst pro zdraví naučit?

Pokud máte zájem se naučit provádět Půst pro zdraví podle německé lékařské metodiky, můžete si objednat metodiku (je zpracována v češtině). Jakmile se tento půst jednou naučíte provádět, můžete pak používat celoživotně. Tato znalost se určitě vyplatí. 

S profesionálním Půstem  pro zdraví můžete začít ihned a objednat si přesnou německou metodiku u nás na e-shopu po kliknutí zde

Co dělat, když nemohu provádět Půst pro zdraví?

Pokud máte kontraindikaci, doporučujeme vám provést alternativní detoxikační – odkyselovací program podle německých lékařů přírodní medicíny  Zásaditý ozdravný program

V případě jakýchkoliv dotazů, nebo upřesnění, zda je pro vás Půst pro zdraví vhodný,  kontaktujte prosím Centrum řízené regenerace s.r.o. v pracovní době od 10.00 do 17.00 na telefonech 777 143 283 nebo 7777 44 247 nebo nám napište mail. Rádi Vám pomůžeme. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2014, revize 2018

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. Ve svých článcích se zabývá souvislostmi mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů. 

 

 

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva