CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Půst diskuse – ztráta svalové hmoty při půstu

Na internetu se často diskutuje otázka ztráty svalové hmoty při půstu či hladovění. Při našem Půstu pro zdraví je vysledováno, že za jeden týden půstu dochází k průměrné změně hmotnosti cca o 5 kg. Pojďme se tedy podívat podrobněji, k čemu při tomto Půstu pro zdraví dochází a zda skutečně dochází ke ztrátě svalové hmoty. A co tedy vlastně při Půstu pro zdraví z těla odchází a v jakém množství.

Pokud se týká svalových vláken, je obecně známo, že jak „svalovci“ tak tzv.“sušinky“ mají přibližně stejný počet svalových vláken. Svalovci mají vlivem tréninku tato svalová vlákna silnější, větší hmotu u nich také tvoří pojivová tkáň mezi svalovými vlákny a šlachy. Obecně platí, že pokud organismus svaly používá, jsou řádně prokrvovány a nemůže dojít k jejich atrofii.  Při Půstu pro zdraví podle prověřené lékařské metodiky se dbá na fyzický pohyb a tím se i zajišťuje dostatečné prokrvování svalů. To vylučuje atrofii svalů.

Pokud se týká získávání energie, při Půstu pro zdraví první den organismus energii získává ze zásobního glykogenu v játrech a svalech. Každý den při půstu přijímáme navíc cca 250 kcal v tekuté potravě.  Přibližně od 2.-3.dne organismus čerpá svou energii z 80% štěpením tukových buněk. Denně je tak spotřebováno cca 150-200 gramů tuků (u žen). V prvních dnech půstu organismus získává dalších 20% energie na úkor bílkovin (zase podle principu priority výživy orgánů přepracovává především staré a nepotřebné buňky střevního traktu a nepotřebných trávicích enzymů) a také na úkor zeleninových šťáv, zeleninových vývarů, které se při Půstu pro zdraví pijí. Od 3.dne půstu, kdy organismus je z větší části převeden na vnitřní výživu se energie získává převážně z tukových buněk (spaluje se cca 200- 250 g tuků u žen), jen asi 5-7% energie se získává přepracováním starých nepotřebných bílkovin.

Lidé se obvykle obávají ztráty bílkoviny ve svalech. Vzhledem k tomu, že při Půstu pro zdraví (denní příjem tekutou potravou je 250 kcal/den) se žádné bílkoviny nekonzumují, napsal jsem tento podrobný rozbor, který vychází z lékařských poznatků německých lékařů, kteří právě s tímto typem půstu mají letité zkušenosti. My jen na český trh uvádíme to, co v zahraničí dlouhá léta funguje.

Při Půstu pro zdraví organismus bílkoviny a některé živiny samozřejmě čerpá ze zásob, jinak to ani není možné. Otázka je, jaké množství bílkovin organismus pro svou činnost denně potřebuje. Je obecně známo a s tímto údajem pracují všichni výživoví poradci (když klientům počítají denní jídelníček), že denní přísun bílkovin v potravě by měl být maximálně 1 g bílkoviny na 1 kg tělesné váhy. (Světová zdravotnická organizace doporučuje dokonce ještě nižší množství).  To znamená, že na jeden den by průměrný 70 kg člověk měl přijmout cca 70 g bílkovin. Za 6 dnů půstu tedy průměrný 70 kg člověk teoreticky potřebuje přijmout ze zásob přibližně 420 g bílkovin. Podle výzkumů německých lékařů je současný člověk bílkovinami zásoben až nadměrně a spíše by měl řešit jejich nižší příjem. Organismus potřebuje méně bílkovin. Současný běžný člověk má ve svých zásobách dostatek bílkovin (uvádí se, že jen v membránách ztluštělých buněk má běžný člověk uloženo několik kilogramů bílkovin). Nehrozí tedy žádné nebezpečí, že by po týdenním Půstu při zdraví organismus běžného člověka trpěl nedostatkem bílkovin, aby byl nucen narušovat svalová vlákna. Za 90 let provádění půstů podle této metodiky němečtí lékaři nezaznamenali, že by u někoho atrofovaly svaly. A to ani tehdy, když podle stejné metodiky provádějí tzv. léčebný půst v trvání 3 nebo 4 týdny. Půst pro zdraví, který řídíme pro klienty v ČR, trvá obvykle jen 6 dnů.

I přes tato naše tvrzení mohou přístroje, které výživoví poradci používají na sledování parametrů těla (tělesný tuk, svalová hmota apod.), ukazovat, že po půstu (a to jakémkoliv) může dojít jakoby k poklesu svalové hmoty. I tyto údaje je třeba vyhodnocovat velice obezřetně. Tento tzv. pokles svalové hmoty, který tyto přístroje mohou ukazovat, vlastně není poklesem svalové hmoty, ale spíše odraz toho jak se změnily poměry ve svalové hmotě (např. voda a bílkovina) a jak došlo k jejímu pročištění od škodlivých metabolitů.

Při Půstu pro zdraví dochází totiž k výrazné detoxikaci buněk i mezibuněčného prostoru tkání. Ve mezibuněčných prostorech svalových buněk jsou odpady (především močovina), které teprve při půstu mají šanci dostat se ven. Rovněž vazivová a pojivová tkáň se při půstu odlehčuje o nepotřebné zplodiny, škodlivé látky. To je i smysl půstu – očištění organismu, především mezibuněčného prostoru, který brání dobré funkčnosti buněk.

Připomeňme si jen, o jaké škodlivé látky jde:

– zvýšené triglyceridy, cholesterol, LDL v krevním séru
– břišní (viscerální) tuk
– škodlivé koncentrace hormonů např. insulin, estrogeny
– amoniak, močovina, kyselina močová
– pesticidy, léky, cizí látky rozpustné v tucích
– zbytky z nadbytečné konzumace masa, nadbytečný kolagen, který je uložen ve stěnách buněk
– škodlivá spojení cukrů a bílkovin tzv. AGE (Advanced Glycation Endproducts), která podporují zánětlivá onemocnění, arteriosklerózu a proces stárnutí
– defektní a staré enzymy (podstatnou částí je vždy bílkovina)
– antigeny
– konzervační látky, umělá aromata a barviva
– těžké kovy, chlorované uhlohydráty,
– umělé přídavky z potravy typu Fast Food

Je asi celkem pochopitelné, že když organismus vyloučí tyto jedovaté a škodlivé látky (a to je hlavní cíl Půstu pro zdraví), tak se i celková hmotnost svalové hmoty oproti stavu před půstem musí snížit. Jedná se však o snížení váhy na úkor balastu, který je nahromaděn v mezibuněčných prostorech.  Při půstech také dochází ke změně koncentrace některých iontů (především sodíku, draslíku a vápníku) v mezibuněčných a vnitrobuněčných prostorech, které ovlivňují zadržování vody. Svaly jsou z velké části tvořeny vodou a i tímto způsobem se může projevit zdánlivá změna hmotnosti svalové hmoty.

Jinak na tomto místě je nutné poznamenat, že jakákoliv detoxikace (například jen pomocí zeleninových a ovocných šťáva), pokud se nekonzumují kvalitní bílkoviny (t.j. denně  v množství 1 g na kilogram váhy, jak říkají výživová doporučení), nutně i tyto detoxikace vyvolávají stav, že organismus musí žít ze zásobních bílkovin. Toto však nikdo neřeší, protože podobně jako u Půstu pro zdraví je to jen zbytečně nafouknutá bublina. Krátké půsty jsou totiž něco úplně jiného než dlouhá vyhladovění.

Co je důležité vědět, krátké půsty – jako je např. Půst pro zdraví v trvání 6 dnů v žádném případě nezpůsobí nějaké dramatické ztráty svalové hmoty. Navíc po Půstu pro zdraví se lidé zase stravují kvalitně a ztracené bílkoviny snadno doplní prostřednictvím několika porcí masa a sýrů. Česká republika není Afrika a lidé u nás se zdrojem kvalitních bílkovin opravdu nemají žádné problémy. Není tedy důvod k obavám.

Závěr:

Pokud bych vycházel z toho, že při Půstu pro zdraví průměrně za týden poklesne váha našich klientů o 5 kg, je tuto ztrátu hmotnosti možné odhadem rozdělit na následující složky:

1/ cca 1- 1,5 kg – úbytek váhy na úkor dočasného vymytí střev od stolice. Při Půstu pro zdraví dojde k pročištění střev, organismus tuto váhu získá po půstu zpět tím, že se zase zaplní běžnou stolicí.
2/ cca 1,5- 2 kg tuku – organismus štěpí zásobní tuk na energii (zpravidla se jedná o škodlivý viscerální tuk, který se snadno štěpí)
3/ cca 0,5 kg nepotřebných bílkovin se může přeměnit na energii či nové bílkoviny (ale toto  je jen čistě teoretické maximum, počítané podle tabulek výživových doporučení. Spíše půjde o daleko menší množství, neboť v organismu existuje význačná recyklace bílkovin – t.j. organismus přepracovává stále znovu a znovu bílkoviny, které už nepotřebuje – např. nepotřebné enzymy)
4/ cca 1- 2 kg připadá na nepotřebné toxiny, které se vyloučí z organismu.

Z mého pohledu by každého mělo zajímat především to, že se při půstu především zbaví balastu a tuku. Ztráty svalové hmoty při Půstu pro zdraví, jehož součástí je dostatek pohybu, jsou zanedbatelné.   Tento Půst pro zdraví ale umožní lepší fungování buněk a tkání a v tom spočívá hlavní omlazovací efekt Půstu pro zdraví. Vaše buňky a tkáně po Půstu pro zdraví prostě budou bez balastu fungovat lépe. Omlazovací efekt hladovění prokázal japonský vědec Yoshinori Ohsumi a v roce 2016 dostal za tento objev Nobelovu cenu (viz dále). Proto krátké půsty lze jen doporučit. Jinak Půst pro zdraví, který se používá v kombinaci s Plnohodnotnou výživu, je v současnosti ta nejúčinnější ozdravovací a omlazovací metoda, kterou světová přírodní medicína nabízí. Metoda je lékařsky prověřena (na rozdíl od různých pochybných detoxikací). 

Pokud máte obavu ze ztráty svalové hmoty při půstu, doporučuji se přidržovat kvalitní lékařské metodiky Půstu pro zdraví, která tento problém uspokojivě řeší. To je nejlepší obrana. 

Doporučuji naučit se provádět Půst pro zdraví podle německé lékařské metodiky. Na našem e shopu si  můžete objednat metodiku a balíček přípravků k jeho provádění. Jakmile se tento půst jednou naučíte provádět, můžete pak používat celoživotně. Tato znalost se určitě vyplatí, tím spíše, že v roce 2016 Japonec Yoshinori Ohsumi získal NOBELOVU CENU ZA FYZIOLOGII A LÉKAŘSTVÍ za popsání jevu tzv. autofagie (anglicky „autophagy“ –  tzv. jevu „sebepojídání“), kterým buňky likvidují své nepotřebné a staré součásti většinou bílkovinové povahy. K tomuto jevu dochází při delších striktních půstech a hladovění. Tím se buňky obnovují a omlazují. A omlazování buněk pomocí striktních půstů je tak již i vědecky podloženo. Případně můžete využít i službu našeho trenéra, který vás může při vašem prvním delším půstu doprovázet. Tím se vyhnete komplikacím. 

Půst pro zdraví – základní balíček. K vyřízení objednávky klikněte na tento odkaz

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


ZAVOLEJTE NÁM nebo POŠLETE SMS!

+420 777 744 247Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva