CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Půst diskuse – délka půstu

Diskuse k půstu na internetu se často vedou ohledně délky půstu nebo hladovění. Často se objevují tvrzení, že půst se má držet 7,14,21 nebo 28 dnů. Nebo jiný přesně daný počet dnů.

Zde je třeba říci, že jestliže někdo operuje s přesnou délkou půstu jako jedině správnou, pak z lékařského pohledu se hluboce mýlí. Délka půstu nebo hladovění nemůže být dána paušálně, ale vždy musí vycházet z konkrétní váhy, kondice a zdravotní situace konkrétního hladovějícího nebo půstaře. Můj názor vychází z bezpečných a schválených metodik jak pro léčebné půsty, tak pro léčebné hladovění, které se ve světě používají. Moje stanovisko se týká léčebných a ozdravných půstů i léčebného hladovění, které jsou řízeny prověřenými metodikami (netýká se náboženských půstů, které mají spíše charakter mírnějších diet, vycházejí spíše z tradice).

Ve světě jsou prakticky jen dva státy, kde léčebné hladovění či léčebné půsty používají v masovém měřítku jak pro léčení, tak i pro regeneraci. V těchto státech je používají lékaři specialisté, kteří pro to jsou speciálně doškolováni. V Německu lékaři používají léčebné půsty a v Ruské federaci léčebné hladovění. Léčebný efekt u těchto půstů či hladovění je prokázán vědecky, jinak by nemohly být schváleny jako léčebné metody. Ani jedna z těchto metodik nestanovuje dogmaticky přesnou délku půstu či hladovění. Délka půstu je vždy stanovována lékařem specialistou a ten je povinen vycházet jednak z výchozí váhy, výšky pacienta, dále z kondice pacienta a také z konkrétní zdravotní situace. Délka půstu či hladovění se také může upravovat podle rychlosti hubnutí pacienta.

Ruská metodika pro léčebné hladovění schválená Ministerstvem zdravotnictví Ruské federace stanovuje jako bezpečnou hladinu hladovění 15% z výchozí váhy pacienta. Pokud pacient dosáhne zhubnutí v úrovni 15% od výchozí váhy, musí podle této metodiky lékař zastavit hladovění a vyvést pacient z hladovění. To znamená, že např. u 100 kg pacienta je možný váhový úbytek 15kg váhy, u 60 kg pacienta to bude jen 9 kg. Lékař pak při hladovění či půstu dohlíží na pacienta a podle váhového úbytku řídí délku půstu či hladovění a je za to osobně zodpovědný.

Německá metodika pro léčebné půsty (Heilfasten) a Půst pro zdravé (Fasten für Gesunde) stanovuje, že bezpečná délka Půstu pro zdravé je 5 až 10 dnů. Každý zdravý organismus tento Půst pro zdraví snadno zvládne (i bez pocitu hladu) a půst pak má skutečný zdravotní efekt. Vedoucí Půstu pro zdravé však samozřejmě má vždy právo půst u svého klienta ukončit, pokud by nastal nějaký problém. Vždy je na prvním místě bezpečí klienta. Vedoucí Půstu pro zdravé (Fastenleiter – vedoucí půstu je speciálně vyškolen a je prozkoušen lékařskou komisí) ) nesmí k Půstu pro zdravé připustit osoby zesláblé a také osoby podvyživené či anorektické. Tyto se nesmí postit, protože prostě nemají dostatek zásob, ze kterých by mohli čerpat své živiny.

Německá metodika pro léčebné půsty jednoznačně stanovuje, že za léčebný půst (Heilfasten) se považuje postění podle této metodiky v délce trvání více než 10 dnů. Opět je zde výjimka – u všech nemocných lidí, kteří jsou trvale závislí na lécích, patří jakékoliv postění (i kratší než 10 dnů) vždy do rukou lékařů. Nemocní lidé často totiž často mají nedostatek živin (zejména minerálů a vitaminů) a také léky jinak působí na člověka, který se postí (léky jsou projektovány na normálně živeného člověka). Lékaři proto musí důkladně sledovat tyto pacienty (monitoruje se krevní obraz, obsah minerálů a vitaminů a další parametry).

Závěrem je třeba říci, že každý, kdo uvažuje o tom držet půst či hladovět by se měl poradit se skutečnými odborníky. Česká internetová fóra, kde o půstech a hladovění většinou diskutují laici, kteří o půstech a hladovění téměř nic nevědí, nejsou většinou dobrým rádcem v tom, jaká je správná délka půstu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva