CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Proč ozdravovací metody fungují?

Lidé se mne často ptají, čím je to způsobeno, že ozdravovací metody tak dobře fungují. Na to mám celkem jasné zdůvodnění. Ozdravování funguje na podobném principu, jako když žena rodí dítě. Také nic nemusí vymýšlet, nic se nemusí učit, prostě její organismus, každá její buňka má v sobě už geneticky zakódováno, jak se v ní za 9 měsíců vyvine dítě. Žena se jen musí starat o to, aby se během těhotenství dobře stravovala a ani jinak budoucímu dítěti neuškodila (například braním drog a nebo přílišným pitím alkoholu).

U našeho organismu každá buňka těla (ať už je to plicní, jaterní a nebo buňka pokožky) má v sobě zakódován program, podle kterého funguje. Aby buňka fungovala, potřebuje ale také mít dobré podmínky pro svou činnost. Podobně jako žena musí krmit svůj plod, i každá naše buňka potřebuje dobrou výživu.  Je vědecky dokázáno, že náš organismus potřebuje 46 tzv. esenciálních živin, které si neumí vyrobit a musí být dodány potravou. Celkem logicky platí, že pokud organismus všech těchto 46 esenciálních živin nedostane, tak některým buňkám tyto potřebné živiny chybí. Nemají tedy splněnu tuto podmínku pro svou činnost a nemohou dobře fungovat. Jedinou cestou, jak to spravit, je příslušné živiny dodat. Nic jiného nemůže pomoci. Ozdravovací metoda německých lékařů přírodní medicíny tzv. plnohodnotná výživa je založena právě na tom, že se zajišťuje, aby organismus všech 46 esenciálních živin dostal v potřebném množství. Pak celkem logicky u všech lidí, kteří měli nedostatečný příjem těchto esenciálních živin, tato ozdravovací metoda funguje a organismus pozitivně zareaguje. Základem ozdravování je ale program obnovy, který je geneticky zakotven v každé buňce.

Podobným způsobem se buňkám vytváří lepší podmínky pro činnost dalšími ozdravovacími metodami německých lékařů přírodní medicíny, jakými je např. Půst pro zdraví a nebo Zásaditý ozdravný program. Tyto metody odlehčují organismus a buňky mají příznivější chemické prostředí pro svou činnost. Program, který řídí obnovu buněk, popřípadě výrobu enzymů či hormonů na toto změněné vnitřní prostředí vždy nějak zareaguje, zpravidla příznivě.

Pokud se více ozdravovacích metod spojí dohromady, dochází k ozdravování v celém organismu najednou. Proto je také možné se současně zbavit mnoha zdravotních problémů najednou. Já sám uvádím případ: jedna žena se pomocí těchto metod zbavila dny (to chtěla), ale také se jí zlepšil zrak (to ani neplánovala). Vše v celém organismu probíhá na stejných principech obnovy, jako nám pravidelně dorůstají nehty, vlasy, jak se obnoví spálená pokožka. Principy, podle kterých se organismus obnovuje, jsou v každé naší buňce geneticky zakódovány. Jestliže se obnoví buňky, regenerují se i tkáně a celé orgány. Je známo, že všechny naše orgány, ale také kosti a dokonce i mozek se pravidelně obnovují, pokud mají dobré podmínky. Cílem ozdravovacích metod je jen vytvořit tyto lepší podmínky.  My vás to jen učíme.  Vy pak podle našich návodů plnohodnotnou výživou, Půstem pro zdraví či Zásaditým ozdravným programem změníte vnitřní podmínky. Dále už bude pracovat váš organismus sám. A samozřejmě organismus vždy zareaguje příznivě na to, když se mu podmínky změní. A to je celý princip ozdravování, který nemůže nefungovat. Je lékařsky prověřen. Ale základ ozdravování je nám dán geneticky.

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva