CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Plnohodnotná výživa, prevence a léčba nemocí

Plnohodnotná výživa – nejlepší model zdravé výživy

Co je skutečně zdravá výživa? Dá se nějak definovat?

Mnoho lidí hledá návod, jak jíst zdravě. Mezi lidmi obíhá nepřeberné množství  diet různé kvality, lidé nakupují ve zdravých výživách tzv. zdravé potraviny. Někteří lidé se uchylují k vegetariánství nebo k veganství. Řada lidí jí ovoce a zeleninu a domnívá se, že toto je ta pravá zdravá výživa. Mnoho lidí si kupuje různé doplňky stravy – vitaminy, minerály, různé bylinky a tinktury. Denně se při jednání s našimi klienty setkáváme s tím, že i přes zdánlivě obrovské množství informací, které se na téma zdravé výživy publikuje, lidé stále nemají uspokojivou odpověď na to, co je to tzv. zdravá výživa. Podle našeho názoru je to tím, že lidé většinou nemají ani pojetí o tom, co zdravá výživa musí obsahovat, jak fungují diety a co to je dlouhodobý stravovací systém. Vysvětlíme dále.

V tomto článku se pokusíme ukázat, co ve vědeckém a lékařském pojetí znamená zdravě se stravovat. Vycházíme především ze základního zákona výživy, na kterém se shodují  lékaři i výživové společnosti na celém světě. Vycházejí z něj i kvalitní výživoví poradci. Základním zákonem výživy je, že strava musí především obsahovat dostatečné množství všech 46 doposud známých esenciálních živin. To jsou základní živiny, které ORGANISMUS NEUMÍ VYROBIT a MUSÍ BÝT DODÁNY POTRAVOU, A TO V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ. A to bez ohledu na to, zda se stravujete normální smíšenou stravou, vegansky, vegetariánsky, paleo dietou či úplně jinak. To je základní zákon výživy, kterého se samozřejmě také přidržujeme.

Hlavní problém – chaotická strava. Pomůže jednoduchý plán výživy

Většina lidí se stravuje tzv. chaoticky. Prostě konzumuje různé potraviny. A protože každá potravina má nějaké kalorie, tak tento systém stačí na zasycení. To zvládne každý bez jakéhokoliv plánu. Ale, jak už jsem řekl výše, výživa není jen o kaloriích, potřebujeme především těch 46 esenciálních živin. A taková strava se už musí naplánovat, běžná chaotická strava nestačí. Na tomto místě je třeba zdůraznit to, že na VÝŽIVU SE VŽDY MUSÍ POHLÍŽET JAKO NA CELEK a také na to, ABY TENTO CELEK VŠECH POTRAVIN, KTERÉ PŘIJÍMÁME V DLOUHODOBÉM HORIZONTU OBSAHOVAL DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ VŠECH 46 ESENCIÁLNÍCH ŽIVIN. To je rozhodující. Rozhodující je konečný obsah jednotlivých živin v celém portfóliu potravin, které zkonzumujeme (jen pro představu: ročně se jedná o 500-750 kg potravin) a zda toto množství odpovídá potřebám organismu.  Aby naše výživa byla tzv. zdravá – plnohodnotná, potřebujeme se stravovat podle určitého plánu, který nám zajistí všech 46 živin. Nic víc. Není nutné nakupovat tzv. zdravé potraviny v prodejně racionální výživy. Také to neznamená, že musíme jíst nějaké “kořínky”. Na všechny potraviny (i tzv. nezdravé) je nutné nahlížet jako na zdroj živin. Je třeba si uvědomit, že každá potravina má jiné složení, každá obsahuje odlišné spektrum esenciálních živin a v různých množstvích. Pokud náš plán výživy zajišťuje, že přijmeme všechny esenciální živiny, a to v dostatečném množství, pak se dá říci, že odpovídá základnímu zákonu výživy. A z tohoto pohledu je tato výživa i zdravá – plnohodnotná.

Za dostatečné množství živiny lze považovat doporučenou denní dávku živiny, jak ji stanovuje výživová společnost (v ČR např. Česká společnost pro výživu, která vychází z doporučení německé, rakouské a švýcarské společnosti pro výživu). Zde je třeba upozornit na jednu podstatnou věc. Většina lidí – dokonce i těch, kteří se zajímají o zdravou výživu – si mnohdy myslí, že si mohou zdravou výživu dobře naplánovat sami. Někdo si dokonce myslí, že když konzumuje ovoce a zeleninu, že jí zdravě. To je ovšem velký omyl. Vždy je rozhodující, aby v celkové stravě bylo všech 46 živin, a to v dostatečném množství.  Ale při tom není až tak důležité, jestli živiny pochází z tzv. zdravých nebo nezdravých potravin (samozřejmě to platí z hlediska plnohodnotnosti, zdravá výživa pak kromě plnohodnotnosti musí splňovat i další kritéria).

Většina lidí nemá k dispozici nástroje, aby si mohla zdravou – mám na mysli plnohodnotnou – výživu sama naplánovat. K tomu jsou totiž potřeba znát všechny esenciální živiny (je jich 46), jejich doporučené denní dávky a hlavně je třeba mít k dispozici databáze složení potravin a příslušný software. A bez těchto nástrojů je správné naplánování dlouhodobé výživy prakticky nemožné. Uvedu jen jeden příklad – například denní doporučená dávka vitaminu C podle doporučení výživových společností je 100 mg. Jestliže tedy sečteme obsah vitaminu C ve všech naplánovaných potravinách našeho jídelníčku např. na 14 dnů, měla by tato strava obsahovat 14 x 100 mg vitaminu C. Podobně by se náš jídelníček měl propočítat i na obsah ostatních 46 esenciálních živin, které potřebujeme (jejich přehled je uveden dále v článku). Takže takto se musí postupovat při profesionálním zpracování dlouhodobého stravovacího systému ve smyslu zdravé výživy, která odpovídá výživovým doporučením. Pokud dlouhodobý systém výživy obsahuje všech 46 esenciálních živin v dostatečném množství, jedná se o tzv. plnohodnotnou výživu. Sami asi tušíte, že takový dlouhodobý stravovací systém si amatér bez nástrojů  prostě propočítat nemůže. 

Typizovaný plán plnohodnotné výživy – řešení pro každého

Druhou možností, kterou lidé zajímající se o zdravou výživu mají, je převzít nějaký hotový dlouhodobý stravovací systém, který už někdo dobře propočítal na obsah všech esenciálních živin. V tomto článku vám přiblížíme německý systém plnohodnotné výživy pro zdravé lidi, který tyto nároky na plnohodnotný dlouhodobě udržitelný stravovací systém splňuje. Navíc se velice snadno používá a je tedy velice vhodný pro běžného zaměstnaného člověka. Pokud si tento systém osvojíte, získáte pravidla zdravé výživy, která vám mohou sloužit doživotně. To se jistě vyplatí. Tento typizovaný plnohodnotný výživový systém,  ale v redukční variantě je vhodný i pro ty, kteří chtějí zhubnout.

Mnoho lidí se bojí nějakých pevně daných stravovacích zásad. Ale toto se většinou špatně chápe. Totiž pokud někdo má dobrý dlouhodobý stravovací systém, pak si může dovolit i krátkodobé odchylky a nic zvláštního se nestane. Jak všichni z praxe víme, náš organismus je velice odolný a krátkodobé výkyvy v příjmu esenciálních živin (např. různé diety, ale i různé hostiny, rauty, hody, svatby a dokonce třeba i 10 denní hladovění apod.) obvykle snadno zvládne. Organismus totiž má “provozní zásoby živin”, ze kterých čerpá a krátkodobé nedostatky vykrývá. Prakticky nic neděje, dokonce to ani na zdraví nijak nepoznáme.  A to je právě ten důvod, proč si většina lidí myslí, že strava není důležitá. Krátkodobě se skutečně nic neděje.  Ale lidé zapomínají na to, že tyto rezervní zásoby živin nejsou nekonečné a mohou se vyčerpat. A právě při dlouhodobějším nedostatku esenciálních živin nastávají zdravotní problémy, často velice vážné. O nich se dozvíte na videu a v článku dále.

Zde bych si dovolil ještě jednu poznámku k velkému fenoménu, jakým jsou diety. Dá se říci, že na českém trhu existuje nepřeberné množství diet. Diety často doporučují i různé celebrity a lidé, kteří o zdravé výživě vůbec nic nevědí. Pro většinu diet platí, že většinou se krátkodobě z potravy vyloučí nějaká skupina potravin. Ale s vyloučením nějaké skupiny potravin se také výživa člověka ochudí o nějaké esenciální živiny. Ještě jsem se u žádné diety v ČR nesetkal s tím, že by byla propočítána tak, aby byla plnohodnotná. Proto já diety nedoporučuji, považuji je za ochuzenou stravu. Obecně lze říci, že pokud se i taková nevyvážená dieta používá jen krátkou dobu – např. jeden týden, nic se nestane. Organismus má zásoby, ze kterých nedostatky živin vykrývá. Ale pokud se diety drží dlouhodobě a nebo se různě střídají, dá se očekávat negativní dopady na zdraví. Organismus začne strádat, to znamená šetřit a hledat, kde by chybějící živiny získal. To zpomaluje metabolismus a dochází k tomu, že lidé po dietách nehubnou. Proto ti, kdo chtějí hubnout dlouhodobě potřebují jiný systém – plnohodnotnou redukční výživu. Taková výživa má sice třeba jen 50% kalorií, ale 100% všech esenciálních živin. Tím se výrazně liší od diet, které sice taky mají jen 50% kalorií, ale také jen 50% živin. A to je špatně. My jsme schopni vám naplánovat plnohodnotnou redukční výživu, ať už si kalorie omezíte, jak chcete.

Plnohodnotná výživa – používá se k léčení i k regeneraci na německých klinikách přírodní a celostní medicíny. Bez dostatku všech esenciálních živin nelze být zdravý.

Bohužel v České republice – i když se všude píše o zdravé výživě – nenajdete skoro nikde komplexní a podrobné doporučení, jak se konkrétně dlouhodobě a plnohodnotně stravovat. Všude se popisují jen různé diety, ale návod na dlouhodobě udržitelný stravovací systém, který by obsahoval dostatečné množství všech esenciálních živin, nikde nenajdete. Také se nikde snadno nedozvíte, jak strava komplexně ovlivní celý vnitřní svět organismu a zásadní systémy v organismu (např. hormonální systém, tvorbu enzymů i např. homeostázu organismu). A tím samozřejmě celkové zdraví.

 

Výhody systému plnohodnotné výživy

Většina lidí si pod pojmem zdravé výživy představuje, že musí jíst klíčky, sójové maso a zeleninu. Takový jídelníček ale nikoho nepřitahuje. Lidé také mají odpor k přesně stanoveným jídelníčkům, jak známo různé diety lidé vydrží několik dnů. To všechno v běžném člověku vyvolává při vyslovení spojení “zdravá výživa” dojem něčeho nepříjemného a omezujícího.

Správně stanovený systém plnohodnotné výživy se vůbec nepodobá výše uvedeným představám o zdravé výživě. Jeho hlavní odlišnosti jsou následující:

1. Z výživy se dle možnosti nevyřazují žádné potraviny (pokud to nevyžaduje konkrétní zdravotní problém). Konzumují se všechny, ale upravuje se jejich množství. Tím lidé netrpí, že mají nějaká omezení. Lidé chtějí jíst všechno. 

2. Nejsou stanoveny žádné přesné jídelníčky, které by svazovaly uživatele plnohodnotné výživy. Jsou stanoveny jen doporučené dávky jednotlivých skupin potravin (maso, mléčné výrobky, obilniny, ovoce, zelenina, ryby a vejce), které je nutno přibližně zkonzumovat za týden. Např. 3-4 porce masa po 150 gramech za týden. Podobně jednoduše je určeno doporučené množství i v jiných skupinách potravin. V rámci jednotlivých skupin se doporučuje hodně střídat jednotlivé druhy – t.j. např. v kategorii maso se doporučuje jíst jak vepřové, tak hovězí, kuřecí a další druhy. Tento systém sledování výživy je poměrně snadný a každý se snadno naučí. Pokud se lidé přidržují tohoto systému, mají zajištěno, že nebudou nikdy mít nějaký fatální nedostatek nějaké živiny. Proto takový systém výživy má i léčivý charakter.

3. Plnohodnotná výživa ukazuje, jak nahlížet na jednotlivé potraviny a kterým potravinám dávat přednost. Cílem je jíst zejména méně zpracované potraviny, které obsahují větší množství esenciálních živin. K tomu existují jednoduchá pravidla, které si každý snadno osvojí.

4. Tento systém není nijak náročný ani na čas a na kuchyňskou přípravu, lze určitě použít i když se člověk stravuje v závodním stravování. Protože se používá i hodně syrové stravy, je používání tohoto systému i časově velice příznivé.

5. Co je podstatné, dlouhodobý stravovací systém není dogma. Pokud ho v zásadě dodržujeme, můžeme si dovolit i různé výchylky a nemusíme se bát. Jde o to držet určitý kurs, krátkodobé odchylky jsou povoleny. To je pro běžného člověka nejdůležitější, protože lidé nemají rádi přesné jídelníčky a také se lidé nemohou stranit různých akcí, kde nelze dodržet přesné stravování.

Systém plnohodnotné výživy je velice pružný systém, který může vyhovovat skoro každému. Nijak zvlášť vás neomezí a je poměrně snadné se ho dlouhodobě přidržovat. Jde jen o to, si na tento systém zvyknout a pak už vás jeho dodržování nebude nijak zvlášť zatěžovat. To je důležité i pro všechny ty, kteří se pomocí plnohodnotné výživy budou ozdravovat z nějakého svého zdravotního problému.

Zdravotní problémy související s nedostatkem živin

Odborná literatura uvádí, že až 70% všech zdravotních problémů a nemocí má souvislost s kvalitou jídla, nedostatkem esenciálních živin, špatným metabolismem a také s tím, že je narušeno vnitřní biochemické prostředí organismu (mluví se často o překyselení, ale problém je širší – jde o všechny minerály a vitaminy).

Abyste pochopili, proč tolik zdravotních problémů, souvisí s nedostatkem esenciálních živin, musíte znát základní zákony, které pro esenciální živiny platí:

a/ Pokud i jen jedna z těchto 46 esenciálních živin chybí v potravě nebo ji člověk konzumuje v malém množství, nastává VŽDY zdravotní problém nebo i několik zdánlivě nesouvisejících zdravotních problémů.

b/ V organismu jsou určité zásoby těchto esenciálních živin, ale tyto zásoby nejsou nevyčerpatelné. Např. u vitaminů skupiny B má organismus zásoby cca na 2 až 6 týdnů. Tyto zásoby živin se dají vyčerpat špatným složením stravy, dietami apod.

c/ Pro esenciální živiny dále platí, že pokud jsou chybějící živiny zase v dostatečném množství do potravy dodány, zdravotní problém vyvolaný nedostatkem živiny zpravidla odchází.

Na výše uvedených zákonech je založena i metoda ozdravování pomocí plnohodnotné výživy. Esenciální živiny jsou poměrně dobře vědecky prozkoumány, za jejich objevy byla udělena řada Nobelových cen. S esenciálními živinami pracuje lékařská biochemie i výživoví poradci.  Jedná se o vědecky podloženou metodu

Při špatném výběru potravin se může stát, že i když lidé jí zdánlivě bohatě, přesto ve své stravě nepřijímají dostatečné množství všech esenciálních živin. Organismus také často ne všechno vyloučí a uloží odpadové látky někde v těle. Tím vznikají zdravotní nerovnováhy. Často se některých jídel jí zbytečně moc (např. maso)  a jiných zas málo (zelenina, ovoce, ořechy). Proto otázka správné výživy měla zajímat každého, ať už trpí nějakým zdravotním problémem nebo chce být trvale fit.

Odborná literatura popisuje řadu zdravotních problémů, které prokazatelně vznikají jako důsledek špatné výživy a nedostatek esenciálních živin.

Jedná se např. o tyto zdravotní problémy:

– alergie

– anémie

– arytmie (srdeční)

– arterioskleróza

– bronchitida

– cukrovka

– demence

– dna

– duševní choroby

– hormonální poruchy

– chronický únavový syndrom

– infarkt myokardu

– kožní problémy včetně akné, lupénky

– křeče

– křečové žíly

– mozková mrtvice

– neplodnost, snížená produkce pohlavních hormonů, potraty

– nespavost

– nádorová onemocnění, rakovina

– obezita

– osteochondróza páteře

– osteoporóza

– otoky nohou a rukou

– poruchy imunitního systému

– poruchy jater

– poruchy menstruace (premenstruační syndrom)

– poruchy metabolismu

– problémy s vlasy a nehty

– roztroušená skleróza

– rýma

– snížení zrakových schopností

– schizofrenie

– struma

– střevní problémy (kolitida)

– vysoký cholesterol

 – vysoký krevní tlak

– zánětlivá onemocnění (záněty plic, záněty močových cest apod.)

– zánět žil

– ztráta chuti a sluchu a mnoho dalších

Zde je dobré si připomenout, jaké živiny se považují za esenciální:

Jsou to:

1/ vitaminy (A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotin, C, D, E, kyselina listová),
2/ minerály (vápník, fosfor, železo, sodík, draslík, hořčík, zinek, měď, mangan, selen, síra, chlór, fluor, bór, křemík, molybden, kobalt, nikl, chróm, vanad, jód ),
3/ aminokyseliny (valin, leucin, isoleucin, methionin, cystein, threonin, lysin, fenylalanin, tyrosin, tryptofan),
4/ mastné kyseliny (kyselina linolová, kyselina alfa linolenová).
5/ organogenní prvky (uhlík, vodík, kyslík a dusík) – získáváme především z vody a vzduchu

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že všechny výše uvedené esenciální živiny jsou pro člověka absolutně nenahraditelné a nejedná se tedy jenom o jakési bezvýznamné součásti výživy. Jsou důležité jako celek, nestačí mít jen některé z nich. I nedostatek byť i jediné esenciální živiny může způsobovat výrazné zdravotní problémy. Známá je např. nemoc námořníků – kurděje, způsobená nedostatkem vitaminu C. To je jen jeden příklad, kdy nedostatek jedné jediné esenciální živiny způsobuje nemoc. Podobně např. nedostatek železa způsobuje anémii. Nerovnováha mezi tzv. zásaditými a kyselými minerály způsobuje tzv. překyselení, jehož důsledkem je špatná funkce a umírání buněk. I rakovina se dává do souvislostí s narušením vnitřní biochemie organismu. Tak by se dalo pokračovat s každou z esenciálních živin. Důležité je také to, aby organismus dostával dostatečné množství esenciálních živin. Ke zdravotnímu problému může totiž dojít dokonce i tehdy, když organismus přijímá jen malé množství esenciální živiny.

Pouze pro představu, jak obrovský vliv na činnost organismu esenciální živiny (hodně se píše o vitaminech a minerálech, ale velice důležité jsou i esenciální aminokyseliny a esenciální mastné kyseliny), stačí uvést, že v lidském těle bylo doposud popsáno asi 500 biochemických reakcí, kterých se účastní např. jen zinek. Nedostatek zinku tedy způsobuje, že některá z těchto 500 biochemických reakcí v těle neprobíhá nebo probíhá omezeně. Navenek se tedy nedostatek zinku může projevit jako několik zdánlivě nesouvisejících zdravotních problémů. Podobně široce působí i ostatní esenciální živiny. Navíc platí, že živiny nikdy nepůsobí v organismu izolovaně, ale ve složitých komplexech. Proto třeba prakticky nefunguje to, co nám propagují výrobci doplňků, jako např.: máš osteoporózu – vezmi si tabletu vápníku. Tak jednoduché to v organismu není.

Pokud tedy někdo trpí některým z výše uvedených zdravotních problémů nebo dokonce vůbec nezná příčinu svého zdravotního problému, měl by na prvním místě prověřit svou výživu. A sice, zda mu nechybí některá z 46 esenciálních živin. Pokud totiž chybí byť i jen jedna esenciální živina, vždy je to určitě příčina nějakého zdravotního problému. 

Pokud se totiž do výživy zpětně dostanou všechny potřebné živiny, a to v dostatečném množství (u lidí, kteří mají špatné zásoby, se musí dát i více než jsou doporučené dávky), organismus dobře zareaguje a zbavuje se zdravotního problému, který souvisel s chybějící živinou. Proto právě přechod k plnohodnotné výživě může mít léčivé účinky a na německých klinikách přírodní medicíny lékaři používají jako součást léčení. Plnohodnotná výživa zajišťuje, že pacienti potravou dostanou dostatečné množství esenciálních živin, navíc v přirozené podobě. Kvalitní výživou (s dostatečným obsahem všech esenciálních živin, což jsou nejen bílkoviny, tuky a cukry, ale zejména minerály, vitaminy, esenciální mastné kyseliny a esenciální aminokyseliny), se může dosáhnout toho, že se všechny základní funkce organismu obnoví. Zde máme na mysli např. tvorbu enzymů, hormonů, funkčnost nervového a imunitního systému. Všechny tyto systémy jsou totiž přímo závislé na dostatečném množství všech esenciálních živin. U nemocných lidí je většinou ještě jeden problém – u těchto lidí i vlivem dlouhodobě špatné výživy mohou být již vyčerpány zásoby některých esenciálních živin (typickým příkladem je např. osteoporóza) a tyto musí být dietou také doplněny, a to ve větším množství. Jinak nemůže dojít k uzdravení. Samozřejmě správné dávkování živin je nutno odborně propočítat, na základě analýzy dosavadních stravovacích zvyklostí. Nestačí vzít jen nějaký doplněk. Živiny se totiž vzájemně podmiňují a je třeba je užívat i v určitých poměrech. Navíc každý člověk je v tomto individuální. Takovou analýzu si lidé nemohou provést sami doma, protože tomu jednak málokdo rozumí a také nemá potřebné softwarové vybaveni.

Při ozdravování organismu často pomáhá i krátký půst případně tzv. odkyselení organismu

Plnohodnotná výživa vždy pomáhá, ale existují i případy, kdy stav organismu neumožňuje řádné vstřebávání esenciálních živin. Takovým příkladem může být například tzv. překyselení organismu způsobené tzv. kyselinotvornou stravou. Zde jde o to, že v mezibuněčných prostorech se ukládají kyselé odpady buněk. Biochemické prostředí okolí buněk je tak znehodnoceno a ztěžuje fungování hormonů a enzymů. Ty jsou ale pro činnost organismu klíčové. Proto v těchto případech vedle plnohodnotné výživy je třeba ještě odkyselit organismus, vyčistit mezibuněčné prostory, provést důkladnou detoxikaci. Centrum řízené regenerace s.r.o. všem zájemcům o pročištění a detoxikaci organismu poskytuje prověřenou a bezpečnou lékařskou metodiku tzv. Půstu pro zdraví, který se používá již více než 100 let na německých klinikách přírodní medicíny. Můžete si kvalitní  půst udělat doma sami. Co je zajímavé, tento Půst pro zdraví, i když trvá 6 až 10 dnů můžete absolvovat i bez klasického pocitu hladu. Podrobnosti o tomto půstu i možnost objednání najdete na stránce Půst pro zdraví. Tento Půst pro zdraví není vhodný pro nemocné trvale závislé na lécích. V těchto případech se počátečního odkyselení organismu může dosáhnout např Zásaditým ozdravným programem. V tomto článku se také více dozvíte o tom, jak vzniká a co způsobuje překyselení organismu.

Pokud máte jakýkoliv zdravotní problém nebo trpíte jakoukoliv metabolickou poruchou včetně nadváhy, rádi vám pomůžeme. Kontaktujte nás prosím zde.

Plnohodnotná výživa je zahrnuta v našem Regeneračním programu se standardní plnohodnotnou výživou. Tento regenerační program obsahuje ještě další regenerační prvky, které vás dovedou ke zdraví. Pro více informací klikněte zde.

V následujícím videu se můžete seznámit podrobněji s pojetím plnohodnotné výživy a co jsou to esenciální živiny.

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví se zabývá více než 30 let, posledních 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou zdravotních problémů.

 

 

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva