CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Osteoporóza a její léčba podle lékařů přírodní medicíny

V tomto článku se dozvíte, jak přistupují k léčbě osteoporózy němečtí a američtí lékaři přírodní medicíny. V těchto zemích je skutečně přírodních lékařů nepoměrně více než u nás, je tak tedy mnohem větší zkušenost. Tyto metody jsou tedy prověřené.  My jsme si tyto metody osvojili, přeložili prověřené postupy do češtiny a poskytujeme v písemné podobě našim klientům. K tomu máme i potřebné doplňky stravy.  Naši klienti se tak mohou osteoporózy zbavit. Proč tato metoda funguje a na čem je založena se dozvíte dále v článku. 

 

Tato metoda se hodně liší od běžných doporučení, kterých je plný internet. Většina těchto doporučení spočívá v tom, že máte doplňkově užívat vápník často v kombinaci s jinými prvky či bylinkami. Jen doplňkem stravy se ale osteoporózy nelze zbavit. Kosti se tak snadno neobnovují a vápník se tak jednoduše do kostí znovu nezabuduje. Musí se proto vytvořit v organismus trvale příznivé podmínky.  Jde o změnu celkového systému stravování. Nemůžete se stravovat stejně a čekat, že se zázrakem všechno změní, jen tím, že do stravy doplníte vápník (ale ani ten se nesmí zapomenout). Jde o celkovou skladbu výživy. Američtí lékaři přírodní medicíny např. svým klientům poskytují podrobný rozpis stravování – nazývají ho Protokolem, kde určí, jaké potraviny je možné jíst a v jakém množství. Němečtí lékaři přírodní medicíny používají podobný postup. Klient tedy dostane rozpis, jak se má stravovat (včetně nezbytných doplňků). Pak má teprve šanci, že se mu kosti obnoví. Takové komplexní postupy fungují. Stejně postupujeme i my v Centru řízené regenerace s.r.o.. u svých klientů.

 

Ale začneme od Adama…Musíme se podívat na zákony fungování organismu a jak vlastně osteoporóza vzniká. Pak z toho i přímo vyplyne, proč metoda, kterou doporučuje německá přírodní medicína a kterou dále popisujeme, může být maximálně účinná.

 

Německá i americká přírodní medicína přičítá osteoporózu tzv. překyselení organismu. K překyselení organismu dochází, pokud v naší stravě dlouhodobě převažují tzv. kyselinotvorné potraviny – tj. maso, uzeniny, sýry, mléčné výrobky, pečivo a sladkostí nad zásadotvornými tj. ovocem a zeleninou. Němečtí lékaři uvádějí, že správný objemový poměr mezi těmito hlavními složkami potravy by měl být přibližně 20% kyselinotvorných a 80% zásadotvorných.  K překyselení organismu přispívá také nedostatek pohybu a stresové situace, které omezují přívod kyslíku do organismu.  Pokud jíme více kyselinotvorných potravin než zásadotvorných, musí organismus k vyrovnávání tzv. acidobazické rovnováhy (např. k udržení stálého pH v krvi) sáhnout do svých zásob, především do kostí a odtud čerpá zásadité minerály. Tak se z kostí ztrácí především vápník, kterým organismus kyseliny v těle neutralizuje. Pokud se tak děje dlouhodobě, organismu acidobazickou rovnováhu udržuje ze svých zásob (žije tzv. “na dluh”) a tím dochází k řídnutí kostí a tzv. osteoporóze. Problém překyselení je v našich končinách velmi „lidový zdravotní problém“.  Ve starším věku každá 3.žena a každý 5.muž je ohrožen osteoporózou. Mechanismus vzniku osteoporózy je tedy přírodní, ale i klasickou medicínou poměrně dobře prozkoumán.

 

 

Pokud se má nepříznivý průběh osteoporózy zvrátit, je rozhodujícím krokem zastavit překyselení organismu. Pokud je totiž organismus překyselen a my i nadále máme ve své stravě převahu kyselinotvorných potravin nad zásadotvornými, organismus je i nadále nucen stále vyrovnávat překyselení ze svých zásob. Řešení je tedy vždy v celkové úpravě stravy, která musí získat spíše celkový zásadotvorný charakter. Teprve za této situace je organismus schopen vstřebat i dodatečný vápník, který je potřebný pro obnovu kostí.  Ten však musí být pokud možno v organicky vázané formě – např ve formě citrátu vápenatého, který má lepší vstřebatelnost pro organismus a organismus ho lépe využívá. Anorganické sloučeniny vápníku (např. uhličitan vápenatý) mají obecně nižší vstřebatelnost pro organismus. 

 

Ke zlepšení stavu kostní hmoty obecně přispívá dostatek pohybu, vyvážená strava a u žen také hormonální rovnováha (u žen je důležité, zda není narušena rovnováha mezi estrogeny a progesterony). Obecně je vždy nutný komplexní přístup, který zohledňuje všechny tyto vlivy.  

 

Proto německá přírodní medicína doporučuje v komplexním systému pro zvrácení osteoporózy tyto následující kroky: 1/ provést důkladné počáteční odkyselení organismu 2/ přejít na zásaditou výživu,  výživa přitom musí být plnohodnotná – to znamená musí obsahovat všech 46 esenciálních živin 3/ zvýšit fyzickou aktivitu a více zatěžovat kosti.  U žen je třeba vždy prověřit, zda není hormonální nerovnováha.

 

Pojďme se podívat na jednotlivé kroky. Pro počáteční překyselení organismu němečtí i američtí lékaři používají účinné odkyselovací (zásadité) programy. Např. naše společnost využívá metodiku německých lékařů, kterou mohou naši klienti používat v domácích podmínkách  při běžném pracovním rytmu –  velice účinný 14 denní odkyselovací Zásaditý ozdravný program. Tak lze velice rychle zahájit boj s osteoporózou. Více informací o tomto programu naleznete v článku Zásaditý ozdravný program. Ten je zvlášť vhodný pro všechny klienty, pokud nemají výrazně nízkou váhu.

 

Druhým krokem, který je třeba při léčbě osteoporózy splnit, je po skončení odkyselení přejít důsledně na zásaditou plnohodnotnou výživu. To znamená, že výživa musí být odborně naplánována tak, aby dále nezakyselovala, ale zároveň musí obsahovat všech 46 nezbytných esenciálních živin v potřebném množství. Nejde proto používat běžnou nahodilou stravu, jak se lidé běžně stravují. Výživa musí být odborně sestavena a propočítána právě s cílem dodat všechny potřebné živiny při osteoporóze. Takovou výživu si nikdo nemůže sestavit sám doma, protože k tomu nemá potřebné znalosti a vybavení. Američtí lékaři přírodní medicíny – naturopaté –  tyto předpisy výživy nazývají Protokolem. Každý detail je důležitý, protože esenciální živiny jsou nedílnou součástí hormonů, enzymů, ovlivňují acidobazickou rovnováhu i regulaci organismu. Hormony kupříkladu regulují i hospodaření s vápníkem a jinými prvky. Takovou plnohodnotnou výživu – vlastně obdobný protokol – podle německých lékařů přírodní medicíny vám poskytneme.  Blíže se o Plnohodnotné výživě dozvíte v článku Plnohodnotná výživa.

 

Dostanete přesný plán, podle kterého se budete stravovat a který zajistí, že vaše strava vás nebude dále zakyselovat a že v ní budete mít všech 46 nenahraditelných živin v doporučeném množství.  Např. týdně sníst 3 porce masa po 150 g, 2 porce ryby po 100 g a podobně pro všech 10 základních skupin potravin.  Je to pro vás určitý směr, maják, jak se dlouhodobě správně stravovat. Snadno se dodržuje. Dá se dokonce říci, že vás dodržování tohoto systému nezatíží více, než běžné stravování.

 

Co je ale velice důležité, plnohodnotná výživa není jednoúčelová záležitost, pomáhá obecně. Pokud po počátečním odkyselení organismu klient přejde na plnohodnotnou výživu, esenciální živiny pronikají až do buněk, které pak lépe produkují enzymy, hormony, lépe fungují nervy. Regulační mechanismy lépe fungují, což se projeví i na zabudovávání vápníku a zlepšování stavu kostí při osteoporóze. Plnohodnotná výživa pomáhá zbavit se i jiných zdravotních problémů a celkově se ozdravit.

 

V Centru řízené regenerace s.r.o. v Praze používáme stejné metody jako němečtí lékaři přírodní medicíny.  Využíváme i zkušenosti amerických lékařů přírodní medicíny při léčbě osteoporózy (vycházíme z jejich ověřených protokolů). Pracujeme jako poradna tj. ambulantním způsobem pro klienty z celé České republiky. Naši klienti od nás dostávají přesné písemné návody.  S klienty jsme v kontaktu pomocí e-mailu, telefonu, Skypu, v případě potřeby i osobně v naší kanceláři v Praze. Ale nemusíte nikam jezdit. Veškeré ozdravování i konzultace k němu probíhají i na dálku, pro vás v pohodlí domova v běžném pracovním rytmu. Nepotřebujete na to žádnou dovolenou.

 

Metoda německých lékařů není nijak složitá na provádění. Podstatou je dobrá metodika, kterou od nás obdržíte. K tomu jsme nechali vyrobit podle zahraničních vzorů i několik potřebných doplňků stravy, které jsou důležité pro obnovu kostí (např. vápník v dobře vstřebatelné formě citrátů, přípravek s obsahem bóru apod.).  V případě osteoporózy však musíte být velice trpěliví, obnova kostí trvá měsíce. Ale jiný než komplexní přistup nemůže fungovat. 

 

Pokud se chcete zbavit osteoporózy,  pak tento postup lékařů přírodní medicíny je pro vás správnou volbou. Jako první krok doporučujeme počáteční odkyselení organismu, proces obnovy kostní hmoty tak bude rychlejší a navíc se regenerujete. Pokud budete chtít, poskytneme vám přesnou metodiku účinného odkyselení i potřebné přípravky (zasíláme na dobírku). Není náročné.  Provedete si sami doma v běžném pracovním rytmu za 14 dnů. Po celou dobu máte možnost s námi konzultovat. Tento odkyselovací Zásaditý ozdravný program si můžete rovnou zakoupit u nás na e-shopu (klikněte zde). Po skončení Zásaditého ozdravného programu vám sestavíme individuální plnohodnotnou výživu při osteoporóze, zohledníme při tom i vaše jiné zdravotní problémy, případně nadváhu. Tato plnohodnotná výživa je stěžejním krokem, aby organismus dostal všechny potřebné suroviny pro obnovu kostí. Té se budete muset přidržovat více měsíců, než se vaše kosti zase získají potřebnou hustotu. To je vždy individuální. Objednat můžete také u nás na e-shopu www.ozdravime.cz

Kontaktujte nás v pracovní době v době od 10.00 do 17.00 na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247 nebo nám napište mail. Případně pošlete sms s kontaktem, budeme vás sami kontaktovat. Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2016

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživa se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 60 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva