CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

O centru

Centrum řízené regenerace s.r.o.

 

 

Společnost působí jako kombinovaná psychologická poradna  a poradna v oblasti zdravého životního stylu. Učíme své klienty užívat vysoce účinné ozdravné a omlazující metody, které se používají již mnoho let na zahraničních klinikách přírodní medicíny (především v Německu). Jsou lékařsky prověřeny. Nejedná se tedy o nějaké naše výmysly, naši pracovníci získali v těchto metodách odborné vzdělání a pomáháme je našim klientům aplikovat. Všechny metody mají vědecký základ. Reference na tyto lékařsky prověřené a účinné metody i na naše specialisty  najdete v článku REFERENCE.

 

Ozdravné programy založené na těchto metodách pomáhají našim klientům aktivizovat vlastní sebeléčebné síly organismu a tím i dosahovat zdraví a kondice. A zároveň se přirozenou cestou zbavovat mnoha zdravotních problémů, včetně psychických. Naši pracovníci se pravidelně vzdělávají a získávají nové informace v zahraničí. Účastní se mimo jiné také mezinárodních konferenci na téma zdraví, výživa a hladovění – podrobnosti můžete vidět na stránce Video a foto.

 

Centrum řízené regenerace s.r.o. používá několik účinných ozdravných metod, které se osvědčily na zahraničních klinikách přírodní medicíny. Jako první v České republice využívá německou lékařskou metodiku řízeného půstu jako regenerační metodu. Na českém trhu ji poskytuje pod názvem intenzivní lékařský Půst pro zdraví. Má k tomu certifikované trenéry, kteří získali vzdělání v Německu a jsou přezkoušení německou lékařskou komisí. Centrum řízené regenerace ve své praxi používá i další ozdravné a metody, které se osvědčily v zahraničí. Např. provádí analýzu dlouhodobých stravovacích návyků s cílem vyjasnit chybějící esenciální živiny ve stravě. Pracuje s plnohodnotnou výživou, acidobazickou rovnováhou, eliminací škodlivých potravin z výživy klientů. V týmu pracuje i klinický psycholog, který používá metody klinické psychologie a pomáhá tak zvládat klientům psychické problémy, které jsou často hlavní příčinou různých zdravotních problémů. Podrobně se o ozdravných metodách, které používáme, můžete dočíst v článku Cesty k ozdravení a omlazení organismu.

 

Co je podstatné – nemůžeme dělat zázraky!!! Naše ozdravné metody fungují velice dobře, ale pouze za aktivní účasti našich klientů. Klienti musí především chtít u sebe něco změnit. Pak jim lze pomoci, a to výrazně. Často až do úplného zdraví. Většinu ozdravných programů naši klienti absolvují v domácích podmínkách.  My jsme s nimi po celou dobu v kontaktu.

 

V hodně složitých případech (např. rakoviny) využíváme spolupráci s našimi zahraničními partnery – klinikami přírodní a celostní medicíny v Německu a Ruské federaci. Tyto kliniky disponují dostatečnou kapacitou specializovaných lékařů  celostní medicíny (s titulem MUDr.), kteří mají dlouhodobou praxi v používání jak metod klasické medicíny, tak i metod přírodní medicíny. V případě zájmu zprostředkováváme léčení na těchto zahraničních klinikách přírodní medicíny.

 

Věříme, že na našich www stránkách najdete všechny nezbytné informace. Uvítáme i vaše případné náměty a připomínky.

 

Ing.Vladimír POPOV – jednatel
Centrum řízené regenerace s.r.o.

 

Poznámka: Společnost do 31.8.2016 používala název Centrum řízeného hladovění s.r.o.. Nový název lépe odpovídá charakteru poskytovaných služeb.

NAŠE METODY

Pro ozdravování používáme prověřené regenerační metody lékařů přírodní medicíny


ZAVOLEJTE NÁM nebo POŠLETE SMS!

+420 777 143 283

+420 777 744 247Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Vaše zpráva