CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

O centru

Centrum řízené regenerace s.r.o.

 

 

Společnost působí jako kombinovaná psychologická poradna  a poradna v oblasti zdravého životního stylu. Učíme své klienty užívat vysoce účinné ozdravné a omlazující metody, které se používají již mnoho let na zahraničních klinikách přírodní medicíny (především v Německu). Jsou lékařsky prověřeny. Nejedná se tedy o nějaké naše výmysly, naši pracovníci získali v těchto metodách odborné vzdělání a pomáháme je našim klientům aplikovat. Všechny metody mají vědecký základ. Reference na tyto lékařsky prověřené a účinné metody i na naše specialisty  najdete v článku REFERENCE.

 

Ozdravné programy založené na těchto metodách pomáhají našim klientům aktivizovat vlastní sebeléčebné síly organismu a tím i dosahovat zdraví a kondice. A zároveň se přirozenou cestou zbavovat mnoha zdravotních problémů, včetně psychických. Naši pracovníci se pravidelně vzdělávají a získávají nové informace v zahraničí. Účastní se mimo jiné také mezinárodních konferenci na téma zdraví, výživa a hladovění – podrobnosti můžete vidět na stránce Video a foto.

 

Centrum řízené regenerace s.r.o. používá několik účinných ozdravných metod, které se osvědčily na zahraničních klinikách přírodní medicíny. Jako první v České republice využívá německou lékařskou metodiku řízeného půstu jako regenerační metodu. Na českém trhu ji poskytuje pod názvem intenzivní lékařský Půst pro zdraví. Má k tomu certifikované trenéry, kteří získali vzdělání v Německu a jsou přezkoušení německou lékařskou komisí. Centrum řízené regenerace ve své praxi používá i další ozdravné a metody, které se osvědčily v zahraničí. Např. provádí analýzu dlouhodobých stravovacích návyků s cílem vyjasnit chybějící esenciální živiny ve stravě. Pracuje s plnohodnotnou výživou, acidobazickou rovnováhou, eliminací škodlivých potravin z výživy klientů. V týmu pracuje i klinický psycholog, který používá metody klinické psychologie a pomáhá tak zvládat klientům psychické problémy, které jsou často hlavní příčinou různých zdravotních problémů. Podrobně se o ozdravných metodách, které používáme, můžete dočíst v článku Cesty k ozdravení a omlazení organismu.

 

Co je podstatné – nemůžeme dělat zázraky!!! Naše ozdravné metody fungují velice dobře, ale pouze za aktivní účasti našich klientů. Klienti musí především chtít u sebe něco změnit. Pak jim lze pomoci, a to výrazně. Často až do úplného zdraví. Většinu ozdravných programů naši klienti absolvují v domácích podmínkách.  My jsme s nimi po celou dobu v kontaktu.

 

V hodně složitých případech (např. rakoviny) využíváme spolupráci s našimi zahraničními partnery – klinikami přírodní a celostní medicíny v Německu a Ruské federaci. Tyto kliniky disponují dostatečnou kapacitou specializovaných lékařů  celostní medicíny (s titulem MUDr.), kteří mají dlouhodobou praxi v používání jak metod klasické medicíny, tak i metod přírodní medicíny. V případě zájmu zprostředkováváme léčení na těchto zahraničních klinikách přírodní medicíny.

 

Věříme, že na našich www stránkách najdete všechny nezbytné informace. Uvítáme i vaše případné náměty a připomínky.

 

Ing.Vladimír POPOV – jednatel
Centrum řízené regenerace s.r.o.

 

Poznámka: Společnost do 31.8.2016 používala název Centrum řízeného hladovění s.r.o.. Nový název lépe odpovídá charakteru poskytovaných služeb.

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva