CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Neuropatie dolních končetin a její léčba pomocí metod lékařů přírodní medicíny

Jak v domácích podmínkách účinně na neuropatii pomocí metod lékařů přírodní medicíny

Jaké jsou skutečné hlavní příčiny neuropatie?

Německá přírodní medicína neuropatii přičítá zejména tzv. překyselení organismu a nedostatku esenciálních živin. V podstatě jde o podvyživenost organismu v některých vitaminech a živinách, které jsou nutné pro dobrou činnost nervové soustavy. Dále samozřejmě vadí dlouhodobé užívání některých léků, zejména léků na vysoký tlak a cholesterol, které svými vedlejšími účinky také k neuropatii významně přispívají. Příčin je vždy více, jako u všech chronických zdravotních problémů.  Ale vše se dá vyřešit. 

Na neuropatii se musí jít systematicky

Proto se také většina chronických zdravotních problémů (včetně neuropatie) velice dobře léčí  systémových přístupem. Začíná se vždy odkyselením organismu pomocí speciálních detoxikačních programů. Následné se používá plnohodnotná výživy, což je přesně odborně propočítaný plán výživy, který zaručuje, že organismus trvale přijímá všech 46 esenciálních živin v potřebném množství. Tato výživa musí být navíc vyvážena i z pohledu acidobazické rovnováhy. Při tom musí být výrazně omezeny sacharidy, neboť vysoké výkyvy inzulinu narušují nervy. Jakmile se organismus ozdraví (obvykle po 3 měsících), může se přistoupit i k postupné eliminaci léků, které taky brání regeneraci. Po eliminaci léků se většinou plně rozvinou regenerační schopnosti organismu (dlouhodobé užívání léků je brzdí). Pak se dosahuje nejlepších výsledků.  To nám potvrzují i naši klienti, kteří se jíž neuropatie i zbavili.

Zkušenosti dalších zahraničních lékařů s neuropatií (já čerpám také z amerických zdrojů z tzv. Protokolů – což jsou lékařské stravovací plány při různých zdravotních problémech včetně neuropatie), kteří ve své praxi využívají vysoké dávky esenciálních živin – vitaminů a minerálů, naznačují, že výše popsaný postup je asi jedinou možností, kterou lidé s neuropatií mají. Podle zkušeností s našimi klienty se vždy minimálně dá zastavit zhoršování stavu, ke kterému v případě, že nebojujete, dojde vždycky. Američtí lékaři naturopaté tvrdí (a dokladují na příkladech) že úspěšnost léčby neuropatie se zvýší tím, když se plnohodnotná výživa vylepší. U některých vitaminů  a minerálů nepoužívají dávky jen v úrovni 100% doporučené denní dávky, ale tzv. megadávky (mnohonásobně vyšší než běžně doporučované) zejména vitaminů ve formě doplňků stravy.  V Protokolech se také používá princip eliminace některých potravin. Tento přístup může urychlit regeneraci. Proto v doporučeních, která našim klientům dáváme ohledně plnohodnotné výživy, vycházíme také z těchto Protokolů. 

Je to tedy úplně jiný přístup k řešení tohoto problému než používá klasická medicína, která většinou pacientům předepíše léky na zklidnění bolestí. Lék přímo na neuropatii klasická medicína nemá a podle mého názoru mít nebude (neuropatie má více příčin a je třeba je odstranit systémově a působit dlouhodobě na všechny najednou). Pak je možné mít výsledky, což vidíme i u našich klientů. 

Zkušenosti s léčbou nervových poruch ze zahraničí 

Možnost léčby i jiných nervových poruch (např. schizofrenie, těžké deprese) prověřil ve své klinické praxi také  ruský psychiatr profesor Nikolajev, který působil v 50. a 60. letech 20.století na psychiatrické klinice v Moskvě. Vyléčil stovky pacientů. Později se jeho metoda detoxikačně-dietní terapie (RDT) stala základem léčebné metody, která se kromě nervových poruch používá i pro léčení celé řady dalších zdravotních problémů v Ruské federaci doposud.

Vliv výživy a překyselení na činnost nervů

Všechny výše uvedené světové zkušenosti ukazují, že cesta detoxikace a  vylepšené výživy funguje dobře i v případě nervových poruch a také neuropatie.  Nervy jsou totiž nedílnou součástí organismu a i ty se musí dobře vyživovat. Pojďme se podívat podrobněji na to, proč metody založené na hlubokém odkyselení – detoxikaci organismu v kombinaci s plnohodnotnou výživou (jen toto spojení funguje) jsou v podstatě jedinou schopnou metodou, která může v léčbě nervových poruch a neuropatie také zafungovat. Jak známo nervové buňky jsou mezi sebou propojeny na tzv. synapsi, což je maličký prostor, kudy musí probíhat signály mezi buňkami. Jedná se tedy o mezibuněčný prostor. Nervový signál má tzv. elektrochemickou povahu. Nebudu zabíhat do podrobností. Jde o to, že signál mezi nervovými buňkami nemůže proběhnout, pokud mezibuněčné prostředí není chemicky příznivé pro činnost speciálních enzymů, které odbourávají tzv. neurotransmitery. To jsou látky, které právě umožňují přenos nervových signálů. Právě špatná činnost neurotransmiterů je v pozadí problémů s narušenou činností nervů. Dalším důvodem, proč nervy špatně fungují jsou narušená myelinová pouzdra, která obalují nervy. Ale i zde je možné se dopátrat toho, že organismu při neuropatii chybí některé živiny, které jsou nutné pro produkci myelinu. A zase se dostáváme ke špatné výživě.

Role odkyselení mezibuněčného prostoru při léčbě neuropatie

Pří odkyselení organismu se mění chemické prostředí uvnitř organismu, organismus se zbavuje nadbytečných kyselin, které jsou právě uloženy v mezibuněčných prostorech (to znamená i mezi jednotlivými neurony). Pokud se tyto kyseliny dostanou z organismu, přestanou bránit v činnost enzymů a hormonů, které jak známo jsou velice citlivé právě na kyselost či zásaditost v mezibuněčném prostoru. Dobrý – t.j. nezakyselený stav mezibuněčného prostředí se musí udržet po celou dobu regenerace. Ale aby buňky produkovaly enzymy a hormony potřebují mít také k dispozici “stavební materiál”.  Zde se opět dostáváme k odborně propočítané plnohodnotné výživě, kde nesmí chybět ani jedna esenciální živina. Běžná “chaotická” strava na to rozhodně nestačí, takovou výživu si žádný amatér nemůže sestavit sám.

Dobrá zpráva pro všechny pacienty, kteří trpí jakoukoliv nervovou poruchou, včetně neuropatie dolních končetin je to, že první část problému t.j. odkyselení organismu je řešitelné pomoci speciálních zásaditých – odkyselovacích programů, které se velice úspěšně používají na německých klinikách přírodní medicíny. Také mně známé americké naturopatické centrum, které úspěšně léčí neuropatii, má na úvod silnou detoxikaci založenou na zásadité stravě a doplňcích stravy. Jejich podstatou je to, že organismus je převeden na převážně zásaditou nízkokalorickou stravu, do organismu jsou ve zvýšené míře dodávány tzv. zásadotvorné minerály, které umožňují neutralizaci přebytečné kyselin. Navíc jsou podpořeny detoxikační orgány a používají se i speciální vitaminové směsi na podporu metabolismu.

Druhým způsobem odkyselení organismu, které používá německá přírodní medicína, jsou lékařsky řízené půsty. Tam je odkyselení založeno na trochu jiném principu. Spočívá v tom, že se výrazně odlehčí strava. Pokud organismus přijímá mnohem méně stravy než obvykle, mají jeho detoxikační orgány větší kapacitu na detoxikaci starých uložených kyselin. 

Výsledky obou výše zmíněných přírodních metod jsou obdobné. Jejich nasazení je třeba volit podle zdravotního stavu pacienta. Např. u diabetických pacientů nebo u pacientů s prediabetes, kteří často trpí neuropatií dolních končetin, nejsou vhodné striktní půsty. U nich je vhodnější používat metodu založenou na zásadité stravě, zásaditých přípravcích a podpůrných detoxikačních praktikách. U starších pacientů se obvykle používá tento přístup. Na těchto zásadách např. v Centru řízené regenerace s.r.o. pro odkyselení organismu pro tyto klienty používáme německou metodu tzv. Zásaditý ozdravný program. Ale jen samotné odkyselení je pouze první část metody německých lékařů přírodní medicíny. A jen toto nestačí.

Role plnohodnotné výživy při léčbě neuropatie

U léčby neuropatie je vždy nutné dbát i na tzv. plnohodnotnost výživy. To znamená, že ve výživě musí být obsaženy všechny esenciální živiny (těch je známo 46) v dostatečném množství. Takovou plnohodnotnou výživu si nikdo doma nemůže tzv. udělat “na koleně”, a už vůbec nestačí běžná “chaotická strava. Také to nespraví nějaký multivitamín.  Výživu musí propočítat specialista. Dostatek všech esenciálních živin při přenosu nervových signálů je velice důležitý. Tak např. na elektrický potenciál na membránách nervových buněk je přímo závislý na koncentraci důležitých esenciálních živin, zejména draslíku, sodíku, vápníku uvnitř a vně buňky. Enzymy, které se účastní nervové činnosti, potřebují ve zvýšené míře vitaminy skupiny B. Američtí lékaři při neuropatii dokonce ordinují megadávky některých dalších vitaminů. Ale nejen ty. Prakticky všechny živiny se navzájem podmiňují. V případě neuropatie dolních končetin je ještě velice nutné z výživy omezit některé potraviny, které právě k neuropatii dolních končetin vedou. A při tom zajistit plnohodnotnost výživy. Takovou dobře propočítanou plnohodnotnou výživu našim klientům poskytujeme v rámci všech našich regeneračních programů.  Součástí námi doporučovaného regeneračního postupu je i postupné vysazování léků s asistencí ošetřujících lékařů. K tomu lze však přistoupit až tehdy, kdy klient důsledně několik měsíců dodržuje metodu a jeho zdravotní stav se zlepšenou výživou, detoxikačními praktikami zlepší. Zafungují sebeléčebné síly organismu. Podle zkušeností německých a amerických lékařů přírodní medicíny je však nutné se připravit na běh na delší trať – od 3 do 6 měsíců průměrně, než se stav může zlepšit. Což je vzhledem k tomu, že devastace organismu probíhala léta a někdy desítky let, relativně krátká doba.

Proč se organismus může regenerovat i při neuropatii?

Jistě se ptáte, jak zařídíme, že se organismus opraví?  Kouzlo těchto německých lékařských metod spočívá v tom, že léčba a ozdravování organismu už jsou v každém z nás předem naprogramovány. Jak známo všechny lidské buňky jsou ve své buněčné DNA naprogramovány na svou optimální činnost. Pokud se organismu těmito metodami vytvoří dobré podmínky (t.j. především dostatek všech 46 esenciálních živin a dobré nezakyselené vnitřní prostředí pro činnost buněk), organismus si již najde cestu, jak svou činnost co nejlépe obnovit. Je to stejný princip, který všichni známe: když se řízneme do prstu, organismus sám ránu zahojí. Žena, když rodí dítě, také nemusí listovat v nějaké příručce, vše je v organismu naprogramována. Každá buňka má v sobě také program obnovy a rozmnožování. Příkladů bych mohl uvést mnoho.  Organismus má také úžasnou regenerační schopnost a vlastně se neustále obnovuje. Za celý náš život se nám několikrát obnoví i kosti, o kterých si mnoho lidí myslí, že jsou neměnné. I nervové buňky se v jisté míře obnovují a metody lékařů přírodní medicíny k tomu přispívají. 

Spojení účinného odkyselení organismu a následné plnohodnotné výživy, obsahující ale všech 46 esenciálních živin v dostatečném množství, je jedna z mála šancí, kterou pro své uzdravení mají pacienti, kteří trpí neuropatií dolních končetin. Není to ale „pilulka“, vyžaduje dlouhodobější aktivní přístup klienta. 

Více se o regeneračním programu, který si budete provádět sami doma a účinně vám pomůže při neuropatii, dozvíte na našem e-shopu. Současně se celkově ozdravíte.

Pokud máte neuropatii a třeba ještě jiné zdravotní problémy, které potřebujete řešit,  napište nám nebo zavolejte. Vybereme pro vás nejvhodnější postup založený na metodách lékařů přírodní medicíny. Kontaktujte nás v pracovní době od 10.00 do 17.00 na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247 nebo nám napište mail. Případně nám pošlete sms, ozveme se vám sami.

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2016, revize 2018

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 60 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů. 

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva