CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Motivace a hladovění

Motivace a řízené hladovění

 

Motivy. Motivace. Jednání a chování má určité hybné síly, zvané motivy nebo motivace. Motivy jsou hnací silou našeho konání. Jsou jako benzín v motoru. Bez nich se řada věcí nedotáhne do konce. Činnosti jsou bez jiskry, rozhodování složité. Výsledky podprůměrné nebo žádné! Naproti tomu dobrá motivace značí půl díla hotového!

 

Zdroje motivace. Mohou to být zájmy, hodnoty, či ideály. Snaha vyniknout, být zdravý a mladistvý, dosáhnout vytyčeného cíle. V případě řízeného hladovění může být jako silná motivace snaha zbavit se vleklé choroby. Nebo si celkově odpočinout a zregenerovat. Nebo prevence vzniku chorob. Jinou motivací při hladovění je zhubnout bez léků či jiných „zaručených“ přípravků a diet. Starověcí myslitelé zase hladověli pro zlepšení rozumových schopností. Lidé, kteří absolvovali řízené hladovění, popisují tento fakt jako příval duševní energie a nápadů. Uvádějí, že se jim zlepšila paměť a schopnost soustředit se.

 

Vnitřní konflikt. Situace však většinou není natolik jasná a jednoduchá, že by ve věci rozhodoval pouze jediný motiv. Častější je situace, kde jsou společně působící motivy. Naše konání podmiňuje více motivů a to někdy zcela protichůdných. Potom dochází k vnitřnímu stavu, odborně nazývanému intrapsychický (vnitřní) konflikt. Např. chci tedy hladovět, protože si přeji obnovit zdraví nebo „jenom“ dosáhnout omlazení organismu. Řízené hladovění je řádná detoxikace organismu a normalizace řady pochodů v něm. Motivace by to tedy měla být velká! Ovšem konflikt mám v tom, že se nechci zříci svých oblíbených pochoutek. Chutných, pěkně křupavých a voňavých apod. A už vůbec nechci přijít ani na chvilku o přípravu domácí stravy. Jsem gurmán. A pravidelné společné vaření s přáteli? O to taky přijdu? Co ti tomu řeknou? Ale na druhou stranu, pokud budu hladovět, celkově ozdravím a zregeneruji svůj organismus. Někdy se stejně necítím nejlépe, i když objektivně ještě netrpím třeba žádnou chorobou. Tak přijdu o několik pravidelných setkání s kamarády. Nic se nestane. Chci hladovět a zároveň se procesu hladovění obávám. Zvládnu vůbec hladovět? Rád bych cítil podporu a sounáležitost, ovšem okolí nesdílí moje nadšení a poukazuje na moji pracovní vytíženost a nerozhodnost. Toto všechno vytváří můj vnitřní konflikt.

 

Zvládání konfliktu. Každý člověk zvládá řešení takovýchto konfliktů různě. Vždy ale nějak danou situaci zvládne. Slovo „nějak“ je tu klíčové. Nejde o to, jen „nějak“ zvládnout, potřebuje zvládnout tak, aby další směr jeho jednání byl pro něj žádoucí.
V období před hladověním je třeba mít jasný cíl. Tím je celkové zdraví. A hlavně, beru zdraví do svých rukou. Nechci se léčit, chci se uzdravit nebo si zdraví uchovat.
 
Čili motivace poměrně velká s primárním postavením. Pokud nebudu zdravý, stejně dojde k omezení mých oblíbených aktivit a kontaktů. Motivace se dá zvýšit dobrými informacemi. Vím, že v případě hladovění se jedná o dobu přechodnou. Získám nové zkušenosti, seznámím se s novými lidmi. Důležitá je individuálně stanovená délka hladovění. Hladovění mohu kdykoliv přerušit a postupně se navrátit k obvyklému stravování. Také stálý kontakt s lékařem, specialistou na hladovění. Ten mě celým procesem hladovění provede.

 

Řízené hladovění má tři hlavní období. V každém z nich může být motivace trochu jiná.

 

První období je vlastně ještě před hladověním. Zahrnuje zejména psychickou přípravu. Ta spočívá v seznámení se s fyziologickými pochody během hladovění, se všemi podpůrnými technikami. Celkově s celým procesem hladovění a jeho programem. Také v uvědomění si, že řízené hladovění nelze srovnávat s nuceným hladověním a strachem z toho plynoucím. Nucené hladovění má naprosto jinou bázi. Vlivem stresu, namátkové a neadekvátní stravy, chybějících informací a podpůrných technik skutečně může dojít ke stavu ohrožujícímu život. V tomto období je mojí největší motivací seznámit se s metodou řízeného hladovění, abych se touto metodou mohl léčit nebo regenerovat.

 

Druhé období je vlastní proces hladovění, který lze považovat za poměrně náročný a zde opravdu záleží na síle motivace. Ta mě žene k cíli. Klasický hlad, jak ho známe ze svého života, po dvou až třech dnech ustává. Organismus přechází na tzv. plnohodnotnou vnitřní výživu.  Řízené hladovění představuje výrazné omezení stravy , někdy se pije jen voda. Zde je důležitá podpora odborníků. Člověk ví, že není sám ani psychicky. V této fázi se může objevit zvýšená únava, nervozita apod., ale příznaky většinou velmi rychle vymizí. A naopak, dochází k celkovému zklidnění duše i těla. Mozek aktivuje svoje funkce. Člověk má najednou chuť tvořit, zlepšují se mu rozumové schopnosti. Je z toho evidentně potěšen a tím motivován jít dál. Dokončit započaté dílo. A správně. Doprovodný program hladovějícího harmonizuje a současně také motivuje k dosažení určeného cíle, kterým je celková detoxikace a regenerace organismu. To je buď v rámci prevence, nebo v rámci léčení, které mnohdy představuje zlepšení či úplné vyléčení i tzv. chronických onemocnění.

 

Třetí období je obdobím ve znamení přechodu na plné stravování a obvyklý životní režim. Doporučená délka přechodového období je obvykle rovna dvěma třetinám délky hladovění. I zde je důležitá motivace. Duševní a tělesná harmonie je alfou a omegou naplněného a úspěšného života! To je opravdu silná motivace! Takže i když se ve třetím období hladovění navrací pocit hladu, někdy velmi nutkavý, přesto je nutné dodržet pravidla návratové diety. Silná motivace zametá cestičku a dodržení zásad je snadné. V opačném případě hrozí  poruchy příjmu potravy a jiné zdravotní komplikace. Zde je třeba vědět, že tělo se musí postupně učit opět trávit jednotlivé složky potravy krok za krokem.  Tato fáze hladovění je tedy také poměrně náročná, ale při silné motivaci a pomoci odborníků dobře zvladatelná. Vhodné je i následné nastolení zdravého životního stylu, prostě dělat věci lépe. Tady je nejlepší motivací právě samo řízené hladovění a jeho výsledky. Ty je prostě škoda ztratit.

 

Existuje vztah mezi motivací a cílem nebo výkonem. Motivace není přesvědčování nebo dokonce donucování. V obou případech totiž chybí touha, přání, nadšení a plná angažovanost. Každý máme určité představy, čeho chceme dosáhnout. Dosažení cíle pak znamená uspokojení. V případě metody řízeného hladovění je nemalým uspokojením nastolení zdravotní rovnováhy a opětovné radosti ze života. A to je pak motivem k tomu, upravit styl života, zařadit do něj více pohybu a plnohodnotnou stravu. K tomu je třeba si uvědomit , že nejvíce sebe mohu ovlivnit právě já.

 

Motivace je důležitá pro každou činnost, pro léčení či regeneraci pomocí léčebného hladovění zvlášť. Pokud vás řízené hladovění zajímá a nemáte ještě tu správnou motivaci, může vás jistě zajímat, že v roce 2016 Japonec Yoshinori Ohsumi získal NOBELOVU CENU ZA FYZIOLOGII A LÉKAŘSTVÍ za popsání jevu tzv. autofagie (anglicky „autophagy“ –  tzv. jevu „sebepojídání“), kterým buňky likvidují své nepotřebné a staré součásti většinou bílkovinové povahy. K tomuto jevu dochází při delších striktních půstech a hladovění. Tím se buňky obnovují a omlazují. A omlazování buněk pomocí  řízeného hladovění a řízených striktních půstů je tak již i vědecky podloženo.

Pokud máte zájem se naučit provádět striktní Půst pro zdraví podle německé lékařské metodiky,  (to je německá varianta řízeného hladovění), můžete si objednat metodiku a balíček přípravků k jeho provádění na našem e-shopu. Jakmile se tento půst jednou naučíte provádět, můžete pak používat celoživotně. Tato znalost se určitě vyplatí, tím spíše,  že – jak bylo výše řečeno řízené hladovění omlazuje.  Případně můžete využít i službu našeho trenéra, který vás může při vašem prvním delším půstu doprovázet. Tím se vyhnete komplikacím. 

Půst pro zdraví – základní balíček. K vyřízení objednávky klikněte na tento odkaz

V případě zájmu kontaktujte Centrum řízené regenerace s.r.o. na tel. 777 143 283 nebo  7777 44 247 nebo nám napište mail.

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva