CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Neuróza

Neuróza a komplexní postup jak ji zvládnout i v domácích podmínkách

 

Jistě vás překvapí, že jste se se svou neurózou dostali na stránky Centra řízené regenerace, které s tím zdánlivě nemůže mít nic společného. Ale opak je pravdou. Uvidíte, že u nás vám můžeme velice účinně pomoci. Jak se dále v článku dozvíte, úspěšné zvládání neurózy není jen záležitostí klinické psychologie, ale je zapotřebí komplexní přístup. To znamená, že je třeba se současně zabývat i výživou a životním stylem klienta vůbec. I ty totiž výrazně ovlivňují stav nervů a nervové soustavy. Tento komplexní postup velice úspěšně aplikují na německých klinikách přírodní medicíny, ale používají ho i lékaři přírodní medicíny po celém světě.

Důležité: ozdravovací – regenerační metody lékařů západní přírodní medicíny, které používáme, přinášejí užitek každému, kdo je použije. Celkové ozdravení organismu se dostaví vždy. To neumí žádná tabletka.

V naší společnosti uplatňujeme při řešení neurózy komplexní postup založený jak na metodách klinické psychologie, tak na metodách západní přírodní medicíny. Z ní využíváme především některé detoxikační metody (půsty a odkyselovací programy) a plnohodnotnou výživu, která lidem se zdravotními problémy často chybí.  Naše klinická psycholožka je kromě své hlavní profese současně i v Německu lékařskou komisí certifikovanou specialistkou na plnohodnotnou výživu a ozdravné půsty. Specialistů s tímto odborným profilem v ČR moc není, možná je i jediná. Toto spojení  nám umožňuje nasadit kompletní škálu metod, které vám nejen umožní úspěšně zvládat neurózu, ale zároveň se pod naším vedením celkově ozdravíte. Od nás k tomu dostanete komplexní postup – regenerační program – podle kterého všechny podstatné změny provádíte v pohodlí svého domova.

Neuróza z pohledu psychologů a psychiatrů

Neuróza je psychické onemocnění.  Zabývají se jí především psychologové a psychiatři, kteří ji podrobně studují. Neurózy zahrnují množství příznaků. Jsou poměrně obvyklým duševním onemocněním dnešní doby a hlavně, pojem „neurotický“ dnes používáme vůči kdekomu. Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., definuje neurózy následovně: „Diagnózu neurotické poruchy dostane člověk tehdy, když trpí tělesnými nebo duševními obtížemi, pro které při lékařském vyšetření nebyl zjištěn organický podklad, tedy prokazatelné poškození příslušných tělesných orgánů nebo mozku“.

Dané potíže jsou většinou důsledkem často opakovaných nebo dlouhodobých konfliktních situací, souvisejících jak s profesním životem, tak i se vztahy v rodině, okolím apod. Podstatnou roli zde hrají vlastnosti jedince, jeho postoje, cíle, způsob prožívání a zpracovávání emocí, životní styl a celkový stav organismu. Postižený člověk je v podstatě neproduktivní, neumí se radovat z toho, co má. Mezi neurózy se řadí např. různé obavy, úzkosti a strachy, záchvaty bezdůvodných panických obav, citová labilita, obsedantně kompulzivní porucha nebo stresová porucha po prodělané traumatické události, ale i třeba zvracení, nechutenství a pomočování.  Typické pro neurózy je, že většinou duševní nerovnováha nemá vliv na racionální uvažování, lidé pokračují ve své každodenní činnosti. Pokud jsme upřímní sami k sobě, musíme připustit, že každý z nás nějakou neurózou ve svém dosavadním životě již prošel. Třeba to byly poruchy spánku nebo žaludeční obtíže. Pokud je ovšem neuróza dlouhodobá, je zapotřebí poradit se s odborníkem. Jelikož když o problému mluvím, lépe si ho uvědomím. A pokud si svůj problém dobře uvědomím, lépe ho mohu odstranit. Také rozvinutá neuróza jen zřídka pomine sama o sobě. Také může být příčinou vzniku různých tělesných onemocnění. Neurózy s psychosomatickými potížemi se často léčí pomocí léků. Podstatný vliv zde má psychoterapie.

Neuróza z pohledu výživy a biochemie

Nyní se podívejme na neurózu z jiného pohledu – a sice z pohledu odborníků na výživu a biochemii organismu.  Vědecké poznatky z této oblasti ukazují, že nervozita, psychická labilita a sama náchylnost k těmto zdravotním problémům, do značné míry souvisí i s tím, v jaké je člověk v fyzické a psychické kondici. Kdo je v dobré kondici, je na tom psychicky mnohem lépe, než člověk zesláblý a ve špatném fyzickém stavu. Tato důležitá příčina neurózy se velice často podceňuje, ale ve své podstatě by se vždy měla řešit na prvním místě.

Řada vědců – zejména biochemiků – upozorňuje na to (a existuje na to celá řada studií), že činnost mozku, nervů a celé nervové soustavy je výrazně ovlivňována i tím, zda ve stravě je dostatek esenciálních živin. To jsou živiny, které organismus neumí vyrobit a MUSÍ být dodány potravou. Uvedu známý případ z lékařské praxe. Např. lékaři znají nemoc, která se jmenuje pelagra. Ta souvisí s nedostatkem vitaminu B3 niacinu. Po stránce psychické nedostatek niacinu – pelagra vyvolává např. demenci, zmatenost i halucinace. Nedostatek stejného vitaminu má i důsledky ve fyzické rovině –  zánětlivost, průjmy, ztráta na váze, dermatitidy. Sami vidíte, že nedostatek jednoho vitaminu může vyvolat těžké a mnohostranné obtíže. To byl jen příklad důležitosti esenciálních živin. Obdobně významně činnost celé nervové soustavy ovlivňují i jiné důležité esenciální živiny – všechny vitaminy řady B, hořčík, draslík, vitamin C, omega 3 mastné kyseliny a řada dalších. Pokud tyto esenciální živiny chybí v potravě, VŽDY způsobují nějaké psychické a fyzické problémy. V těchto případech je i psycholog či psychiatr tzv. krátký na to, aby neurózu u klienta vyřešil. A i když s klientem pracuje v psychické rovině, vlastní funkčnost mozku a nervů na buněčné úrovni to pacientovi nespraví. To lze vyřešit komplexním přístupem, který zahrnuje jak práci klinického psychologa, tak i úpravu stravování tak, aby klient měl dostatek všech esenciálních živin.  Zde je důležité poznamenat, že v praxi se často vyskytují případy, kdy nemusí jít o absolutní nedostatek konkrétní esenciální živiny, ale třeba jen o částečný. Proto při zvládání neurózy je nutné podívat se vždy i na to, zda klient má v pořádku svou výživu.

Při zvládání neurózy velice dobře pomáhá přechod na vědecky prověřený systém zdravé výživy tzv. plnohodnotnou výživu. Systém plnohodnotné výživy na rozdíl od různých diet či ochuzených „zdravých výživ“ je „plnokrevná“ výživa. Žádné potraviny se nevylučují, nebudete trpět hlady. Jde hlavně o úpravu proporcí, ve kterých konzumujete jednotlivé skupiny potravin. Snadno se dodržuje. Dá se dokonce říci, že vás dodržování tohoto systému nezatíží více, než běžné stravování. Co je ale velice důležité,  Plnohodnotná výživa pomáhá zbavit se zdravotních problémů a celkově se ozdravit.

Na neurózu a vůbec celkový stav nervové soustavy má vliv i typ stravování z pohledu tzv. acidobazické rovnováhy. To zatím klasická medicína neřeší, ale na úrovni biochemie se jedná už o prozkoumané jevy. Vše se odehrává na úrovni buněk, včetně buněk mozkových a nervových. Mnoho tzv. kyselinotvorných potravin – což jsou zejména, maso, ryby, mléčné výrobky, obilné výrobky – organismus tzv. překyselují.  Překyselení organismu negativně působí na celou nervovou soustavu a i z tohoto důvodu lidé jsou často přecitlivělí a neadekvátně reagují. Přitom ani sami neznají příčinu, kolikrát se diví, že reagují podrážděně, nemohou spát a končí na lécích. V případech překyselení organismu také nestačí psychické problémy řešit jen pomocí metod klinické psychologie. U těchto klientů může pomoci nějaký typ detoxikace (např. půst) a následná zásadotvorná strava, které klienta tzv. odkyselí. Zpravidla se to hned projeví i ve stavu psychiky. Pokud to shrnu, je třeba si uvědomit, že nervová soustava není něco odtažitého, ale naopak velice úzce souvisí s kvalitou výživy.  Prostě všechno souvisí se vším.

Jak vám pomůžeme?

V našem Centru řízené regenerace s.r.o. uplatňujeme u našich klientů komplexní přístup ke zvládání neurózy. Jsme s největší pravděpodobností jediné pracoviště v ČR, které uplatňuje tento v zahraničí prověřený postup s využitím metod lékařů přírodní medicíny a klinické psychologie SOUČASNĚ.  Naši odborníci na plnohodnotnou výživu, detoxikace, regenerační metody a klinickou psychologii pro vás připravili komplexní regenerační program, který vám pomůže. Program zahrnuje jak psychologické metody, tak i metody zaměřené na změnu životního stylu i výživy.  Program je určen plně pro domácí užití, ale my vám případně pomáháme (konzultace telefon, mail). Tento program současně pomáhá  zlepšit zdravotní stav při mnoha dalších psychických problémech jako je např. trvalá únava, nespavost, deprese apod.

Pokud chcete vyřešit svoji neurózu, jste na správné adrese. U nás máte navíc ještě velkou výhodu – celkově se výrazně ozdravíte. A možná se zbavíte i dalších zdravotních problémů, které vás trápí. Naše regenerační programy vždy ozdravují celkově a působí šířeji.

Více se o Regeneračním programu při chronické únavě a nespavosti, který pomáhá i při neuróze dozvíte na našem e-shopu. 

Pokud máte nějaké dotazy, kontakt  nás v pracovní dny v 10.00 až 17.00 na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247 nebo nám napište e-mail prostřednictvím formuláře na této stránce. 

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva