CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Deprese

Deprese a jak ji může léčit řízené hladovění v kombinaci s psychoterapií a plnohodnotnou výživou?

 

Deprese je závažné psychické onemocnění, a proto se zdá být nepochopitelné, jak by právě léčebné hladovění nebo léčebný půst mohlo tuto nemoc léčit. Ale je to skutečně tak. Profesor Nikolajev, známý ruský psychiatr, který v Rusku zavedl léčebné hladovění (metodika RDT),  ho používal právě u psychicky těžce nemocných pacientů. A s úspěchem se používá doposud. Podobně se tzv. léčebným půstem léčí tento zdravotní problém v Německu na klinikách přírodní a celostní medicíny. Tyto metody jsou již lékařsky prověřeny v zahraničí. My jen naše klienty školíme z těchto metod a pomáháme jim v aplikaci. V samostatném článku najdete reference na tyto účinné ozdravovací metody i na naše specialisty.

 

Centrum řízeného hladovění s.r.o.  používá v České republice jako jediné německou metodiku řízeného hladovění pod názvem intenzivní lékařský  Půst pro zdraví. Pokud někdo nechce nebo nemůže hladovět, provádíme počáteční odkyselení – detoxikaci organismu pomoci Zásaditého ozdravného programu, kdy se nijak nehladoví, ale strava je odlehčená. Ale trvá to déle.

 

Při ozdravování při depresích tuto skvělou metodu v Centru řízeného hladovění s.r.o. kombinujeme s psychoterapií.  Naše klinická psycholožka má pro léčení deprese velké předpoklady. Kromě své základní profese klinické psycholožky je také specialistkou na půsty a výživu. Toto spojení dvou pro tento zdravotní problém důležitých profesí ji umožňuje léčit vaši depresi opravdu efektivně.

 

Pokud se v článku zmiňuje termín řízené hladovění, platí vše přiměřeně jak pro léčebný půst, tak i léčebné hladovění. Obě léčebné metody působí podobně a ani při jedné z nich – pokud se provádí metodicky správně – pacienti nepociťují hlad.

 

Nejprve se obecně podíváme na příznaky a příčiny deprese.  To nám umožní dále lépe popsat principy, na kterých řízené hladovění působí v léčbě této nemoci.

 

Deprese je stav dlouhotrvajícího hlubokého smutku s pocity úzkosti, sebeobviňování a nejistoty. Člověk se nemůže vyznat sám v sobě a smutek ho postupně ochromuje. Deprese bývá rovněž provázena únavou, špatným spánkem, poruchami chuti k jídlu a lítostí. V pokročilých stavech depresivní člověk zcela vážně přemýšlí o sebevraždě. Někdy ani sám není schopen zhodnotit racionálně situaci a navštívit odborníka. Deprese je tedy vážné duševní onemocnění, dlouhodobé, kde tzv. mozková chemie nefunguje přesně, jak by měla.

 

Zde je třeba upozornit na krátkodobé stavy, které se za depresi považuji, ale ve skutečnosti depresí nejsou. Často okolo sebe slyšíme hlášky typu: „Dneska mám nějakou depku, jsem úplně vyřízený“. Takže cokoliv podobného s největší pravděpodobností depresi nepředstavuje. Jsou to třeba jen krátkodobé stavy, kdy jsme bezdůvodně smutní. Pokud bychom zapátrali po důvodech této tzv. depky, důvod by se určitě našel. Špatnou náladu míváme totiž občas všichni, je to přirozené.

 

Příčinou vzniku deprese je určitě i způsob našeho žití. Dnešní člověk žije v neuvěřitelně hektické době. Aby mohl obstojným způsobem „fungovat“, musí zvládat neobyčejně velké množství informací a činností. Přicházejí neustále a ze všech stran.  Letáky, reklama, „důležité“ informace.  Neustále se měnící podmínky a zákony, nová technika apod. K tomu třeba ještě potíže ve vztazích nebo v práci. Ekonomické problémy, málo pohybu a špatná strava. To všechno zásadně může ovlivňovat celkový stav organismu. A při dlouhodobém nezvládání moderního způsobu života, při trvalých stresech a citové frustraci už je to jen krok ke vzniku deprese. Deprese může tedy ohrozit každého z nás. Proto je velice důležité naučit se dnešní dobu zvládat a především naučit se zvládat stresové situace.

 

Léčbu deprese je potřeba zahájit včas. Jedná se o vážné onemocnění, které nelze řešit bez pomoci odborníků. Experimentovat na vlastní pěst bez potřebných zkušeností může totiž způsobit zdravotní komplikace a zhoršení nemoci. V České republice se deprese řeší kombinací psychologické a farmakologické péče.  V případě užívání tzv. antidepresiv může vznikat závislost na lécích. Navíc – jak je známo – zejména při dlouhodobém užívání –  každý lék někde pomáhá a jinde uškodí. Proto pacienti samozřejmě hledají i jiné možnosti léčení, a to léčbu bez léků.

 

Můžeme vás potěšit, existuje řešení. Bude to možná znít neuvěřitelně, ale na depresi vám nabídneme léčebné hladovění c kombinaci s plnohodnotnou výživou. U nás se jedná o zatím neznámou metodu, ale např. v Rusku se tato metoda léčebného hladovění používá k léčení již více než 50 let a to s velkými úspěchy. A to nejen v případě depresí. Touto léčebnou metodou se léčí i těžší psychické nemoci např. schizofrenie. Milovníky přírodních metod léčení určitě potěší, že je to prověřený postup, který současně také omlazuje a regeneruje organismu a samozřejmě léčení probíhá bez léků.

 

Pojďme se podívat na to, jak takové řízené hladovění probíhá a proč může léčit. Řízené hladovění proto, že je skutečně řízeno specialisty na hladovění. Délka hladovění je individuální, záleží na onemocnění, stavu organismu i věku pacienta a dalších okolnostech. Zájemce je plně o celém procesu hladovění informován.

 

Zde je třeba zmínit, že řízené hladovění je známo pouze úzkému okruhu odborníků. Oproti tomu běžná veřejnost zná jiný typ hladovění tzv. nucené hladovění. To jsou situace, kdy člověk hladoví nedobrovolně a většinou za vypjatých situací. Stravu přijímá nahodile. Toto hladovění není řízeno lékaři, není nijak omezeno. Např. se nedodržuje bezpečná hranice hladovění. (tj. ztráta váhy maximálně 15% od původní váhy během jednoho cyklu hladovění). Proto při nuceném hladovění hladovějící mohou i zemřít na vyčerpání organismu. Takové hladovění je škodlivé. Protože veřejnost zatím nerozlišuje mezi léčebným a škodlivým – nuceným hladověním, vyvolává slovo „hladovění“ často spíše negativní pocity. Ale je to jen neznalost. Řízené hladovění, prováděné podle bezpečné metodiky, je nejen léčivé, ale zároveň je to vynikající  regenerační a omlazující metoda.

 

Nyní se podívejme na depresi z jiného pohledu – a sice z pohledu odborníků na výživu a biochemii organismu.  Vědecké poznatky z této oblasti ukazují, že psychické poruchy, do značné míry souvisí i s tím, v jaké je člověk v fyzické a psychické kondici. Kdo je v dobré kondici, je na tom psychicky mnohem lépe, než člověk zesláblý a ve špatném fyzickém stavu. Tato důležitá příčina deprese se velice často podceňuje, ale ve své podstatě by se vždy měla řešit na prvním místě.

 

Řada vědců – zejména biochemiků – upozorňuje na to (a existuje na to celá řada studií), že činnost mozku, nervů a celé nervové soustavy je výrazně ovlivňována i tím, zda ve stravě je dostatek esenciálních živin. To jsou živiny, které organismus neumí vyrobit a MUSÍ být dodány potravou. Uvedu známý případ z lékařské praxe. Např. lékaři znají nemoc, která se jmenuje pelagra. Ta souvisí s nedostatkem vitaminu B3 niacinu. Po stránce psychické nedostatek niacinu – pelagra vyvolává např. demenci, zmatenost i halucinace. Nedostatek stejného vitaminu má i důsledky ve fyzické rovině –  zánětlivost, průjmy, ztráta na váze, dermatitidy. Sami vidíte, že nedostatek jednoho vitaminu může vyvolat těžké a mnohostranné obtíže. To byl jen příklad důležitosti esenciálních živin. Obdobně významně činnost celé nervové soustavy ovlivňují i jiné důležité esenciální živiny – všechny vitaminy řady B, hořčík, draslík, vitamin C, omega 3 mastné kyseliny a řada dalších. Pokud tyto esenciální živiny chybí v potravě, VŽDY způsobují nějaké psychické a fyzické problémy. V těchto případech je i psycholog či psychiatr tzv. krátký na to, aby depresi u klienta vyřešil. A i když s klientem pracuje v psychické rovině, vlastní funkčnost mozku a nervů na buněčné úrovni to pacientovi nespraví. To lze vyřešit komplexním přístupem, který zahrnuje jak práci klinického psychologa, tak i úpravu stravování tak, aby klient měl dostatek všech esenciálních živin.  Zde je důležité poznamenat, že v praxi se často vyskytují případy, kdy nemusí jít o absolutní nedostatek konkrétní esenciální živiny, ale třeba jen o částečný. Proto při zvládání depresí je nutné podívat se vždy i na to, zda klient má v pořádku svou výživu.

 

Při zvládání depresí velice dobře pomáhá přechod na vědecky prověřený systém zdravé výživy tzv. plnohodnotnou výživu. Systém plnohodnotné výživy na rozdíl od různých diet či ochuzených „zdravých výživ“ je „plnokrevná“ výživa. Žádné potraviny se nevylučují, nebudete trpět hlady. Jde hlavně o úpravu proporcí, ve kterých konzumujete jednotlivé skupiny potravin. Snadno se dodržuje. Dá se dokonce říci, že vás dodržování tohoto systému nezatíží více, než běžné stravování. Co je ale velice důležité,  Plnohodnotná výživa pomáhá zbavit se zdravotních problémů a celkově se ozdravit. Podrobnosti o tomto systému výživy najdete v článku Plnohodnotná výživa.

 

Pojďme se nyní podívat blíže na to, jak může řízené hladovění mít vliv na léčbu deprese. Řízené hladovění působí komplexně na celý organismus. Na jednotlivé buňky, tkáně, ale i celé orgány.  Je to všeobecně ozdravující a omlazující proces. Z toho důvodu řízené hladovění současně léčí celé spektrum nemocí, včetně chronických a tzv. nevyléčitelných chorob. Není to tedy jen nějaká specializovaná metoda na léčbu deprese.

 

1/  Ruský psychiatr profesor Nikolajev používal metodu léčebného hladovění k léčení pacientů s těžkými duševními poruchami. Přišel na to náhodou, tito pacienti nechtěli jíst. Profesor Nikolajev je do jídla nenutil a zjistil, že u pacientů došlo jak ke zlepšení příznaků duševní nemoci, tak i k vyléčení jiných chorob. Léčebné hladovění je pro organismus stres, se kterým se organismus vyrovnává. Toto přizpůsobení organismu se projevuje tím, že organismus funguje více ekonomicky, dochází k celkovému zklidnění těla. To vede i k psychickému zklidnění.  To je, kromě jiného, i základem léčení psychických poruch.

 

2/ Při řízeném hladovění se organismus výrazně detoxikuje  na úrovni orgánů, tkání i jednotlivých buněk. Tyto toxiny jsou nepochybně i v mozku, kde působí na chemii mozku. Mohou být i důvodem depresivních stavů. Toxiny v organismu působí i na nervová zakončení v tkáních a vysílají do hypotalamu signály, které mohou také podporovat nervozitu nebo napětí, která při depresi také hraje svou roli.

 

3/ Při řízeném hladovění funguje i princip samouzdravování. Tento princip je v organismu všudypřítomný. Funguje nepochybně i na úrovni mozku, kdy pročištěné buňky a mozková spojení začínají lépe fungovat.  Při hladovění se organismus dostává do klidu a může se opravovat.  Je to podobné, jako když si odřete koleno. Rána se sama zahojí. Organismus je geneticky nastaven tak, aby se dostával do rovnováhy. I to může být při důvod, proč hladovění léčí depresi.

 

Řízené hladovění má i další mechanismy, které dohromady pomáhají léčit různé nemoci. Ale také výborně regenerují a omlazují organismus. Léčivých mechanismů, které při lékařských ozdravovacích metodách působí je více. S podstatou těchto lékařských ozdravovacích metod se můžete seznámit na videu a v článku na stránce Léčba nemocí.

 

Použít řízené hladovění u lidí s depresí může být někdy problematické a sám pacient na tuto možnost obvykle sám nepřijde. V případě deprese je tedy především na lidech z okolí, aby depresi rozpoznali a nemocného dovedli k lékaři. Člověk v dlouhotrvající bezradné a smutné náladě se spíše izoluje od ostatních. Namáhavé jsou pro něho i běžné denní situace. Nemá na nemoc náhled – necítí se být nemocný. Depresivní člověk vážnost choroby bagatelizuje.

 

Pro léčení deprese jsou potřeba lékaři – specialisté na hladovění a také  psychologická péče.  A to jak před hladověním, tak i po skončení hladovění.

 

Společně s psychologem je třeba rozebrat řadu otázek. Zjistit, proč se deprese vlastně rozvinula. Zamyslet se nad denním rytmem, stravou a stylem života vůbec. Ta napomůže v celkové životní orientaci, změně postojů i návyků. V ukotvení psychické rovnováhy. U nás v Centru řízeného hladovění s.r.o. máte velkou výhodu – naše klinická psycholožka, která s vámi vaši depresi bude řešit je kromě své hlavní profese i specialistkou na řízené hladovění a výživu. Toto spojení obou profesí vám dává u nás velkou šanci se své deprese zbavit. Jde o to, že můžeme řešit jak psychické příčiny, tak i příčiny v rovině fyzické – stravování a životní styl.

 

Ještě poznámka na závěr. Často se setkáváme s tím, že lidé hazardují se svým zdravím a bez dostatku erudovaných informací si hladovějí doma sami. Nějak to přetrpí! Plné odstranění zdravotního problému ovšem vyžaduje nejen fázi správného hladovění, ale i druhou fázi – možná ještě důležitější: správné nastavení výživy po skončení hladovění.  Výživa se stanovuje podle stavu pacienta, jeho zdravotního problému a rozhodně vyžaduje odborníky. A toto už většina amatérských hladovkářů sama určitě nezvládne, protož to prostě neumí. Takže amatérští hladovkáři nejen hazardují se zdravím, ale navíc se jim pravděpodobně nepodaří plně odstranit zdravotní problém.

 

Pokud vašim problém nebo problémem vašich blízkých je deprese, může být vaším prvním krokem k vyléčení konzultace klinického psychologa v Centru řízeného hladovění. Úvodní konzultace v délce 30 minut je vždy zdarma. Zde pro vás zvolíme nejvhodnější postup. Kontaktujte nás na telefonu 7777 44 247 nebo nám napište mail. A pamatujte si: S ozdravnými metodami, které používáme, nikdy nemůžete nic ztratit, jen získat.

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva