CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Revmatická artritida

Revmatická artritida – regenerační postup podle lékařů přírodní medicíny

Jaké hlavní metody používá přírodní medicína v léčbě revmatické artritidy?

V tomto článku se dozvíte, jak lze skutečně výrazně zlepšit stav při revmatické artritidě pomocí kombinace několika přírodních metod. Možná vás to překvapí, ale zahraniční lékaři přírodní medicíny např. v Německu a v USA (poznámka: zabývají se jí lékaři s klasickým vzděláním MUDr.) používají kombinaci tří metod k odstranění vnitřního zánětu, který je v pozadí revmatické artritidy: 1/úvodní hluboké odkyselení  (pomocí odkyselovacích – zásaditých programů a nebo lékařských půstů) 2/  speciální program výživy zaměřený na eliminaci vnitřního zánětu a 3/ dodání všech nezbytných 46 esenciálních živin (tzv. plnohodnotnou výživu).  

Podobný přístup má i ruská medicína, kde přírodně orientovaní lékaři používají metodu lidově zvanou léčebné hladovění, která se ale správně jmenuje Detoxikačně – dietní terapie (zkratka RDT – Razgruzočno – dietičeskaja terrapija – pro ty, kdo rozumí rusky). Tato metoda je v Rusku odsouhlasenou lékařskou metodou k léčbě revmatické artritidy a řady dalších zdravotních problémů. To znamená, že i ruská metoda používá na začátek určité odlehčení – detoxikaci organismu a pak nastoluje jiný režim výživy. 

Klasická bílá medicína na tento zdravotní problém účinnou pilulku nemá. Pilulky, které se předepisují na utišení bolestí při artritidě přinášejí jen dočasnou úlevu. Tím jsou samozřejmě prospěšné. Ale léky – pokud se používají dlouhodobě – většinou omezují některé funkce buněk a to vede k dalším a dalším zdravotním problémům. Proto by se léky měly používat pouze krátkodobě k překonání špatného zdravotního stavu. Měly by být pro každého upozorněním, že je třeba změnit životní a stravovací styl. 

Zahraniční lékaři přírodní medicíny (a my také) se snaží tento problém řešit zdánlivě složitější cestou, ale směřují k tomu, aby se organismus postupně regeneroval a tak jste se i mohli zbavit léků. Bez léků máte totiž šanci, že regenerace bude úspěšnější. A jak ukazuje praxe mnoha zahraničních lékařů (a my už s řízenou regenerací máme zkušenosti), pokud se zvolí tento  přístup, dosáhne se dobrých výsledků. Tyto metody směřují k tomu, aby se organismus zbavil vnitřního zánětu a dostal všechny živiny, které potřebuje pro opravu tkání. Pak se dá výrazně zlepšit stav revmatické artritidy včetně bolestí.  

Jak dlouho trvá regenerace při revmatické artritidě?

Sami vidíte, že tento přístup je úplně jiný než přístup klasické medicíny, a proto také logicky může přinést úplně jiné výsledky než pilulky. Předesíláme, že naše cesta není rychlá, bude trvat několik měsíců až rok, ale vede k cíli. Ale je třeba mít trpělivost (lepší možnost prakticky neexistuje). Váš organismus se po určité době regenerace (ta je u každého trochu jiná a závisí na výchozím stavu) dostává do stavu, kdy je připraven se zbavit léků. Pokud má někdo nadváhu, většinou je velice důležité se jí také zbavit. To také výrazně pomáhá a s námi toho poměrně bezbolestně dosáhnete. Naše regenerační metoda zahrnuje současně prověřený německý lékařský způsob redukce váhy, který umožňuje snižovat váhu cca 3-4 kg za měsíc.

Hlavní příčiny revmatické artritidy a jak na ní působí  lékařské regenerační metody.

Německá i americká přírodní medicína považuje revmatickou artritidu za zdravotní problém, který má více příčin a tyto příčiny je třeba odstranit.  Prvotní příčinou revmatické artritidy je většinou nerovnováha střevní mikroflóry tzv. dysbióza. Ta vede k tomu, že se přemnoží nepřátelská skupina mikroorganismů (mikrobi, plísně i kvasinky), které produkují jedovaté toxiny. Ty pak pronikají do krevního oběhu a vyvolávají zánět. Současně zvyšují propustnost střevní sliznice, což opět vede k průniku např. špatně strávené potravy do krevního oběhu. A opět další dávka látek, které zvyšují zánětlivost organismu. V případě dysbiózy je nutné nastolit jiný stravovací režim a posílit regeneraci střevního traktu. K tomu působí i nás speciální stravovací plán, který našim klientům poskytujeme.

Za jednu z dalších příčin revmatické artritidy se považuje tzv. překyselení organismu, což je lidově řečeno stav, kdy buňky mají své okolí znečištěné svými metabolity, tzv. překyselené. V tomto mezibuněčném prostoru se odehrává mnoho reakcí, které jsou ale vlivem překyselení značně omezeny (např. činnost enzymů a hormonů). Proto nemůže dojít k hojení tkání. Snižuje se imunita organismu, což je také jedna z příčin revmatické artritidy. K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě převažující konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, sýrů, mléka, uzenin, bílého pečiva a sladkosti nad zásadotvornými, což jsou ovoce a zelenina. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresy. Překyselení organismu je výrazným zdrojem všech zánětů v organismu. Proto se pro např. v Německu, v USA i v Rusku pro odkyselení organismu používají odkyselovací programy, půsty nebo léčebné hladovění. To je nejjednodušší první krok, jak zahájit váš boj s revmatickou artritidou. Při těchto odlehčovacích programech se organismus zbavuje i různých toxinů, které často také spouštějí vnitřní zánět. U nás v Centru řízené regenerace s.r.o, klienty učíme používat německou lékařskou metodiku Půstu pro zdraví a lékařskou metodiku odkyselovacího programu –  Zásaditý ozdravný program. 

Ale jen úvodní odkyselení – detoxikace ke zdolání revmatické artritidy nestačí, i když se řadě klientů už při těchto odlehčovacích programech často výrazně ulevuje od bolestí. Je to vlastně je příprava organismu pro hlubší regeneraci.  Ve druhé fázi léčení je vždy nutno přejít na velice kvalitní výživu s dostatkem všech esenciálních živin – tzv. Plnohodnotnou výživu. To je jednoduchý plán výživy, který vám zajistí, že ve stravě budete mít všech 46 esenciálních živin (organismus si neumí vyrobit) v dostatečném množství. Takovou výživu naši klienti  dostávají po skončení Zásaditého ozdravného programu jako součást našeho typizovaného regeneračního plánu při revmatické artritidě.  Ale v případě revmatické artritidy nestačí jen běžná plnohodnotná výživa, ve výživě se musí redukovat potraviny, které podporují vnitřní zánět. Tato výživa musí splňovat více kritérii najednou, musí být důkladně propočítána.  Tuto speciální výživa je pro zlepšení stavu při revmatické artritidě klíčová. Jen běžnou “chaotickou stravou” nebo tím, že budete jíst zeleninu a ovoce z vlastní zahrádky (i s takovou představou o zdravé výživě se u našich klientů setkáváme) se revmatická artritida vyléčit nedá.  Vše výše uvedené zajišťuje náš regenerační plán při revmatické artritidě, který našim klientům poskytujeme.

Tento přístup se široce uplatňuje i v jiných školách západní přírodní medicíny. Např. podle odzkoušených Protokolů amerických lékařů přírodní medicíny je výhodné při léčbě tohoto zdravotního problému používat nejen plnohodnotnou výživu, ale u některých živin používat mnohem vyšší dávky živin (tj. nad rámec 100% DDD). Užívají se proto doplňky stravy. V Protokolech se také používá princip eliminace některých potravin. Tento přístup může urychlit regeneraci.  Proto v doporučeních, která našim klientům dáváme ohledně plnohodnotné výživy při revmatické artritidě vycházíme také z těchto Protokolů. Tak vznikají i naše regenerační programy.

Regenerační program při revmatické artritidě

Přesný regenerační plán při revmatické artritidě od nás dostanete v písemné podobě. Zahrnuje i stravovací plán plnohodnotné výživy. Je plánován tak, aby se dal dodržovat. Jedná se o orientační systém, který nemá přesné jídelníčky, jen vám stanoví – kolik porcí z jednotlivých druhů potravin by se mělo týdně konzumovat (např. 3 porce masa, 2 porce ryby apod.).  Co je ale velice důležité, Plnohodnotná výživa pomáhá zbavit se zdravotních problémů a celkově se ozdravit. Součástí našeho schématu při plnohodnotné výživě zaměřené na artritidu je i schéma, které umožňuje pohodlné a příjemné hubnutí. Správná váha je u revmatické artritidy také velice důležitá.

Při regeneraci působíme na příčiny revmatické artritidy

1/ Podpora správné funkce střevního traktu – odstranění dysbiózy. Toto přírodní medicína v případě revmatické artritidy považuje za základní krok. Používá se speciálně naplánovaná strava, doplňky stravy, probiotika,  některé užitečné bylinky. Vše je důkladně popsáno v našem typizovaném regeneračním plánu při revmatické artritidě, který našim klientům poskytujeme.

2/ Odlehčení pojivové tkáně – při půstech i při odkyselovacím Zásaditém ozdravném programu se odlehčuje mezibuněčný prostor, který obklopuje každou jednotlivou buňku těla.  Za normálních okolností se v tomto prostoru dočasně ukládají  odpady buněčného metabolismu (lidově tzv. toxiny). Jedná se o slabé kyseliny (např. kyselina fosforečná, sírová, chlorovodíková). Tyto kyseliny organismus zadržuje v  mezibuněčném prostoru jako v jakémsi meziskladu. Postupně se kyseliny dostávají do krve, kde jsou neutralizovány tzv. pufrovacími mechanismy.  Při odkyselování se omezuje strava a pojivová tkáň má možnost řádně vyloučit nahromaděné kyseliny (toxiny). Vstřebávací kapacita pojivové tkáně se tím obnoví.  Proto odlehčení pojivové tkáně má příznivý vliv i při revmatické artritidě. Sníží se zánětlivost. Pomocí těchto odlehčovacích programů se organismus zbavuje i dalších škodlivých látek, které se do organismu dostávají průmyslově zpracovanou potravou. 

3/ Plnohodnotná výživa organismu vede k regeneraci buněk. Naše buňky jsou geneticky naprogramovány k tomu, aby fungovaly správně. Pokud mají podmínky – t.j. živiny a vnitřní biochemické prostředí, zlepšuje se jejich činnost.  Během odkyselování se organismus pročišťuje a vytváří se příznivé biochemické prostředí pro buňky. Pokud po skončení odkyselování přejdeme na plnohodnotnou výživu, esenciální živiny pronikají až do buněk, které pak lépe produkují enzymy, hormony a další látky.  To vše způsobuje, že organismus zvyšuje i svou imunitu, lépe zvládá vnitřní zánět, který je hlavním viníkem revmatické artritidy. Dostatek všech živin je klíčový pro činnost všech buněk organismu, ale je třeba počítat s tím, že obnova zásob esenciálních živin se vždy počítá v řádech měsíců. Pak se ale výrazně zlepší metabolismus organismu a tím i stav organismu. 

4/ vyloučení problematických potravin a léků – snížení zdrojů vnitřního zánětu. V plnohodnotné výživě jsou omezeny potraviny, které podporují vnitřní zánět.  I léky jsou problémem, který brání regeneraci tkání. Po několika měsících přechodu na regenerační režim se zdravotní stav klientů zpravidla zlepší natolik, že nastane ta správná chvíle na postupnou eliminaci léků. To se provádí v dohodě s lékaři, kteří sami uvidí, že se lepší zdravotní stav (často i váha u klientů s nadváhou).  Cílem je odstranit vše, co brání hojení tkání. 

Výše popsaná komplexní metoda vychází ze zkušenosti našich i zahraničních lékařů přírodní medicíny. Tato metoda není rychlá, ale je určitě mnohem lepší, než si sednout se založenýma rukama a lamentovat, že se jedná o nevyléčitelný zdravotní problém. ZASTAVIT REVMATICKOU ARTRITIDU  A ZLEPŠIT STAV SE DÁ URČITĚ. Ale vyžaduje to vaše zapojení a trpělivost.

Jak probíhá řízená regenerace?

Pracujeme jako poradna pro klienty z celé České republiky. Ale nikoho nevyšetřujeme a nestanovujeme diagnózy (ty už máte od svých lékařů). My pomáháme s regenerací, ozdravováním. Regenerační programy zasíláme klientům e-mailem po zaplacení.  Naši klienti od nás dostávají vše v písemné podobě, fungování regeneračního programu i všech regenerujících prvků podrobně popsáno a odůvodněno. V našich regeneračních programech nepoužíváme žádné neznámé ani tajemné síly či energie. Každý klient má možnost s námi tento program konzultovat a klientům ho pomáháme správně zavést do životního a stravovacího stylu. Provádět však musí klient. Naše programy jsou tudíž vhodné pro aktivní lidi, kteří chtějí u sebe něco změnit. S klienty jsme v kontaktu pomocí e-mailu, telefonu, Skypu, v případě potřeby i osobně v naší kanceláři v Praze.  Veškeré ozdravování i konzultace k němu mohou probíhat na dálku, pro vás v pohodlí domova v běžném pracovním rytmu. Nepotřebujete k tomu žádnou dovolenou.

Pokud máte revmatickou artritidu a třeba ještě jiné zdravotní problémy, které potřebujete řešit,  napište nám nebo zavolejte. Vybereme pro vás nejvhodnější postup založený na našich regeneračních programech. Pomocí metod lékařů přírodní medicíny je možné se zdravotních problémů zbavit. Kontaktujte nás v pracovní době od 10.00 do 17.00 na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247 nebo nám napište mail. Případně nám pošlete sms, ozveme se vám sami.

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2018

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů. 

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva