CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Osteochondróza páteře

Osteochondróza páteře a jak zlepšit stav pomocí regeneračních metod lékařů přírodní medicíny

Jaké jsou hlavní příčiny osteochondrózy podle přírodní medicíny? 

Německá přírodní medicína přičítá osteochondrózu páteře tzv. překyselení organismu a tím i zhoršené výživě v oblasti páteře. Vliv má i špatná struktura stravy. Samozřejmě svůj podíl má i nedostatek pohybu. (Poznámka: Pohybovými aktivitami se zde podrobně nezabýváme, ale jsou samozřejmě nedílnou součástí našeho regeneračního programu, který klientům s ostechondrózou doporučujeme).

Vliv překyselení organismu na stav osteochondrózy

Překyselení organismu – správně řečeno překyselení mezibuněčného prostoru – je při léčbě osteochondrózy výrazně podceňováno. Prakticky jde o to, že veškeré lidské buňky – včetně buněk kostních a buněk pojivové tkáně (ty nás při osteochondróze zajímají nejvíc), mají mezi sebou tzv. mezibuněčný prostor. Dříve se tomuto mezibuněčnému prostoru nevěnovala žádná pozornost, byl považován za nevýznamný. Dnes už věda zjistila, že právě na stavu tohoto mezibuněčného prostoru hodně záleží. Zde působí mnohé enzymy a všechny hormony, přivádí se do buněk živiny, odvádí zplodiny buněčného metabolismu a jsou zde i nervy. Pokud je tento prostor znečištěný toxiny tzv. překyselený (je tam špatné pH), nemohou buňky dobře fungovat. Do buněk hůře prochází živiny. To znamená i kostní buňky i buňky pojivové tkáně (třebaže jíme dobře) prostě nedostanou vše potřebné. Proto se přírodní medicína, která se vždy snaží řešit podstatu problému, zabývá překyselením organismu. V mezibuněčném prostoru jsou při překyselení přítomné slabé kyseliny, které působí i na nervy. To přispívá k bolestem. Proto se také lidé, které trápí bolesti, po odkyselovacích programech cítí lépe a bolesti odcházejí.

Jak dochází k překyselení organismu?

Dochází k němu především dlouhodobou konzumací tzv. kyselinotvorných jídel –  t.j. maso, ryby, sýry, mléčné výrobky, alkohol a těstovinové výrobky, pokud převažují nad tzv. zásadotvornými (t.j. ovoce a zelenina). Pokud se takto dlouhodobě stravujeme, výrazně se změní vnitřní biochemické prostředí organismu. A to naruší okolí buněk – mezibuněčný prostor. Tím se výrazně zhorší výživa buněk. Problém překyselení organismu je v české kotlině velice častý a stojí i za řadou jiných zdravotních problémů. Pokud je vnitřní prostředí organismu překyseleno, nefunguje dobře buněčný metabolismus, vznikají záněty a s tím souvisí celý řetězec problémů – včetně špatné výživy páteře, a následně i rozvinutí osteochondrózy.

Jak přírodní medicína řeší překyselení organismu?

Proto základem regenerace je vždy tzv. odkyselení, kterým se změní celková vnitřní biochemie. Odkyselení organismu němečtí lékaři přírodní medicíny provádějí pomocí Půstu pro zdraví nebo  odkyselovacího programu (v Česku nabízíme pod názvem Zásaditý ozdravný program). Obě tyto německé lékařské metodiky odkyselování jsou prověřené a vysoce účinné.  Tato hluboká detoxikace zejména výrazně pročistí mezibuněčný prostor. Je třeba si uvědomit, že v buňkách vznikají všechny látky, které jsou potřebné pro obnovu kostí. Pokud okolí buněk je výrazně překyselené (nevhodné pH), špatně fungují hormony a enzymy a obnova buněk prostě nemůže probíhat. A to i přes to, že ve stravě máme všechny potřebné živiny. Ve výrazně překyseleném organismu (čímž trpí cca 80% české populace) je činnost buněk výrazně omezena. Hluboká detoxikace proto musí proběhnout na prvním místě. To ale většina lidí nedělá a pak jim nelze pomoci. Počáteční odkyselení je ale velice důležité i pro buňky páteře, které pak mohou začít lépe fungovat a mohou být lépe vyživovány. A např. produkovat kolagen, elastin a další látky potřebné pro regeneraci páteře. Tato úvodní detoxikace je ale jen první část regeneračního postupu. My u nás v Centru řízené regenerace s.r.o. klientům s osteochondrózou doporučujeme k odkyselení program zpracovaný podle pravidel německých lékařů přírodní medicíny Zásaditý ozdravný program, který v tomto případě velice účinně pomáhá.

Vliv nedostatku živin na stav osteochondrózy

Klient, který trpí osteochondrózou, musí po počátečním odkyselení i nadále udržovat ve stavu nezakyselení. To zajistí správně naplánovaná nezakyselující výživa. Ale jen to nestačí. Aby se organismus mohl dobře regenerovat, musí také dobře a kvalitně jíst. To v pojetí německé přírodní medicíny neznamená jen dostatečný kalorický příjem, ale především znamená nastolit režim správné plnohodnotné výživy. Jedná se o takovou výživu, která obsahuje všech 46 esenciálních živin, které si organismus neumí vyrobit, ale nutně je potřebuje. Běžná chaotická strava (používá 95% české populace) to nemůže zajistit, němečtí lékaři právě používají jednoduchý plán, který vždy zajistí všech 46 esenciálních živin v potřebném množství. A to je plnohodnotná výživa,  která zajistí lepší výživu i v oblasti páteře. To je základ obnovování organismu, bez kvalitní plnohodnotné výživy to nejde. Špatná skladba výživy je vždy příčina č.1 u všech chronických zdravotních problémů včetně osteochondrózy. Ale hodně se dá i opravit. Organismus má obrovské regenerační schopnosti, jen se mu musí dát šance. Já tuto regeneraci dokládám i příklady z praxe – organismus prakticky doživotně obnovuje pokožku, hojí rány, zahojí zlomené kosti, stále rostou nehty, vlasy. A stejně tak může obnovovat i páteř. Jen se k tomu musí vytvořit podmínky. A pak systematicky dodržovat. Chaotickou výživou toho dosáhnout nelze.

Systém plnohodnotné výživy na rozdíl od různých diet či ochuzených „zdravých výživ“ je „plnokrevná“ výživa. Nebudete trpět hlady. Je to jednoduchý plán výživy, bez přesných jídelníčků. Jde hlavně o úpravu proporcí, ve kterých konzumujete jednotlivé skupiny potravin. Snadno se dodržuje. Dá se dokonce říci, že vás dodržování tohoto systému nezatíží více, než běžné stravování. Používají se samozřejmě běžné potraviny. Co je ale velice důležité, Plnohodnotná výživa pomáhá zbavit se zdravotních problémů a celkově se ozdravit. U plnohodnotné výživy platí: čím déle ji používáte, tím lépe se vše obnovuje. Takovou plnohodnotnou výživu si ale nikdo nemůže nastavit sám. Jednak proto, že lidé většinou ani neznají všech 46 živin, které pro výživu nezbytně potřebují a také proto, že nemají potřebné nástroje (např. databáze složení potravin) a také zkušenosti. 

Vliv pohybu na stav osteochondrózy

Kombinace těchto regeneračních metod s přiměřenými pohybovými aktivitami a dalšími regeneračními prvky výrazně ulevuje bolestem a obnovuje kvalitní výživu v oblasti páteře. To vede i ke zlepšení výživy plotének. To je velice důležité k tomu, aby se například zabránilo recidivě výhřezu ploténky po operaci.

Plynulou výživu mají meziobratlové ploténky zajištěnu právě pomocí pohybu, neboť ploténky nemají cévy.  U lidí, kteří mají nedostatek pohybu, mají meziobratlové ploténky také nedostatek výživy. Vysychají. Páteř je ohrožena, začíná osteochondróza, dochází k výhřezu ploténky, kdy už je pozdě něco napravovat. Osteochondróza je v podstatě zakončení patologického procesu, který nepřichází ze dne na den. Obvykle se vyvíjí roky. Objevují se bolesti, špatná nálada, špatné trávení a jiné příznaky. Osteochondróza může končit i trvalou invaliditou. Ale nemusí, když se budete regenerovat podle našich pokynů.

Jaké regenerační procesy probíhají při regeneraci pomocí výše uvedených metod?

Dá se říci, že k výraznému zlepšení stavu při osteochondróze, pomáhají tyto regenerační procesy:

1/ Odlehčení pojivové tkáni – snížení množství toxinů – odkyselení. Pojivová tkáň obklopuje každou jednotlivou buňku těla. Je taky mezi svaly, orgány a kostmi. Má důležitou funkci filtrační a skladovací. Škodlivé a jedovaté látky, které proniknou do našeho těla, pojivová tkáň uloží a čeká, až je vylučovací orgány vyloučí. Pokud vylučovací orgány nestačí jedovaté látky vyloučit, pojivová tkáň se přetíží a už není schopná tyto škodliviny zadržovat. Ty se pak dostávají dále do těla. Jako první dostanou svou dávku klouby a hned za nimi svaly. Samozřejmě se mohou dostat i do oblasti páteře.  Takové ukládání škodlivin pak způsobuje potíže, hlavně záněty.  Při hluboké detoxikaci se omezí strava a pojivová tkáň má možnost řádně vyloučit nahromaděné kyseliny a toxiny. Dochází k odkyselení organismu. Vstřebávací kapacita pojivové tkáně se zase zvětší, obnoví. To má přímý důsledek na odstranění zánětů, včetně oblasti páteře, ulevuje se i bolestem. Samozřejmě pokud už je vyhřeznutá ploténka, s tou se většinou nedá už nic moc dělat. Ale po operaci je třeba se zabývat tím, aby se situace nezhoršovala.

2/ Důkladná detoxikace buněk. Při detoxikaci v organismu převládají vylučovací funkce. Jednotlivé buňky se zbavují svých produktů látkové výměny. Tím se zlepšuje jejich činnost. Pročištění a regenerace buněk je předpokladem pro jejich dobrou výživu. Pokud se po detoxikaci organismus převede do režimu plnohodnotné výživy, ve které je dostatečné množství všech esenciálních živin, může teprve dojít k tomu, že se začnou regenerovat tkáně i v oblasti páteře. K tomu je samozřejmě ještě navíc potřebný i pohyb.

3/ Zlepšení výživy tkání, zlepšuje se krevní oběh. Organismus při detoxikaci  – odkyselení spotřebovává tuky a sklerotické pláty, zlepšuje se průchodnost cév. Lepší průchodnost cév zajistí lepší zásobování krví a tím i živinami u všech tkání a orgánů. To má pak vliv na zlepšení jejich činnosti. Nepochybně i lepší zásobování krví v oblasti páteře může hrát roli v lepší výživě páteře. Zejména pokud je detoxikace doplněna o pohyb (např. se doporučují delší procházky v přírodě). I to pomáhá, aby se oblast okolo páteře dobře prokrvovala. Co je nejpodstatnější pacient po skončení detoxikace se musí i nadále věnovat přiměřenému pohybu a navíc se musí stravovat plnohodnotně. I jen jedna chybějící esenciální živina může narušit celý proces regenerace.

4/ Snížení váhy   Vysoká nadváha či obezita velice negativně působí na stav meziobratlových plotének, nadměrně je zatěžuje. Proto každé snížení váhy je v případě osteochondrózy velice vítané – je třeba si uvědomit, že ani operace vlastně neřeší problém, pokud se nezmění životní styl, hrozí pacientům s osteochondrózou i po operaci další výhřezy plotének. Součástí našich regeneračních programu je vždy jedna varianta, která umožňuje pohodlné a zdravé hubnutí v rozsahu cca 3-4 kg/měsíc. 

Co dělat, když už mám vyhřeznutou ploténku?

Hluboké odkyselení v kombinaci s následnou plnohodnotnou výživou v případě osteochondrózy nemůže již vzít zpět vyhřeznutou ploténku. Ale může pomoci lidem, kteří osteochondrózou trpí, zmírnit jejich utrpení (už prostě tím, že na začátku absolvujete odkyselovací program, který často pomáhá zmírnit bolest).  V kombinaci s následnou plnohodnotnou výživou a změnou životního stylu se může zlepšit celkový stav organismu a zabrání se recidivě. To je velice důležité, protože při osteochondróze ani po operaci plotýnky bez změny životního stylu nemá nikdo vyhráno. Je známo dost případů, kdy i po operaci ploténky došlo k vyhřeznutí jiné ploténky a situace se opakovala. Jedinou možností je přejít na lepší životní a stravovací styl. A v tom vám pomůžeme, v tom je i poslání Centra řízené regenerace.

Jak funguje Regenerační program při kostních problémech (použitelný při osteoporóze, osteochondróze i artróze)?

Cílem tohoto článku není popisovat všechny příčiny osteochondrózy a jednotlivé regenerační metody, které tyto příčiny mohou odstranit. Při problémech k kostním aparátem je především nutné se zaměřit na to, aby organismus byl trvale dobře vyživován, t.j. aby klient měl ve své výživě všech 46 esenciálních (nenahraditelných) živin v dostatečném množství. Koncepce všech našich regeneračních programů je založena na tom, že se snažíme vést klienty k tomu, aby ze svého životního a stravovacího stylu odstranili hlavní příčiny, které vedou k zdravotním problémům.  Regenerační programy jsou určitým plánem,  jak pomocí plnohodnotné nezakyselující výživy a souboru další regeneračních prvků ozdravovat organismus. Dochází k lepší výživě všech buněk. Posiluje se vitalita a imunita. Vzhledem k tomu, že klienti, kteří mají problémy s kostním aparátem mají současně často i jiné zdravotní problémy, řešíme regeneraci při kostních problémech formou dodatku k našim základním regeneračním programům. V tomto dodatku jsou navíc použity speciální regenerační prvky, které působí na příčiny osteochondrózy, což dává  velmi vysokou naději na výrazné zlepšení zdravotního stavu.

Pokud se chcete zbavit osteochondrózy,  pak tento postup lékařů přírodní medicíny vám může pomoci. Kontaktujte nás v pracovní době v době od 10.00 do 17.00 na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247 nebo nám napište mail. Případně pošlete sms s kontaktem, budeme vás sami kontaktovat. Rádi zodpovíme vaše dotazy, případně pomůžeme vybrat vhodný základní regenerační program.  Vzhledem k tomu, že klienti obvykle vedle problémů s kostním aparátem řeší i jiné zdravotní problémy, je regenerace při problémech s kostním aparátem řešena formou dodatku použitelného ke všem našim základním regeneračním programům. Klient tak může současně řešit více zdravotních problémů najednou. Více se o Regeneračním programu při kostních problémech dozvíte po kliknutí. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, aktualizace 2018

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva