CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Chronická kolitida

Chronická kolitida  a její komplexní léčba podle metodiky zahraničních klinik přírodní medicíny.

 

V tomto článku si popíšeme zajímavé přírodní léčebné metody, které se úspěšně používají při léčbě chronické kolitidy ve světě. Používají je lékaři přírodní medicíny s titulem MUDr. zejména v sousedním Německu a také v Ruské federaci.  Při této komplexní metodě vlivem ozdravovacích mechanismů kromě vyléčení kolitidy dochází i k výrazné regeneraci celého organismu. To žádná jiná léčebná metoda a ani léky neumí. V tom jsou tyto regenerační – ozdravovací metody výjimečné.

 

Tyto metody jsou již lékařsky prověřeny a schváleny v zahraničí. My jsme tyto metody v Německu vystudovali, pomáháme našim klientům tyto metody používat. Metody přírodních lékařů jsme pro vás připravili tak, že je můžete používat v domácích podmínkách. Máme pro vás přesné písemné návody. Nemusíte nikam jezdit. Vše vám vysvětlíme i na dálku (telefon, Skype).

 

Chronická kolitida se považuje za těžký zdravotní problém. V zahraničí (zejména v Německu) – lékaři na klinikách přírodní medicíny používají k léčení tohoto problému kombinaci dvou přírodních metod: a sice důkladnou detoxikaci organismu (používá se léčebný půst, léčebné hladovění a nebo odkyselovací – zásaditý ozdravný program) a následně se pacienti převádějí do režimu speciální plnohodnotné výživy. Ta zajistí kvalitní výživu buněk, která je tolik potřebná pro obnovu všech tkání. Bez všech esenciálních živin se tkáně prostě nemohou hojit. Je to tedy úplně jiný přístup k řešení tohoto problému než používá klasická medicína. Koresponduje se zákony fungování organismu a jde až k příčině problému. Proto má mnohem lepší výsledky. Ale není to pilulka, zde léčení spočívá na pacientovi, který musí sám celou proceduru provést. Jde o celkové ozdravování organismu v jehož důsledku odejde i kolitida.

 

Nyní se pojďme podívat na to, proč se chronická kolitida (ulcerózní kolitida) dá léčit právě pomocí hluboké detoxikace (odkyselení organismu) a následné plnohodnotné výživy?

 

Podívejme se nejprve na to, jak kolitida vzniká. Latentní acidóza (tzv.překyselení organismu) je podle německých lékařů přírodní medicíny téměř vždy prvotní příčinou potíží s trávicím traktem. K překyselením organismu zpravidla dochází, pokud ve stravě výrazně převažuje konzumace masa, sýrů, pekařských výrobků, sladkostí nad zeleninou a ovocem.  Překyselení organismu následně ovlivňuje stav střev, střevní mikroflóry a také činnost imunitního systému. Velmi významný je i vliv překyselení na tzv. třetí mozek, což je tzv. bloudivý nerv (enterická nervová soustava), který řídí mimo jiného i celou oblast trávicího traktu. Právě překyselení má významný dopad na správnou činnost tohoto nervu a výrazně narušuje přenos nervových signálů. Kolitida proto  vždy vzniká jako následek dlouhodobě špatných stravovacích návyků. Zejména nízký příjem vlákniny, která za normálních okolností vyživuje střevní mikroflóru, donutí mikroby obstarávat si potravu jinde a narušuje slizovou ochranou vrstvu střev. To umožní vznik zánětů a kolitida je na světě.

 

Po vzniku kolitidy řada pacientů – ve snaze zabránit opakovaným průjmům – vynechává některé potraviny. Tím se ale problém ještě zhoršuje. V důsledku nevyvážené stravy dochází k nedostatku některých esenciálních živin. Celé spektrum 46 esenciálních živin je ale absolutně nezbytné pro dobrou funkci buněk. Pokud pacient nemá všechny důležité živiny v potřebném množství, nemůže prostě počítat s tím, že se uzdraví. Proto je kolitida tak obtížným problémem. Omezování některých potravin s sebou přináší další důsledky. Např. řada pacientů začne ve zvýšené míře konzumovat např. jednoduché cukry,  které ale výrazně zvyšují hladiny hormonu inzulinu, který ale podporuje vnitřní zánět. Vynechávají potravu, která obsahuje vlákninu a tím se celý problém prohlubuje. To vše je začarovaný kruh, ze kterého je obtížné uniknout. Přesto to není nemožné, jak dokazuje úspěšná praxe německých nebo ruských klinik přírodní medicíny.

 

Jejich výše uvedená léčebná metoda má standardně dvě části. Pokud se týká první části metody – hluboké detoxikace, tak k tomu se ve světě používají dvě hlavní lékařské metodiky řízeného hladovění. V Rusku se používá metodika tzv. léčebného hladovění (hladoví se pouze o vodě), zatímco německá metodika řízeného hladovění tzv. léčebný půst používá kromě vody ještě zeleninové vývary a zeleninové šťávy. Obě léčebné metodiky dávají podobný výsledek. Ale u pacientů s kolitidou (často jsou už hodně vyhublí) se někdy řízené hladovění nedá použít. Proto je někdy nutné tuto detoxikační fázi udělat jiným způsobem – např. počáteční odkyselení se provede zásaditou stravou a zásaditými přípravky.

 

V Centru řízené regenerace s.r.o. používáme pro hlubokou detoxikaci německou metodiku řízeného hladovění pod názvem intenzivní lékařský Půst pro zdraví. U pacientů, kteří užívají léky, provádíme počáteční hlubokou detoxikaci pomocí odkyselovacího programu podle metodiky německých lékařů ( tzv. Zásaditý ozdravný program). Zde je také výrazně odlehčena strava.

 

Jen hluboká detoxikace ať už provedená formou lékařského půstu a nebo třeba formou odkyselovacího Zásaditého ozdravného programu, ale k uzdravení nestačí. Ve druhé fázi léčení je vždy nutno přejít na velice kvalitní výživu s dostatkem všem esenciálních živin – tzv. Plnohodnotnou výživu. Je to přesný plán, který klientovi zajistí dostatečný přísun všech 46 esenciálních živin. Na kolitidu prostě nestačí běžná “chaotická” strava, na kterou jsme zvyklí. Taková nemůže vyléčit, protože prostě nezajistí dostatečný přísun všech živin, které jsou pro vyléčení klíčové. Takový typ výživy musí naplánovat specialista. Klient to nemůže udělat sám,  protože k tomu nemá dostatek znalostí, příslušný software a ani databáze potravin. Nutné je dostat do organismu všech 46 esenciálních živin v dostatečném množství. I jen jedna chybějící živina může narušit ozdravování.

 

V případě chronické kolitidy je nutno některé potraviny vyloučit, ale i při tomto vyloučení zajistit, aby se do organismu dostalo všech 46 esenciálních živin v potřebném množství. To je někdy oříšek, protože klienti s kolitidou všechny potraviny neudrží ve střevě a průjmy nezajistí příjem všech živin. S tím je někdy nutné si pohrát a experimentovat. Cílem je mít v každé fázi ozdravování plán,  který zajistí příjem všech 46 nenahraditelných živin.  Co je ale velice důležité, Plnohodnotná výživa pomáhá zbavit se i jiných zdravotních problémů a celkově se ozdravit.

Výše uvedené spojení metod hluboké detoxikace a plnohodnotné výživy má celou řadu léčivých mechanismů, které dohromady dávají léčebný a omlazující výsledek. Pokusíme se poukázat na  některé léčebné mechanismy, které mají pravděpodobně největší vliv na léčbu problému s názvem „chronická kolitida“:

 

1/ především je třeba zmínit důkladné pročištění tlustého střeva a jeho výrazné zklidnění. Jeho činnost se díky výraznému omezení stravy při detoxikaci normalizuje. Při normální stravě je zanícené střevo neustále zatěžováno, to vše podporuje i nedostatečně strávená strava, která umožňuje život patologických mikroorganismů. Jejich odpadové produkty jsou často toxické a dráždí sliznici tlustého střeva. Odpad, který neodejde z těla ven konečníkem, přechází do krve. Tělo se ho následně snaží vyloučit plícemi (zapáchající dech), kůží (vyrážky) nebo ledvinami (páchnoucí moč). Výrazné omezení stravy umožňuje, aby sliznice střeva obnovily svou funkci, dochází zde k hojivým procesům. Zejména pokud má organismus dostatek esenciálních živin, které jsou pro obnovu buněk potřebné.  To výrazně přispívá k léčbě chronické kolitidy.

 

2/ Po hluboké detoxikaci se jak na úrovni buněk, tak i celých tkání a orgánů  – prakticky v celém organismu, plně projevuje sanogenetický proces (jedná se o  samouzdravovácí, samoléčebný proces, který je zakotven v našich genech a konkrétně v naší buněčné DNA. Buňky jsou naprogramovány k tomu, aby fungovaly co nejlépe. V pročištěném organismu, ale pouze za předpokladu, že se nastolí skutečně plnohodnotná výživa, mohou esenciální živiny lépe pronikat do buněk a tím buňky lépe fungují a mohou se regenerovat i celé tkáně a orgány. Plnohodnotná strava obsahuje i dostatečné množství tzv. zásadotvorných minerálů a tak tato strava i nadále prohlubuje proces odkyselení organismu. Tento princip samouzdravování je v organismu všudypřítomný. Všichni ho známe: např.  odřené koleno, které se i bez cizí pomoci samo zahojí, pokud ránu ponecháme v klidu. Podobný proces nastává i v tlustém střevě, které funguje ve velmi odlehčeném režimu. Sliznice tlustého střeva  má šanci se obnovit a omladit. A chronická kolitida se dá na ústup.

 

3/ Pokud se do organismu skutečně dostane všech 46 esenciálních živin (což většina pacientů při omezené stravě nemá) zvyšuje se i obranyschopnost (imunita) organismu. Zlepšená imunita pomáhá organismu se vypořádávat se záněty.

 

4/ Pokud se při léčbě kolitidy použije i striktní půst či hladovění, je známým faktem, že se organismus lépe vypořádává s různými vnitřními záněty a ohnisky nemocí. Podobně to funguje i v živočišné říši. Pokusy na zvířátkách ukázaly, že po vyhladovění zvířata neonemocněla, i když byla uměle infikována (na rozdíl od kontrolní skupiny nehladovějících zvířat, která onemocněla infikovanou nemocí). Tento jev může být i příspěvkem k tomu, proč při chronická kolitida (ulcerózní kolitida) dobře působí léčebný půst nebo léčebné hladovění.

 

5/ Při chronické kolitidě bývá často výrazně narušena i střevní mikroflóra. Proto plnohodnotná výživa musí být sestavena tak, aby podporovala i obnovu zdravé střevní mikroflóry, která pomáhá naší imunitě.  Výrazně pomáhají i dobrá probiotika. Nejlepší jsou taková, která jsou zapouzdřena do tobolek, které odolávají kyselému prostředí žaludku. Pak je skutečně zajištěno, že probiotika se nepoškozená a v plné dávce dostanou až do střevního traktu.  Např. Centrum řízené regenerace s.r.o. si nechalo podle vzoru německých klinik přírodní medicíny vyrobit takto koncipovaná probiotika pod názvem Re-Biotik. Jsou v acidorezistentních tobolkách.  Používáme je u u všech klientů, kteří u nás procházejí půsty a také u klientů, které ozdravujeme při kolitidě. Ale je možné koupit i samostatně u nás na e-shopu.

 

Toto jsou jen vybrané léčebné mechanismy, které působí při této komplexní metodě. Léčebných mechanismů je daleko více a s největší pravděpodobností je ani všechny neznáme. Všechny regenerační prvky a metody (včetně speciálně naplánované plnohodnotné výživy) jsme spojili do jednoho celku a poskytujeme klientům jako Regenerační program při zánětlivých střevních onemocněních. Tento program je určen k tomu, abyste se regenerovali a ozdravovali v domácích podmínkách.  Nemusíte nikam jezdit. Od nás dostanete všechny přesné návody, přípravky a podporujeme vás na telefonu či Skype. Samozřejmě navštívit nás můžete i v naší kanceláři v Praze.

Pokud se chcete zbavit chronické kolitidy, kontaktujte nás na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247 nebo nám napište mail. A pamatujte si: S těmito ozdravnými metodami nikdy nemůžete nic ztratit, jen získat. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a vznikem nejrůznějších zdravotních problémů.

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva