CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Vysoký cholesterol a tuky

Vysoký cholesterol  a jak ho zlepšit podle německých lékařů přírodní medicíny.

 

Na začátku je třeba říci, že v otázce cholesterolu je mnoho zavádějících informací. Co je důležité, ukazuje se,  že cholesterol ve stravě (např. vajíčka) má pramalý vliv na vaše hodnoty cholesterolu v krevních testech.  Také je třeba vědět, že naše tělo  cholesterol potřebuje a pokud ho nemá ve stravě, tak si ho samo vyrobí.  Zde je odpověď těm, kteří úzkostně omezují ve své stravě vajíčka a špek, a hodnoty se jim přesto nelepší. Stravu je totiž třeba koncipovat úplně jinak. 

Ještě než začnu mluvit o metodě, jak dosáhnout dobrých hodnot cholesterolu, musíme si vlastně říci, jaké hodnoty považujeme za dobré. Zde bych chtěl zmínit, že např. americká přírodní medicína upozorňuje na skutečnost, že stávající interpretace výsledků testování cholesterolu (klasické hodnoty tj. celkový cholesterol, LDL, HDL a triglyceridy), není správná a spíše slouží zájmům farmaceutických firem k tomu, aby prosadili vyšší užívání léků na cholesterol.

Pohled americké přírodní medicíny na klasické hodnoty cholesterolu:

a/ hodnota celkového cholesterolu není významná z hlediska ohrožení srdce. Ale orientačně by měl být asi pod následující hodnoty:

ženy 250 mg/dL = 6,5 mmol/L

muži 220 mg/dL= 5,7 mmol/L

Ani vyšší hodnoty by neměly být léčeny léky na cholesterol, rozhodující jsou hlavně HDL a triglyceridy.  

b/ hodnota LDL – měla by být pod hodnotou 130 mg/dL = 3,4 mmol /L, ale ani vyšší hodnota nemusí nutně znamenat ohrožení srdce. (Poznámka: V ČR jsou tyto referenční meze: muži 2,20 – 3,30 mmol/l,  ženy 2,20 – 3,51 mmol/l). Americká přírodní medicína nebere tuto hodnotu za bernou minci, protože ve skutečnosti není měřena, ale je jen dopočítávána podle tzv. Friedewaldovy rovnice (tj.  LDL cholesterol = Celkový cholesterol – Triglyceridy*0,4537 – HDL cholesterol) z ostatních měřených složek cholesterolu. Uvádí se, že tato hodnota může mít až 50% chybu. Proto američtí naturopaté dávají přednost pokročilejšími testy LDL skutečně měřit, a ne dopočítávat. Tyto pokročilejší testy měří kolik velkých (pěnových – neškodlivých) a malých (škodlivých) částic tato hodnota LDL ve skutečnosti obsahuje. Malých částic by mělo být méně než 20%.

c/ hodnota HDL – měla by být vyšší než 50mg/ dL = 1,3 mmol/L , ale nad 70mg/dL =1,8 mmol/L je lepší

d/ hodnota triglyceridů by měla být nižší než 100mg/dL = 1,1 mmol/L  (optimum je pod 70mg/dL = 0,8mmol/L

V podstatě by běžného člověka měly zajímat ze standardního lipidového panelu pouze dvě hodnoty: HDL a triglyceridy, které mají skutečně vypovídající hodnotu. Tyto hodnoty se dají velice dobře ovlivnit životosprávou a výživou (viz dále)  a vůbec není potřeba používat léky na cholesterol. 

 

V tomto článku se budu zabývat tím, jak vám můžeme pomoci zvýšit hodnoty HDL, snížit hodnoty LDL a triglyceridů. To je důležité a těmito hodnotami cholesterolu má smysl se zabývat a o nich hovořím dále v článku jako o snižování cholesterolu.  A tyto hodnoty zlepšuje metoda německých lékařů.  Samozřejmě, že lepších hodnot cholesterolu dosahujeme bez léků a bez jakýchkoliv bylinek. Pokud již berete léky na cholesterol, případně i na vysoký tlak, můžete se jich zbavit také. A natrvalo.  Pomáhají k tomu  německé lékařské regenerační metody. Navíc se celkově ozdravíte a zbavíte dalších problémů (většinou i vyšší hladiny cukrů, vysokého tlaku a pokud budete chtít i nadváhy). Naším cílem je zbavit vás závislosti na lécích. Nejde to sice ze dne na den, ale za pár měsíců se toho dá dosáhnout. Klasická medicína tento zdravotní problém neumí uspokojivě vyřešit. Léky na snížení cholesterolu (především statiny), nejsou řešení, se kterým byste mohli být dlouhodobě spokojeni. Tyto léky nejsou pro organismus při delší době užívání nic dobrého, stačí si přečíst příbalové letáky.  Navíc pokud začnete brát léky, tak běžný vývoj je takový, že se u vás zdravotní situace bude jen a jen zhoršovat. Léky totiž mohou pomoci krátkodobě, ale dlouhodobě většinou vypínají nebo omezují některé další funkce buněk v organismu, což přináší další zdravotní problémy. A k jednomu léku se přidá další, pak další. Zeptejte se lidí ve svém okolí, kteří léky užívají, jaký byl jejich vývoj v příjmu léků…Určitě znáte někoho, kdo jich bere více najednou. Začali většinou jedním lékem…

 

Možná vás to překvapí, ale němečtí lékaři přírodní medicíny (a obecně přírodní lékaři na celém světě) jdou na zdravotní problémy jinak. Snaží se léků vyvarovat, zbavit vás jich. I takový postup je možný. K normalizaci hladiny cholesterolu (a nejen k tomu) úspěšně používají kombinaci dvou metod: 1/ úvodní hlubokou detoxikaci organismu. Ta má za cíl zvýšit citlivost buněk a snížit inzulinovou rezistenci buněk. (To je jedna z příčin vysokého cholesterolu, ale i vysokého krevního tlaku, zvýšeného cukru i nadváhy). K tomu se používají zásadité – odkyselovací ozdravné programy nebo lékařské půsty), 2/ upravenou  plnohodnotnou výživu. Tato výživa obsahuje všechny nezbytné živiny, které jsou nutné pro správné fungování organismu. Tato plnohodnotná výživa je založena na běžných potravinách, ale je potřeba omezit některé složky, které způsobují jak vysoký cholesterol, tak většinou i vysoký tlak.  Tyto regenerační metody jsou již lékařsky prověřeny a úspěšně fungují.  My jsme tyto lékařské postupy vystudovali v Německu a připravili pro české podmínky. A máme s nimi dobré zkušenosti. Určitě je zajímavé i to, že si celý regenerační program provádíte sami doma v běžném pracovním rytmu. Na normalizaci vašeho cholesterolu, případně i vysokého tlaku budete potřebovat dodržovat náš program plnohodnotné výživy přibližně 3 měsíce. Za tuto dobu se váš organismus výrazně ozdraví. A samozřejmě naučíte se, jak s plnohodnotnou výživou správně zacházet, aby se vám situace v budoucnu neopakovala. 

 

Proč tyto regenerační metody pomáhají při vysokém cholesterolu?

 

Většina chronických problémů má více příčin, které se musí odstranit najednou. Zde se budeme zabývat jen hlavními příčinami. 

Především je třeba si uvědomit, že cholesterol není nějaký neřád, organismus ho potřebuje a sám si ho vyrábí a reguluje, pokud ho nedostane ve výživě. Dokonce organismus sám vyrábí mnohem více cholesterolu, než ho přijímáme ve stravě (denně si ho vyrobí cca 4000 mg, pro srovnání ve stravě ho přijímáme průměrně 300 mg/den).  Ke špatným hodnotám triglyceridů a HDL přispívá zejména značný objem konzumace tzv. rychlých sacharidů (všech potravin s vysokým glykemickým indexem včetně alkoholu). S těmito potravinami souvisí také jiné zdravotní problémy (cukrovka, vysoký krevní tlak i obezita) a tak ve všech těchto případech pomáhá vždy výrazná redukce těchto potravin. Proto tato regenerační metoda pomáhá se zbavit nejen vysokého cholesterolu, ale pomůže současně upravit i vysoký tlak, vyšší hodnoty cukru, případně upravíte i váhu. 

 

Další příčinou vysokého cholesterolu je špatný poměr mezi nasycenými, mononenasycenými a polynenasycenými tuky, které přijímáte ve své potravě. I toto  se dá poměrně snadno řešit výraznou změnou struktury tuků ve stravě. Plán bude součástí vaší plnohodnotné výživy. 

 

Německá přírodní medicína přičítá vysoký cholesterol  také tzv. překyselení organismu. To vždy narušuje veškerou regulaci organismu, včetně regulace hladiny cholesterolu i regulace krevního tlaku. Překyselení organismu je stav,  kdy mezibuněčný prostor je znečištěn, tzv. překyselen (špatné pH). Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které vznikají v buňkách a přes toto znečištěné prostředí nemohou procházet.  A za regulaci cholesterolu i krevního tlaku jsou odpovědné právě hormony a enzymy. Pokud je mezibuněčný prostor překyselen, enzymy a hormony špatně fungují a nemohou nic regulovat.

K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí. K překyselení přispívá také nedostatek pohybu a stresové situace. Při dlouhodobém působení těchto vlivů se organismus nestačí zbavovat svých kyselých metabolitů a ty se postupně ukládají v mezibuněčných prostorech. To jsou svého druhu mezisklady, které organismus využívá, aby v krvi udržel acidobazickou rovnováhu. Navenek je tedy všechno v pořádku, ale tato tzv. skrytá acidóza, způsobuje celou řadu zdravotních problémů a celkově ovlivňuje mnohé pochody v organismu. Odhaduje se, že problém překyselení se v našich končinách může v nějaké míře týkat 80% obyvatelstva. 

 

Takže překyselení je vždy jedna z příčin vysokého cholesterolu i vysokého tlaku. Potěšitelnou zprávou pro všechny, kdo vysokým cholesterolem trpí je to, že překyselení organismu je poměrně snadno řešitelné a dá se snadno během 14 dnů odstranit. Provádí se vždy na začátku regenerace. Naše společnost podle vzoru německých klinik přírodní medicíny klientům nabízí 14 denní Zásaditý ozdravný program, případně Půst pro zdraví, které napomáhají celkové regeneraci. Program je určen pro domácí užití v běžném pracovním rytmu. 

 

Za další příčinu vysokého cholesterolu se považuje špatný způsob stravování a nedostatek některých esenciálních živin, které se podílí na metabolismu tuků a cholesterolu. Proto pomáhá přejít na speciální typ zdravé výživy tzv. plnohodnotnou výživu. To je německý lékařský koncept zdravé výživy. Jeho podstatou je zajištění všech 46 esenciálních živin, které organismus potřebuje a neumí si vyrobit. Každá esenciální živina  je pro činnost organismu důležitá, protože esenciální živiny jsou nedílnou součástí hormonů, enzymů, které ovlivňují regulaci organismu. V našich končinách lidé netrpí totálním nedostatkem některých živin, ale protože se většinou stravují nahodile, dost často mohou trpět jen částečným nedostatkem živin.

 

Systém plnohodnotné výživy je „plnokrevná“ výživa. Nebudete trpět hlady. Jen z důvodu vysokého cholesterolu budou omezeny některé potraviny, které tento zdravotní problém způsobují. Po úvodní detoxikaci (Půst nebo Zásaditý ozdravný program) od nás dostanete plán, jak se lépe stravovat.  Žádná esenciální živina vám nebude chybět a vlastně vás to nijak nezatíží.  Jde hlavně o úpravu proporcí, ve kterých konzumujete jednotlivé skupiny potravin. V potravě budou omezeny především sacharidy a některé typy tuků. Budou posíleny některé živiny. Při této šetřící plnohodnotné výživě se výrazně zlepší fungování buněk a celkově to pocítíte. 

 

Tento přístup se široce uplatňuje i v jiných školách západní přírodní medicíny. Např. podle odzkoušených Protokolů amerických lékařů přírodní medicíny je výhodné při léčbě tohoto zdravotního problému používat nejen plnohodnotnou výživu, ale u některých živin používat mnohem vyšší dávky živin (tj. nad rámec 100% DDD). Užívají se proto doplňky stravy. V Protokolech se také používá princip eliminace některých potravin. Tento přístup může urychlit regeneraci.  Proto v doporučeních, která našim klientům dáváme ohledně plnohodnotné výživy, vycházíme také z těchto Protokolů. Blíže se o Protokolech amerických lékařů přírodní medicíny dozvíte na našich nových webových stránkách po kliknutí na tento odkaz.

.

Přesný plán takové plnohodnotné výživy od nás dostanete v písemné podobě. Zahrnuje v sobě i německou metodu hubnutí, pokud budete chtít současně se snižováním cholesterolu také hubnout. Vše je prověřeno.

 

Ještě důležitá poznámka. Každý pro sebe vždycky hledá to nejlepší řešení svého zdravotního problému, to je pochopitelné. Na internetu se popisují různé doplňky, čaje, bylinky, tinktury, které pomáhají ke snížení vysokého cholesterolu. Některé z nich skutečně mohou nakrátko pomoci, podobně jako léky. Zde bych chtěl všem hledačům jednoduchých řešení cholesterolu vzkázat: Pokud se řešení, které si nakonec zvolíte pro svůj vysoký cholesterol, nezabývá celkovou strukturou vaší výživy a citlivostí vašich buněk, určitě vám trvale příliš nepomůže, pouze zbytečně utratíte peníze. To mohu garantovat. Metoda německých lékařů přírodní medicíny se odlišuje právě v tom, že řeší podstatu problému. Zbavíte se současně nejen vysokého cholesterolu, ale i jiných zdravotních problémů. Ozdravení je totiž celkové. A navíc je to dlouhodobě odzkoušeno. Chcete ještě více…?

 

V Centru řízené regenerace s.r.o. v Praze používáme stejné metody jako němečtí lékaři přírodní medicíny. Tyto metody jsou v Německu schváleny jako léčebné, to znamená, že byly řádně testovány a jsou používány lékaři přírodní medicíny s titulem MUDr.  Pracujeme jako poradna tj. ambulantním způsobem pro klienty z celé České republiky. Naši klienti od nás dostávají přesné písemné návody. Na začátku s klientem vždy vyjasníme jeho konkrétní zdravotní stav a navrhneme postup regenerace. S klienty jsme v kontaktu pomocí e-mailu, telefonu, Skype, v případě potřeby i osobně v naší kanceláři v Praze. Ale nemusíte nikam jezdit. Veškeré ozdravování i konzultace k němu probíhají i na dálku, pro vás v pohodlí domova v běžném pracovním rytmu. Nepotřebujete na to žádnou dovolenou.

 

Pokud se chcete zbavit vysokého cholesterolu a ještě třeba navíc i jiných zdravotních problémů, které můžete mít (zejména vysoký krevní tlak, nadváha, zvýšený cukr apod.), pak tato metoda je pro vás správnou volbou. Nejrychlejší cestou, jak zahájit regeneraci, je absolvovat 14 denní odkyselovací Zásaditý ozdravný program (klikněte zde). Pak vám pomůžeme dále.

 

Pokud potřebujete ještě něco vysvětlit nebo probrat, zda je tento postup pro vás vhodný, kontaktujte nás v pracovní době od 10.00 do 17.00 na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247 nebo nám napište mail. Případně nám pošlete sms, ozveme se vám sami.

 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů. O autorovi se více dozvíte v článku Náš tým.

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva