CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Hladovění pro zdraví

Hladovění pro zdraví – účinná detoxikace a omlazení organismu, současně pomůže při řadě zdravotních problémů. 

Ruská léčebná metoda se používá i pro regeneraci

Léčebné hladovění je jednak schválená ruská léčebná metoda, ale také velmi efektivní nástroj pro regeneraci, prevenci nemocí a omlazení organismu. Vyplývá to ze samotné podstaty procesu hladovění, který komplexně a ozdravně působí v celém organismu. Velice obdobně působí také striktní léčebný půst, při kterém se také téměř nic nejí, který již 100 let používají němečtí lékaři přírodní medicíny. Dosahuje se jím obdobných výsledků, což potvrzuje praxe německých i ruských lékařů přírodní medicíny.  

Je to velmi účinná léčebná metoda metoda, která působí tak široce při léčení různých zdravotních problémů a  působí současně i jako výrazná regenerace. Výhodou je to, že každý, kdo tímto hladověním projde, získá pro svůj organismus okamžitý prospěch.

Účinnost hladovění na omlazování buněk je sice přírodní medicíně známa velice dlouho, ale teprve nedávno se to  prokázalo také vědecky. V roce 2016 Japonec Yoshinori Ohsumi získal Nobelovu cenu za fyziologii a LÉKAŘSTVÍ za popsání jevu tzv. autofagie (anglicky „autophagy“), jevu tzv. „sebepojídání“, kterým buňky při hladovění likvidují své nepotřebné, staré a cizorodé součásti většinou bílkovinové povahy. K tomuto jevu dochází při delších striktních půstech a hladovění. Tím se buňky obnovují a omlazují.

Při jakých zdravotních problémech se používá léčebné hladovění

Zde je soupis nemocí, které se při řízeném hladovění či řízeném půstu (samozřejmě pokud se následně upraví i životní a stravovací styl) mohou vyléčit:

1/ Alergická onemocnění různého typu (zejména potravinové alergie)

2/ Metabolické poruchy (metabolický syndrom, vysoký cholesterol, exogenní obezita, dislipidemie)

3/ Kardiovaskulární onemocnění (ischemická choroba srdeční, arteriální hypertenze, ateroskleróza)

4/ Respirační onemocnění (bronchiální astma, chronická bronchitida, senná rýma)

5/ Nemoci trávicí soustavy (chronická gastritida, chronická duodenitida, chronická cholecystitida, chronická pankreatitida, chronická kolitida, střevní disbakterióza)

6/ Nemocí kůže (lupénka, kopřivka, ekzém)

7/ Psychické poruchy (deprese, neuróza, syndrom vyhoření, vegetativní dystonie)

8/ Poruchy pohybového aparátu (osteochondróza, deformující polyosteoartróza)

Metoda léčebného hladovění se pro regeneraci používá na klinikách, není určena pro domácí užití

V tomto článku popisujeme ruskou metodu léčebného hladovění tak, jak se v Ruské federaci využívá pro léčebné i regenerační účely. Bohužel tato metoda je zatím určena pouze do rukou lékařů – specialistů na léčebné hladovění, kteří ji využívají na specializovaných klinikách. Specializované kliniky jsou zatím jen v Ruské federaci.  Tato ruská metodika léčebného hladovění není určena pro laické užívání v domácnostech. Důvodem je zejména to, že v průběhu striktního hladovění pouze o vodě dochází k několika krizím, které laik nemusí zvládnout. Ale největší nebezpečí je v tom, že v průběhu hladovění pouze o vodě dojde de facto k zastavení funkce trávicího traktu a návrat k běžnému stravování musí probíhat pomalu a podle lékařsky prověřeného plánu. Nelze zkrátit!!! Tuto fázi začátečníci dost často podceňují a návody v dostupné české literatuře na toto téma nejsou přesné.  

V tomto článku dále popisujeme ruskou metodu léčebného hladovění, která se vedle léčení používá i jako velice rychlá a účinná detoxikace organismu. Obecně řízené hladovění všude v zahraničí je často součástí “antiaging” programů tj. programů proti stárnutí. Hladovění je vždy dobrovolné, může být kdykoliv a bez rizik ukončeno. V tomto článku se dozvíte, jak toto léčebné hladovění působí na organismus a proč je vynikající ho čas od preventivně absolvovat. 

Ale pojďme se na hladovění a jeho využití pro zdravé i nemocné blíže podívat. Hladovění nebo i půsty jsou pro detoxikaci, regeneraci a omlazení organismu využívány již od starověku. Důkazem jsou všechna světová náboženství i starobylé léčebné systémy (např. ajurvéda, tibetská medicína), které půsty a hladovění využívají. V posledních dvou stoletích se výzkum hladovění dostal na vědeckou úroveň, zkoumají se léčebné procesy, které nastávají při hladovění. Vědci už objevili mnoho léčivých mechanismů, které při hladovění fungují, ale stále ještě je, co zkoumat. Například fungování lidských buněk a jejich částí při hladovění. Tímto směrem jsou zaměřeny i některé výzkumy v oblasti léčení rakoviny, neboť v některých případech dlouhé hladovění pomohlo i k vyléčení nádorů.

Léčba i regenerace pomocí hladovění se ve světě běžně používá. Byla praktikována na mnoha pacientech. Bylo napsáno mnoho odborných knih, vědeckých prací. Prostě hladovění funguje. Důkazem je řada klinik, které v zahraničí na bázi půstů nebo hladovění fungují, léčí a uzdravují. Některé zahraniční kliniky na půstech či hladovění mají založen omlazující, jak se teď často říká, „antiaging program“ (USA, Německo, Austrálie, Rusko, Japonsko).

Hladovění působí v samém jádru organismu, dosahuje až do úrovně jednotlivých buněk. Působí na organismus komplexně a současně tak upravuje mnoho pochodů v organismu. Působí i na skryté nemoci a záněty, o kterých třeba ještě ani nevíme. Mluvíme ale o tzv. léčebném hladovění – tj. metodě řízeného hladovění, prováděné podle stanovené metodiky a za asistence lékařů. Tzv. léčebné hladovění (Razgruzočno – dietičeskaja terapija, v překladu  Odlehčovací – dietní terapie, dále jen RDT) se např. v Rusku používá jako schválená léčebná metoda pro léčení řady nemocí, dokonce i chronických a tzv. nevyléčitelných. Stejná prověřená metodika se používá i pro dokonalou regeneraci a detoxikaci organizmu. Léčivé mechanismy hladovění totiž působí univerzálně, jak ve zdravém, tak i nemocném těle.  I když je metoda určena k léčení, je to zároveň ten nejlepší protistárnoucí (antiaging) program, jaký svému organismu můžeme dopřát.

Po hladovění musí nastat etapa správné výživy

Zde si dovoluji ještě zdůraznit jednu důležitou věc, bez které léčebné hladovění jako léčebná metoda nemůže úspěšně fungovat. I když se nazývá léčebné hladovění – přesný název je Razgruzočno- dietičeskaja terapija, což je  v překladu Odlehčovací – dietní terapie. Znamená to, že tato metoda nemá jen část hladovění, ale druhou velmi významnou součástí je kvalitní výživa po skončení fáze hladovění. Pod kvalitní výživou se vždy rozumí taková výživa, která musí obsahovat všechny nezbytné esenciální živiny (je jich 46) a to v potřebném množství. Tuto kvalitní výživu v zahraničí navrhují specialisté na výživu. I jen jedna chybějící živina může celý proces léčení a ozdravování zhatit. Příkladem takové kvalitní výživy je např. Plnohodnotná výživa, kterou našim klientům poskytujeme.

Běžné názory na hladovění či půsty

    • Většina lidí si často myslí, že půstem či hladověním vyřeší všechny zdravotní problémy.  
    • Hladovění nebo půsty jsou jistě vynikajícím začátkem jakékoliv cesty ke zdraví. Ale k vyřešení zdravotních problémů je třeba VŽDY řešit  i  systém výživy v období po půstech a odkyselovacích programech. 

 

    • Lékaři přírodní medicíny nastolují jako druhou fázi léčení po hladovění i půstech. Používají pečlivě naplánovanou systematickou plnohodnotnou výživu, která je velice významnou regenerační metodou. Obsahuje totiž v dostatečném množství všech 46 esenciálních živin, které organismus neumí vyrobit a musí být dodány potravou.

 

    • Takovou výživu si většina lidí  většinou po půstu ani hladovění  nenastaví – stravují se dál podle chuti, namátkově a vlastně chaoticky. Proto také nedosahují významného zlepšení zdravotního stavu. Ke zdravé výživě nestačí jen mít  zeleninu ze zahrádky nebo nakupovat v prodejně zdravé výživy, jak si lidé často myslí.

 

K čemu dochází  při řízeném hladovění?

Především je třeba zdůraznit, že stále mluvíme pouze o řízeném hladovění tj. o hladovění, které je pod kontrolou specialistů. Řízení například spočívá v tom, že úbytek váhy při hladovění nesmí přesáhnout bezpečnou hranici, což je podle metodiky RDT 15% ztráty původní váhy při jednom cyklu hladovění. Pacienti jsou při hladovění neustále monitorováni, je jim měřen tlak, puls, analyzována krev a moč. Samozřejmě po skončení hladovění je ordinován postupný návrat k jídlu. Ani ten se nesmí uspěchat. Většinou trvá tzv. návratová dieta nejméně 2/3 doby plného hladovění. Při hladovění jsou aplikovány podpůrné detoxikační terapie – např. klystýry, kolonhydroterapie, skotské střiky, pohybová aktivita apod.

Při léčebném hladovění jen o vodě organismus nepřijímá žádnou potravu. Asi po 3 dnech hladovění se organismus začíná přepínat na tzv. endogenní výživu. Znamená to, že organismus začíná žít jen ze svých vnitřních zásob. Co je zajímavé, po přepnutí na endogenní výživu dokonce člověk přestává pociťovat i hlad.  I to je známka toho, jak je náš organismus chytře zařízen. Tím, že je při endogenní výživě kvalitně vyživován ze svých zásob, nemá potřebu přijímat jídlo zvenku a jsou proto potlačena centra hladu v mozku.

Při hladovění dochází k velmi silné detoxikaci na úrovni buněk. Při hladovění není nutno zpracovávat potravu a buňky mají možnost se více soustředit na vylučovací funkce. Zbavují se odpadů, které jsou v nich nahromaděny (močovina, kyselina močová, čpavek apod).

Navíc při endogenní výživě buňky také „hubnou“. V membránách buněk se totiž běžně ukládají nespotřebované bílkoviny, membrány tloustnou.  Při hladovění organismus potřebuje bílkoviny a spotřebovává ty, které jsou shromážděny v membránách buněk. Tímto „hubnutím“ buněk se zlepšuje také průchodnost membrán a tím i činnost buněk. Toto je ta nejúčinnější detoxikace na buněčné úrovni.  Odhaduje se, že v těchto membránách buněk je v celém organismu nejméně 5 kg bílkovin. Tyto se také spotřebovávají během hladovění o vodě. K tomuto jevu nedojde při jednodenní nebo dvoudenní hladovce. Pokud na sobě chceme pocítit skutečný efekt hladovění, jsou nutné delší doby hladovění (7 a více dnů). Organismus  pak začne spotřebovávat své zásoby. U těch, kteří se k otylosti propracovávali mnoho let a mají velké zásoby (tj. mají asi i hodně tlusté buňky), je nutné hladovění opakovat. Při každé kúře léčebného hladovění podle metodiky RDT se vždy dodržuje bezpečnostní limit 15% ztráty původní váhy.

Při hladovění dochází také k velice účinnému odlehčení celé pojivové tkáně. Tato tkáň je okolo každé jednotlivé buňky těla. Vyplňuje také prostor mezi jednotlivými svaly, orgány a kostmi. Pojivová tkáň se dříve nepovažovala za něco důležitého, ale teprve nedávno se zjistilo, že se také jedná o důležitý orgán, který se výrazně podílí na acidobazické rovnováze organismu.  Zde se ukládají především kyseliny a toxiny. Pokud se vstřebávací kapacita pojivové tkáně naplní, škodliviny se pak dostávají dále do těla. Jako první dostanou svou dávku klouby a hned za nimi svaly. Takové ukládání škodlivin pak způsobuje potíže a ztuhlost kloubů. Při hladovění se nepřijímá nová strava a pojivová tkáň má možnost řádně vyloučit nahromaděné kyseliny a toxiny. Vstřebávací kapacita pojivové tkáně se zase zvětší, obnoví. I toto je výrazný prvek detoxikace organismu.

Výrazná detoxikace a omlazení nastává při hladovění i v celém střevním traktu. Při hladovění se střevní trakt se pročišťuje, zlepšuje se jeho vstřebávací kapacita, dochází k hojení sliznic. Tím, že se nic nejí, střevní trakt výrazně odpočívá. Většina populace má střevní flóru poškozenou. S tím souvisí střevní potíže, alergie, kožní onemocnění, gynekologické a urologické problémy, bolesti hlavy, únava a další neduhy. Při hladovění dochází k důkladnému pročištění střev, odstraní se staré nánosy a zlepší se vstřebávací kapacita střev. Samozřejmě mizí i většina neduhů, které souvisí s nedostatečnou funkcí střevního traktu. Většina lékařů i léčitelů se shoduje v tom, že zdraví začíná ve střevě.

Organismus se zbavuje především svých přebytečných tuků. Tuky jsou při přepnutí na tzv. endogenní výživu hlavním zdrojem energie. Zásoba tuků také do jisté míry ovlivňuje délku možného hladovění. Zde důkladná detoxikace a omlazení je vidět i před zrcadlem. Tuk se odstraňuje celkově po celém těle, v jednotlivých orgánech.  V poslední době si řada lidí pomáhá od přebytečného tuku tzv. liposukcí. Ta se provádí vždy na určitých místech, zpravidla v břišní části, na stehnech apod.  Při hladovění proběhne tato operace – tato „globální liposukce“ přirozeně v celém organismu. Žádný chirurg by ale takovou „globální liposukci“ nezvládl.

Hladovění se i díky tomuto nazývá „operace bez nože“. Tento prvek detoxikace a omlazení je většinou na každém vidět a je při řízeném hladovění bezpečný a zaručený.

Zde je třeba zmínit tzv. viscerální tuk. Není to tuk podkožní, ale vyplňuje dutinu břišní, obklopuje nepárové orgány v ní. Určité množství je ho sice zapotřebí, ale nadměrné množství ohrožuje naše zdraví. Viscerální tuk podporuje zánětlivá ložiska, negativně ovlivňuje tvorbu hormonů, podporuje vznik kardiovaskulárních onemocnění, vznik cukrovky 2. typu, rakoviny prsu apod. Tento tuk neumožňuje ani plné brániční dýchání a potažmo správné okysličování. Při hladovění dochází k normalizaci množství viscerálního tuku v oblasti břišní.  I to je součást celkové detoxikace a omlazení organismu.

Při hladovění organismus odpočívá. V době odpočinku dochází k samoléčení na všech úrovních: na úrovni buněk, tkání i celých orgánů. Tyto samoléčebné schopnosti organismu dobře známe. Vzpomeňme si, že v dětství jsme s odřenými koleny nikdy nechodili k lékaři, odřenina se zahojila sama. Podobně sama sroste i zlomená kost – lékař je zapotřebí jen k tomu, aby zlomeninu dobře spasoval, kost se zhojí sama. Tyto samoléčící síly organismu jsou všudypřítomné a díky nim se organismus udržuje. Není k tomu zapotřebí lékařů, organismus sám ví, jak si vše zařídit a opravit. Je to největší léčitel.

Při hladovění s cílem detoxikace, regenerace a omlazení se nemusíme bát svalové distrofie. Součástí hladověnní je totiž vždy pravidelný pohyb a co se pohybuje nezakrňuje. Řízené hladovění podle prověřené metodiky RDT je totiž vždy časově omezeno. Fáze hladovění obvykle trvá 7-14 dnů, po skončení hladovění se postupně navracíme k normálnímu stravování. (Nucené hladovění v rozvojových zemích je principiálně jiné než léčebné hladovění). Fáze přechodu na normální kvalitní výživu trvá obvykle 2/3 doby hladovění. Kvalitní výživa po skončení hladovění je velice důležitá. Pročištěný organismus je lépe připraven pro příjem esenciálních živin a dochází k další regeneraci. Teprve přechodem plnohodnotnou výživu je završen léčebný proces.

Při řízeném hladovění v trvání cca 7 dnů může váha poklesnout o cca 5 kilogramů (závisí na konstituci), ale toto zhubnutí je obvykle zdraví prospěšné. Řízené hladovění je vhodné i k hubnutí, ale není jeho hlavním cílem. Cílem je vylepšení zdraví, hubnutí je jen přirozeným důsledkem. Navíc se zlepší metabolismus a upraví se pochody v organismu, což je pro hubnutí u lidí s nadváhou rozhodující.

Při hladovění funguje zajímavý princip: priorita výživy důležitých orgánů. To znamená, že organismus se zbavuje vždy na prvním místě všeho nepotřebného (opět důkaz velké inteligence našeho organismu). Nepotřebné jsou tukové vrstvy, sklerotické pláty, hleny a různé nezpracované odpady tělesného metabolismu. Naopak důležité orgány s nejvyšší prioritou – např. mozek, srdce za tak krátké období hladovění prakticky nezhubnou. Rovněž svaly zůstanou zachovány. Při hladovění podle metodiky RDT se hladovění vždy doplňuje fyzickými aktivitami (např. rychlejší chůze, nordic walking, gymnastika). Tím, že se i při hladovění namáhají svaly, je to pro organismus signál, že svaly potřebuje a nadále je vyživuje. Proto i poklesy svalové hmoty jsou při správně provedeném léčebném hladovění podle metodiky RDT velmi malé. Výše uvedené mechanismy hladovění byly v Rusku důkladně prozkoumány.

Při hladovění tělo kompletně odpočívá. Tyto efekty přináší jen hladovění, nemohou je přinést žádné „zázračné“ pilulky. Je to ten nejlepší a přitom velice přirozený detoxikační a antiaging program, jaký si můžete představit.

Hladovění je výborné i pro psychiku. Profesor Nikolajev metodiku hladovění RDT využíval léčebně pro léčení mnoha psychických nemocí (těžké depresivní stavy, schizofrenie a další) a dosahoval vynikajících výsledků. Tato metodika se i nadále používá jako oficiální metoda léčení některých psychických nemocí. Pomáhá zklidnit nervy i zdravým lidem při regeneračním hladovění. Toho by si měli všimnout především manažeři a duševně pracující lidé nebo i lidé s chronickým únavovým syndromem. Velcí myslitelé a filosofové starověku (např. Platon, Pythagoras) často hladověli. Chtěli si pročistit mysl a přicházeli na skvělé myšlenky.  Má to i své logické vysvětlení, při hladovění se nespotřebovává energie na trávení, mozek může dostávat více energie. Zvyšuje se mozková aktivita, člověk je i více tvořivý.

Při hladovění se člověk soustředí na sebe, má možnost rozjímat. Současně člověk pozná možnosti svého těla, získá i jiný postoj k jídlu. To je výborná zkušenost pro lidi, kteří mají tendenci k tloustnutí. Kdo už jednou pochopil, že může žít i bez jídla, pochopí, že se dá snadno bez jídla vydržet. To mu umožňuje lépe korigovat své jídlo a následně změnit životní styl.  Hladovění je velice silný impuls pro takové změny.  Vylepšuje se metabolismus. Zlepšuje se funkce vnitřních orgánů (např. tím, že se odstraní zbytečný tuk z orgánů). Při regeneračním hladovění se často zlikvidují zárodky různých nemocí, např. se odstraní vnitřní záněty. Hladovění má výrazný vliv i na činnost pohlavních orgánů, u mužů i žen. Ženy, které před hladověním nemohly přijít do jiného stavu, po regeneračním hladovění často rodí zdravé děti.  Vše toto jsou jasné příznaky omlazení těla.

Regenerační pobyt na klinice 

Regenerace a detoxikace řízeným hladověním podle metodiky RDT trvá obvykle 10 až 21 dnů (Z toho vlastní hladovění 7 až 14 dnů). Hladovění pro zdraví probíhá pod dohledem kvalifikovaného lékařského personálu se zkušeností s léčebným hladověním podle metodiky RDT. Součástí detoxikačního a omlazujícího programu jsou i různé doprovodné procedury – sauna, masáže, kosmetika, bahenní zábaly apod.

Regenerační pobyt spojený s hladověním si můžete naplánovat místo vaší dovolené a určitě nebudete litovat. Je to ozdravná akce pro přemýšlivé lidi, kteří pochopí velký efekt řízeného hladovění pro zdraví a pro omlazení. Takové efekty vám samozřejmě nemůže přinést běžná dovolená v Chorvatsku, ani pobyt v běžných lázních. Léčení řízeným hladověním probíhá ve specializovaných v sanatoriích. Bohužel tento pobyt není pro každého, je poměrně cenově náročný. Ale přesto nemusíte zoufat, existuje i levnější řešení, jak si hladovění pro zdraví absolvovat. 

Alternativa k pobytu na klinice pro české klienty

V České republice používáme obdobnou metodiku řízeného hladovění – a sice německou metodiku léčebného půstu pod názvem  Půst pro zdraví a pomáháme zájemcům s absolvováním těchto striktních delších půstů – až do délky 15 dnů. Tento půst vám vytvoří dobré podmínky, aby vaše buňky mohly vyhladovět.  Každý podle této písemné metodiky může tento delší půst zvládnout. Výhodou je, že tato metodika na rozdíl od ruské metodiky léčebného hladovění je určena i pro domácí použití. (ruská metoda je náročnější zejména ve fázi návratu k běžnému stravování a je proto určena výhradně pro klinické podmínky pod dohledem zkušených lékařů)

Pokud máte zájem o hladovění pro zdraví, můžete se naučit provádět Půst pro zdraví podle německé lékařské metodiky. Výsledek tohoto Půstu pro zdraví je srovnatelný s hladověním pro zdraví. Na našem e-shopu si můžete si objednat metodiku k jeho provádění. Pomůžeme vám. Jakmile se tento půst jednou naučíte provádět, můžete pak používat celoživotně. Tato znalost se určitě vyplatí, tím spíše, že  už víte z výše uvedeného, že v roce 2016 Japonec Yoshinori Ohsumi získal NOBELOVU CENU ZA FYZIOLOGII A LÉKAŘSTVÍ za popsání jevu tzv. autofagie, kterým se buňky obnovují a omlazují. užitek striktních půst je tedy vědecky potvrzen.  Případně můžete využít i službu našeho trenéra, který vás může při vašem prvním delším půstu doprovázet. Tím se vyhnete komplikacím. 

Půst pro zdraví – německá lékařská metodika a následné poradenství . Zde najdete více informací. 

Pro další informace nás prosím kontaktujte – zde.

 

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva