CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Dna – skutečná léčba. Proč většina návodů nefunguje?

Jak účinně na dnu podle metod lékařů přírodní medicíny

Je možné dnu vyléčit?

V tomto článku vám ukážu, že dna se dá pokořit – a bez léků. Navíc se touto metodou můžete výrazně regenerovat. Jen se na to musí jít úplně jinak, než se běžně doporučuje. Změna stravovacího stylu je nutná. Nelze totiž očekávat jiné výsledky, a při tom se chtít stravovat stejně jako doposud. Výrazná změna stravovacího stylu má totiž vliv na celou biochemii organismu. A to ovlivňuje vše.  Tento postup se používá i v případech, kdy současně s dnou řešíte i jiné zdravotní problémy (např. vysoký tlak, cukr, cholesterol, nadváhu), což je dost časté.

Tento postup funguje. K tomuto závěru mne vedou mé vlastní zkušenosti od našich klientů, ale i zkušenosti zahraničních lékařů přírodní medicíny Především v Německu a v USA – tam je totiž na rozdíl od České republiky – velké množství lékařů přírodní medicíny (dokonce sdružených v lékařských asociacích), kteří úspěšně využívají výživu jako hlavní nástroj léčení. Jen poznámka na okraj: Tyto postupy léčby tam jsou dokonce hrazeny některými zdravotními pojišťovnami. Dna je klasický metabolický problém, se kterým se většina lidí nenarodila, jen si ho způsobila svým životním stylem. Jako každý chronický zdravotní problém má několik hlavních příčin a ty se musí odstranit.  A to současně.

Často se dokonce tvrdí, že se dna nedá vyléčit.  Já tvrdím – dna nedá se vyléčit pomocí léků, protože léky nemohou opravit metabolismus, který je způsoben chybami ve výživě. Ale změnou stravovacího stylu, který odstraní hlavní příčiny dny – tudíž kompletně změní vnitřní biochemii organismu, se dá dna dostat dobře pod kontrolu. A bez léků. A navíc se budete ještě regenerovat a kdo to potřebuje, může současně i nenásilně zhubnout. 

Jak se běžně přistupuje ke dně, co se píše v článcích?

Pokud si někdo dal práci a trochu zmapoval články o léčbě dny na internetu (já to udělal), tak mi z toho vyplývá, že autoři jakoby opisovali z jednoho zdroje a papouškují stále ty samé poučky do kola – nejíst maso, vnitřnosti, luštěniny. Odbourat všechno, kde jsou puriny… To samozřejmě částečně platí, ale jsou ještě další potraviny, které výrazně zhoršují hladinu kyseliny močové i dnu a nemusí vůbec obsahovat puriny (např. alkohol, příliš mnoho fruktózy a další potraviny). 

Druhé téma papouškování – nedostatek enzymu urikázy, který je potřebný pro odbourávání kyseliny močové. Většinou se svádí na genetiku…

Můj odborný názor potvrzuji zkušenosti zahraničních lékařů přírodní medicíny, které sleduji v zahraniční (především německé a anglické) odborné literatuře. Dna je metabolický problém, při kterém se musí hledět na všechno, co v organismu způsobuje nárůst kyseliny močové. A to nejsou jen puriny z masa, ryb a luštěnin.

Nenašel jsem na českém internetu ani jeden článek, který by šel trochu do hloubky a osvětlil skutečné příčiny tohoto zdravotního problému. Pokusím se o to sám a ukážu vám, že lze velice účinně napomoci při léčbě dny.  U nás v Centru řízené regenerace s.r.o. se zabýváme řízenou regenerací (ozdravováním) pomocí metod přírodní medicíny. Především německé přírodní medicíny, ale vycházíme i ze zkušeností amerických naturopatů. A tyto metody kombinujeme. To pomáhá při různých zejména metabolických problémech, dnu nevyjímaje.  Používáme k tomu lékařsky prověřené metody a zejména: odkyselovací programy, půsty, plnohodnotnou výživu, eliminaci potravin. V případě dny je třeba omezit některé potraviny, které při dně škodí. Při tom je třeba zachovat plnohodnotnost ve všech 46 esenciálních živinách. A důsledně udržet organismus nezakyselený. V tomto článku uplatním spíše své znalosti výživy, lidského metabolismu, biochemie a zkušenosti lékařů v zahraničí. Ty mi dávají možnost se na tento zdravotní problém podívat jinak.

Co je třeba vyřešit při léčbě dny?

1/ enzym urikáza a jeho fungování:

Tak především je třeba si vysvětlit, jak je to s hlavním viníkem enzymem urikázou, a proč u pacientů s dnou jakoby nefunguje. Hodně se svádí na genetiku. Já s genetickým vysvětlením příliš nesouhlasím a mám poměrně solidnější vysvětlení. A samozřejmě i řešení, jak obnovit jeho funkčnost. Jak známo v organismu vznikají tisíce různých enzymů. Obecně jakýkoliv enzym má svůj původ v nějaké specializované buňce (v lidské organismu je cca 200 druhů buněk). Ta funguje jako producent enzymu, jako jakýsi specializovaný chemický závod. Zjednodušeně řečeno, pokud buňka enzym vyrobí, expeduje ho dále z buňky ven.  Jak známo, enzymy jsou poměrně citlivé např. na kyselost či zásaditost (pH). Pokud prostředí v místě působení enzymu není pro enzym příznivé, nedojde k biochemické reakci. A to je podle mého názoru důvod, proč u pacientů s dnou nefunguje enzym urikáza (ale i jiné enzymy a hormony). Prostě jejich vnitřní biochemické prostředí organismu není pro fungování tohoto enzymu příznivé. Toto se obecně může stát i u různých jiných enzymů. Vnitřní biochemické prostředí, jak se dočtete dále, se dá měnit stravou, pomocí půstů a odkyselovacích programů. 

Zahraniční lékaři přírodní medicíny (tzv. naturopaté) nefunkčnost enzymů a hormonů vysvětlují tzv. překyselením organismu. To znamená, že se v mezibuněčných prostorech ukládají kyselé metabolity. Ty vznikají jako důsledek převážné konzumace tzv. kyselinotvorných potravin (maso, vnitřnosti, luštěniny, obilniny). Organismus tyto mezibuněčné prostory využívá jako dočasné odkladiště buněčných odpadů (lidově “toxinů”). Pokud kyselinotvorná strava převažuje (což se u nás týká 80% obyvatelstva), organismus nestíhá se toxinů zbavit. Toxiny zůstávají v mezibuněčných prostorech.  Tím se natolik znehodnotí okolní prostředí buněk, že enzymy se v těchto podmínkách nemohou fungovat. A takto nějak přibližně podle mého názoru se ničí enzym urikáza u pacientů s dnou. Podle mého názoru většina lidí je schopna enzym urikázu vytvořit (buňky to mají zakódované ve své genetické výbavě v buněčném jádru), jen se musí vytvořit podmínky. Genetika v tom není… Jednou z příčin je určitě překyselení organismu.

Odhaduje se, že v současné době až 80% obyvatelstva trpí tzv. latentní acidózou, tzv. překyselením. Toto překyselení skutečně vzniká přílišnou konzumací tzv. kyselinotvorných potravin, které dominují na tzv. zásadotvornými (zejména ovoce a zelenina). Ale existují prověřené přírodní postupy, jak toto překyselení organismu odstranit. V naší společnosti pro odstranění překyselení u pacientů s dnou, používáme k odkyselovací Zásaditý ozdravný program, který vychází ze zkušeností německých klinik přírodní medicíny. Je to první krok,  jak se začít zbavovat dny. Ale potom je ještě důležité zajistit, aby organismus dále zůstal v nezakyseleném stavu. Toho lze dosáhnout správnou strukturou stravy a přiměřeným aerobním pohybem. Tohoto faktu využíváme v našich regeneračních programech (na dnu a vysokou kyselinu močovou máme specializovaný), u kterých důsledně dbáme, aby strava nezakyselovala a obsahovala všech 46 esenciálních živin v dostatečném množství. Takovou stravu si většina lidí vlastně ani sama nemůže naplánovat, i když se o to všemožně pokouší.

2/ Dietní omezení při dně  a plnohodnotnost výživy:

Většina návodů na internetu jednohlasně upozorňuje, jak je potřeba z potravy vyloučit všechny zdroje purinů tj. masa, vnitřnosti, ryby, luštěniny atd.. Principiálně částečně správně (kvůli obsahu purinů a překyselení), ale nikdo se už nezabývá tím, co se stane po tomto vyloučení. Mně z toho logicky vyplývá a také se s tím v praxi setkáváme, že lidé s dnou si ochudí svou stravu natolik, že pak nemají všech 46 esenciálních živin, které potřebují pro metabolismus. Problém s metabolismem se u nich vlastně jen prohloubí. Bez všech 46 esenciálních živin v dostatečném množství se metabolismus opravit nedá. To je prostě zákon.  Pacienti s dnou sice mohou podle různých návodů na internetu ze své stravy vyloučit nějaké potraviny, ale už nemají potřebné nástroje naplánovat si celkově svou stravu tak, aby byla plnohodnotná, t.j. aby obsahovala všech 46 esenciálních živin v potřebném množství. K odstranění dny prostě není možné použít běžnou “chaotickou” výživu, jak to dělá většina pacientů. Takovou výživu není možné si naplánovat doma “na koleně”. Proto také většina pacientů s dnou, i když udělá nějaké dietní omezení, nemůže být v souboji s dnou úspěšná. Pokud někdo chce pokořit dnu, musí mít opravdu dobrý plán výživy, který mu dodá všech 46 esenciálních živin v potřebném množství. A samozřejmě pak je třeba plán výživy dodržovat. Ale velmi se to vyplatí, protože to vede k celkově lepšímu zdraví.  V naší společnosti takovou plnohodnotnou výživu při dně máme již zahrnutou v našem typizovaném Regeneračním programu při dně a při vysoké hladině kyseliny močové. V tomto programu máme jako jednu z variant plnohodnotnou výživu připravenou i jako redukční. Takže klienti se nejen mohou zbavovat dny, ale současně ještě i hubnout.   

Mnoho lidí nevěří tomu, že by výživa při dně mohla nějak pomoci. Zde bych chtěl na úvod zdůraznit, že nepomáhá každá výživa, ale především výživa, která obsahuje dostatek chybějících živin. Při dně se navíc ve stravě musí omezit některé potraviny, které mají vliv na nárůst kyseliny močové (a není to jen maso a ryby!).  Abych vás přesvědčil, že především dodání chybějících živin je alfa a omega při řešení skoro každého zdravotního problému a dnu jako typický metabolický problém z toho nelze vyloučit, stačí si přečíst několik následujících odstavců.

Na úvod krátký přehled. Do našeho organismu celý život dodáváme jen potraviny (500-750 kg ročně), vodu (cca 1000 litrů ročně) a vzduch. A někdo i léky. Kromě těchto surovin do organismu prakticky nic jiného nevstupuje. To je třeba si uvědomit.  Většina lidí si myslí, že jíme hlavně proto, abychom organismu dodali energii, popřípadě bílkoviny, tuky a uhlovodany. To je sice také pravda, ale jíme hlavně proto, abychom v potravě přijali 46 tzv. esenciálních živin. Těchto živin, bez kterých delší dobu nikdo nepřežije, je celkem 46 a jsou to vitaminy (např. A, B1, B2, C, D, E) minerály (např. vápník, hořčík, sodík, draslík), esenciální mastné kyseliny (např. kyselina linolová) a esenciální aminokyseliny (např. valin, leucin, methionin, lysin atd.). To už je vědecky dokázáno. (A právě tady a jedině tady je základ zdravé výživy!). Většina lidí tyto esenciální živiny ani nezná, natož aby sledovala, zda je má ve stravě. Základ všech zdravotních problémů je v tom, že lidé se stravují víceméně nahodile. A protože prakticky každá potravina má nějaké kalorie a tím i zasycuje, tak si mnoho lidí myslí, že to stačí. Krátkodobě se nic nestane, krátkodobě organismus vydrží i bez jídla, nebo o jablkách. I když se nacpeme na rautu. Mnoho lidí se myslí, že to tak lze dělat i dlouhodobě. A to je největší omyl. Skladba potravy z dlouhodobého hlediska je extrémně důležitá a tady je třeba hledat další příčinu dny. Esenciální živiny ovlivňují všechny pochody v organismu, včetně krevního tlaku, cholesterolu, hormonů, enzymů, srdeční činnosti, činnosti střev, nervů, imunity, stavu pokožky, nadváhy a mnoho dalšího. Prakticky všechno. Proto právě na dlouhodobé skladbě naší potravy závisí celé naše zdraví. Dobrou správou je, že pokud radikálně změníme dlouhodobou skladbu naší potravy (a o to právě usiluje tzv. plnohodnotná výživa německých lékařů přírodní medicíny), organismus na to zareaguje a sám se opraví. Ani dna většinou není vrozená, prostě jste si svou dlouhodobou stravou narušili metabolismus a je třeba ho opravit. Plnohodnotná výživa se se často musí sestavit tak, aby řešila nejen dnu, ale i třeba další zdravotní problémy.

Jak probíhá regenerace při dně?

A tady je druhý moment, který mnoho lidí stále nechápe. Jak se může organismus sám opravit? Vysvětlím. Každý člověk má v celém svém organismu miliardy buněk. Tyto buňky jsou malé „výrobní závody“, které zajišťují produkci všeho, co organismus potřebuje. Buňky pro tuto svou výrobu právě potřebují jen 46 esenciálních živin. Z nich mohou chemickými řetězovými reakcemi vyrobit milióny různých látek, které organismus potřebuje (hormony, enzymy, milióny imunitních látek, kolagen apod.). Buňky mají ve své genetické výbavě kompletní programy, co mají vyrábět, jak se mají zbavovat odpadů, jak se mají dělit a jak se mají případně zničit. Buňkám nikdo nemusí radit. Je to podobné, jako když se říznete do prstu, tělo ví, jak ránu zahojit. Stejně tak, když žena plodí dítě, také nemusí číst žádné příručky, její organismus má v sobě kompletní program, jak to udělat. Podobných mechanismů v organismu funguje mnoho a to je právě ta podstata sebeléčebných sil organismu. Organismu prostě není třeba radit, jen mu musíme dodat právě těch 46 esenciálních živin, které ve své výživě tolik podceňujeme. Ale pokud je do organismu dodáme, pak organismus už ví, kde je použít a mohou fungovat jeho programy. To je celé, nehledejte v tom žádný jiný princip. A právě na tomto principu je založena německá lékařská metoda plnohodnotné výživy. Nezabývá se tím, jak to organismus udělá (buňky na to mají programy a milióny reakcí v těle nikdo beztak nemůže znát, natož sledovat), ale jen se sleduje vstup – aby organismus dostal potřebné suroviny, tj. 46 esenciálních živin. 

Pokud se dlouhodobě změní skladba naší potravy tak, aby obsahovala všech 46 esenciálních živin v potřebném množství, případně se vyloučí i některé nevhodné potraviny, je možné se i zbavovat řad zdravotních problémů.  Co je ještě důležité, změnu výživy musíme udělat sami, nikdo nám nepomůže (ani lékař), my sami jsme strážci naší stravy. Když ve stravě chybí esenciální živiny, nepomohou také žádné léky, bylinky, masáže, akupunktura, homeopatika ani nic jiného. Právě proto, že tyto metody a přípravky většinou nedodávají chybějící živiny, bez kterých to prostě nejde. Ale o tom lidé většinou neví, a tak se z neznalosti často ubírají nesprávným směrem.

Regenerační metody lékařů přírodní medicíny vycházejí ze znalosti těchto pochodů v organismu, a proto jsou vždy úspěšné při mnoha zdravotních problémech.  Ale regenerace trvá většinou v řádech měsíců. Naše metoda je ale určena pouze pro ty, kdo chtějí u sebe provést změny. Nerozdáváme žádné zázračné pilulky, pomáháme měnit váš systém výživy a trochu i životní styl. Ale není to složité. Kdo pak dodržuje určitý systém výživy, dosáhne u sebe výrazných změn. Určitě se zlepší jak vaše celková imunita, kondice, ale i psychický stav, protože tato komplexní regenerační metoda působí ve všechny systémy organismu. Pokud máte nadváhu, můžete se současně zbavit i nadváhy. 

Více se o Regeneračním programu při dně a vysoké hladině kyseliny močové, který si provádíte sami doma a který zároveň kompletně řeší vaše stravování, dočtete na našem e-shopu. 

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás v pracovní době od 10.00 do 17.00 na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247 nebo nám napište mail. Případně nám pošlete sms, ozveme se vám sami.

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2018

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. Ve svých článcích se zabývá souvislostmi mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů. 

Upozorňujeme návštěvníky, že tento web již neudržujeme.

Aktuální informace a články najdete na novém webu.

CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE

NAŠE METODY

Používáme metody lékařů přírodní medicíny, které zlepšují fungování organismu a tím i celkové zdraví. Proto logicky odcházejí i zdravotní problémy.


V případě potřeby volejte v pracovní dny v době od 13.00 do 17.00 na tel.
777 744 247
Preferujeme komunikaci pomocí e-mailu.

Jméno

Příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Vaše zpráva