CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Léčebné hladovění

Léčebné hladovění – vynikající léčebný a regenerační nástroj

Léčebné hladovění je oficiální léčebná metoda, která se používá k léčení mnoha zdravotních problémů v Ruské federaci. Protože v současné době v České republice léčebné hladovění není zatím uznáno jako léčebná metoda, je možné se touto metodou pod dozorem lékařů léčit pouze na klinikách v Ruské federaci. Ale nemusíte zoufat,  v ČR je dostupná obdobná německá lékařská metodika pod názvem Půst pro zdraví, kterou lze používat i v domácích podmínkách jako regenerační metodu.

 

Protože ruská metodika léčebného hladovění je určena hlavně do rukou lékařů, v Centru řízeného hladovění zájemcům o hladovění poskytujeme obdobně účinnou a prověřenou německou lékařskou metodiku řízeného hladovění tzv. Půst pro zdraví, která se dá používat i v domácích podmínkách. Tato metodika ve spojení s Plnohodnotnou výživou je v Německu schválena jako léčebná a léčení pomocí přírodních léčebných metod v Německu dokonce hradí i některé zdravotní pojišťovny.

V tomto článku se budeme zabývat jen vlastní metodou léčebného hladovění tak, jak se používá v Ruské federaci. Léčebné hladovění jako léčebná metoda se používá v Rusku pod názvem Razgruzočno-dietičeskaja terapija (RDT). V překladu Detoxikačně-dietní terapie nebo též Odlehčovací – dietní terapie. Byla oficiálně zavedena již v bývalém Sovětském svazu. Používá se při léčení řady nemocí nejméně 50 let na specializovaných ruských klinikách s výbornými výsledky.

Jinak hladovění, jako nástroj léčení, se používalo již ve starověku – používal ho hojně např. zakladatel novodobé medicíny Hippokrates. Ten dokonce tvrdil: “Kde nepomůže hlad, nepomůže žádný lék“.  Zakladatelem metody léčebného hladovění, podle metodiky RDT, je ruský lékař – psychiatr – profesor Nikolajev.  Na klinice, kde léčil duševně nemocné pacienty (např. se schizofrenií) si všiml, že řada těchto pacientů nechtěla jíst.  Profesor Nikolajev tyto pacienty nenutil do jídla. Přesto se u těchto hladovějících pacientů zlepšil stav jejich psychické nemoci. Docházelo také k výraznému zlepšení stavu u jiných nemocí, kterými pacienti současně trpěli.  Protože se tyto dobré výsledky ve spojení s hladověním netýkaly jen jednoho pacienta, profesor Nikolajev se svými objevy seznámil širší lékařskou veřejnost. Výsledky jeho práce vyvolaly v tehdejším Sovětském svazu velký zájem. Účinky hladovění byly zkoumány na tisících pacientech na různých klinikách. Z výzkumů vyplynulo, že tato metoda hladovění skutečně léčí, ale nejenom léčí, ale i výrazně komplexně regeneruje organismus.  A tak byla metoda RDT zavedena do klinické praxe v bývalém Sovětském svazu. V současné době je používána i v klinické praxi v Rusku, kde je metodika RDT schválena jako léčebná Ministerstvem zdravotnictví Ruské federace.

Podstatou RDT je hladovění, při kterém se nesmí jíst žádná strava a pije se jen neomezené množství čisté vody (nejméně 2,5 litru). Pokud organismus přestane přijímat potravu, trávicí soustava přechází do klidového stavu.

Zde je třeba zdůraznit jednu důležitou věc, bez které léčebné hladovění jako léčebná metoda nemůže úspěšně fungovat. I když se nazývá „léčebné hladovění“, přesný název je Razgruzočno- dietičeskaja terapija, což je v překladu Odlehčovací – dietní terapie.  Znamená to, že tato metoda nemá jen část hladovění, ale druhou velmi významnou součástí je kvalitní plnohodnotná výživa po skončení fáze hladovění.  Pod kvalitní výživou se vždy rozumí taková výživa, která musí obsahovat všechny nezbytné esenciální živiny, a to v potřebném množství. I jedna jediná dlouhodobě chybějící živina může vyvolat celou řadu zdravotních problémů! Tuto kvalitní výživu v zahraničí navrhují specialisté na léčebné hladovění.

 

U nemocných lidí, kteří často trpí tím, že jejich organismus ztratil některé esenciální živiny (i proto mají třeba zdravotní problém), se musí ještě navíc řešit to, aby výživa po léčebném hladovění doplnila i nízké zásoby těchto chybějících živin. Výživa po hladovění je vůbec tím nejdůležitějším okamžikem, který zajišťuje obnovu zdraví a regeneraci. Je třeba si uvědomit, že teprve když se organismus delším hladověním nebo i léčebným půstem pročistí, teprve potom jsou jeho buňky schopné vstřebávat potřebné živiny. Pak teprve buňky, kde např. vznikají i všechny i enzymy, hormony (pro svůj vznik potřebují právě živiny), začnou lépe fungovat. Tím se právě harmonizují pochody v organismu a začíná ozdravování.  Na tuto fázi správné výživy zapomínají různí amatéři, kteří experimentují s hladověním. Obvykle si myslí, že stačí 10 dnů hladovět a organismus se ozdraví. Tak to v praxi nemůže fungovat. Jejich organismus se sice hladověním očistí, ale bez následného navržení kvalitní výživy nelze léčebným hladověním dosáhnout dlouhodobě dobrých výsledků. V Centru řízeného hladovění se zabýváme tím, že klientům před tím než se vůbec pustí do hladovění jednak pomáháme analyzovat jejich stravovací návyky (zda jim nechybějí nějaké živiny, které  jsou právě příčinou řady zdravotních problémů), ale také jim po fázi léčebného hladovění nebo léčebného půstu a pomáháme v přechodu na plnohodnotnou výživu. Pomáháme najít řešení zdravotních problémů i v případech chronických a tzv. nevyléčitelných nemocí

Hladovění často vyvolává obavu, možná pod vidinou hladovějících dětí v rozvojových zemích. Ale je to jen z nedostatku informací. Málokdo ví, že náš organismus je na hladovění velice dobře uzpůsoben. Přibližně po 3 dnech hladovění se organismus přepíná na tzv. vnitřní   (endogenní) výživu. Tento základní princip hladovění – endogenní výživa – byl v Rusku vědecky prozkoumán. Je také rozhodující pro fungování organismu během hladovění. Nejen, že člověk při přepnutí na endogenní výživu ztrácí pocit hladu (to je důležitá informace, pro ty, kdo se bojí, že by hladovění nevydrželi), ale hlavně organismus je vyživován úsporně a kvalitně jen ze svých vlastních zásob. Hladovějící člověk ve fázi endogenní výživy tak vlastně nemá hlad a ani netrpí nějakou podvýživou, jak se obecně traduje. Tyto názory pramení jen z neznalosti funkce lidského organismu během hladovění.  Hladovějící organismus má totiž své mechanizmy, jak efektivně zachovat všechny své rozhodující funkce. Životně důležitým orgánům dává prioritu a vyživuje je přednostně. To je druhý základní princip hladovění, tzv. princip priority výživy orgánů. I ten byl v Rusku před zavedením RDT do léčebné praxe důkladně prozkoumán. Např. při hladovění člověk ztrácí své tukové zásoby, ale v podstatě nehubnou životně důležité orgány (srdce, mozek) a orgány, které se používají. Z hlediska principu priority výživy orgánů je při hladovění důležitý pohyb. Při pohybu se namáhají svaly a pro organismus je to signál k tomu, že má svaly lépe vyživovat. Proto také v hladovění podle metodiky RDT je tělesný pohyb nedílnou součástí. Tím se zabraňuje větší ztrátě bílkovin ve svalech. I to bylo vědecky dokázáno. Hladovění podle metodiky RDT tedy nejen že není pro organismus nebezpečné, ale organismus ho i dobře zvládá, a to i bez pocitu hladu.

 

Vlastní fáze hladovění při RDT se pohybuje od 7 do 28 dnů. Přesnou délku hladovění stanovuje lékař v závislosti na stavu pacienta, jeho nemoci a také v závislosti na jeho váze (příliš hubení lidé nesmějí hladovět – nemají z čeho). Metodika hladovění při RDT přísně stanovuje limity pro možné a bezpečné hladovění. Jedním s limitů je například maximální ztráta 15% výchozí váhy při jednom cyklu hladovění. Hladovění se pak samozřejmě může opakovat, ale většinou nejdříve za půl roku (např. lidé s velkou nadváhou se mohou pomocí hladovění snadno získat zpět původní mladickou štíhlost, ale hubnout se musí postupně). Zásoby organismu (např. minerály a vitaminy) nejsou totiž neomezené, při hladovění se vyčerpávají a po návratu z hladovění je organismus musí obnovit. Jinak by při častém delším hladovění mohlo dojít k vyčerpání organismu.  Přestože hladovění je pro organizmus samozřejmě zátěž, je vždy jednodušší než jakákoliv fyzická operace. Proto se hladovění často nazývá „operace bez nože“. Hladovění tak slouží k rychlému odstranění všeho zbytečného, co se v nemocném organismu nashromáždilo a co tam nepatří. Proto se delším hladověním organismus výrazně regeneruje a vyčistí – prostě vrátí se do stavu, ve kterém by takříkajíc zamlada. Pokud pak nastane kvalitní výživa, dojde k omlazení buněk.

 

Podle metodiky RDT jsou při hladovění používány podpůrné detoxikační terapie.  Např. jsou pacientům denně aplikovány očišťovací klystýry, v závislosti na zdravotním stavu pacientů je využívána sauna, skotské střiky, kolonhydroterapie, masáže, jóga, pravidlem jsou dlouhé procházky do přírody nebo nordic walking.

 

Hladovění podle metodiky RDT – je léčebnou metodou a jako s takovou se s ní musí zacházet. Není to žádné svévolné hladovění, kdy se někdo rozhodne, že nebude jíst. RDT – jako každá léčebná metoda má své přesné postupy, pravidla, indikace a kontraindikace. Zvláštní zacházení vyžadují při hladovění všichni pacienti, kteří berou nějaké léky. Při hladovění se obvykle léky postupně vysazují, ale rozhoduje o tom lékař – specialista na hladovění, který zná funkce jednotlivých léků. Při léčebném hladovění se obvykle hladoví nejméně 10 dnů. Při takto dlouhé době hladovění už dochází k významným změnám v organismu a pacient musí být pod lékařským dozorem.  Toto se netýká jednodenních nebo dvoudenních hladovek. Tu může absolvovat i bez lékaře většina zdravých lidí.

 

Podle metodiky RDT se kúry RDT se provádějí ve stacionárních podmínkách  – v sanatoriích či lázeňských zařízeních. Patří do rukou odborníků – lékařů specialistů na léčebné hladovění. Tito nejprve u pacienta zjišťují jeho výchozí zdravotní stav a zdravotní problémy. Seznamují se s výsledky laboratorních vyšetření (moč, krev, EKG) a vyšetřeními specialistů. Teprve na základě těchto předběžných vyšetření, lékař – specialista pro RDT – rozhoduje, zda pacient může absolvovat kúru hladovění podle metodiky RDT. Naše společnost navázala spolupracuje se sanatoriem Harmonie v Moskvě, které je schopné hladověním provést zejména pacienty, kteří jsou závislí na užívání léků. Můžete se tam podívat na krátkém videu:

 

sanatorium Harmonie

 

Pokud je pacient ke kůře RDT přijat, lékaři při průběhu hladovění monitorují všechny životní funkce (např. se dělají pravidelné vyšetření krve a moči, sleduje se krevní tlak), aby při hladovění nedošlo k poškození organismu. Při léčebném hladovění jsou vždy dodržovány určité hranice délky hladovění, za kterou nelze jít a kdy se léčebné hladovění musí ukončit. To je vždy přísně individuální a posuzuje odborný lékař. Po skončení vlastní fáze hladovění, vždy následuje návrat k běžnému stravování tzv. návratová dieta. Období návratové diety trvá přibližně 2/3 fáze čistého hladovění.  Je naprosto klíčové pro bezpečné ukončení hladovění. Hladovějící musí na normální stravu přecházet podle přesně stanoveného plánu. Jsou řízeni lékaři. Po skončení této návratové diety jsou pacienti propouštěni domů, ale samozřejmě s dalšími dietními doporučeními. Tím se samozřejmě léčebné hladovění absolutně liší od nuceného hladovění např. chudých dětí v rozvojových zemích, kde hladovění probíhá dlouhodobě, bez následné správné výživy a samozřejmě bez lékařského dohledu. Takovéto neřízené hladovění vede k distrofii. I v tom je možné vidět, jak dvě zdánlivě stejné věci přinášejí absolutně jiné výsledky.

 

Samozřejmě původní nemoc pacienta většinou vznikla špatným životním stylem a hlavně stravováním.  Součástí metodiky RDT je i změna přechod na jiný způsob výživy, který obsahuje dostatečné množství všech esenciálních živin. Tuto stravu navrhuje vždy specialista. Pod vlivem pozitivních výsledků hladovění RDT, pacient zpravidla má snahu změnit svůj životní styl. K tomu ho vede to, že po skončení hladovění vidí hmatatelné výsledky, cítí se lépe, často se výrazně sníží objem léků, na kterých byl závislý. Uzdravuje se.  Psychická stránka hladovění je velice důležitá, pacient v době hladovění má většinou čas jen na sebe, zamýšlí se nad svým životem. Navíc tím, že takříkajíc ovládne hlad a pozná, že ani na jídle není úplně závislý. To pacienta motivuje a po skončení hladovění pacient většinou má snahu změnit svůj životní styl. Pacient odchází z kliniky i s dietními doporučeními pro další období. To pak prohlubuje výsledky dosažené RDT. V případě nutnosti – např. často u chronických nemocí nebo i u lidí s výraznou nadváhou – je třeba kurs RDT opakovat až do úplného uzdravení.

 

Pro zájemce je určitě důležité vědět, že RDT coby léčebná metoda je podle oficiálních ruských lékařských zdrojů indikována zejména při následujících zdravotních potížích:

 

1/ Alergická onemocnění různého typu (zejména potravinové alergie)

2/ Metabolické poruchy (metabolický syndrom, vysoký cholesterol, exogenní obezita, dislipidemie)

3/ Kardiovaskulární onemocnění (ischemická choroba srdeční, arteriální hypertenze, ateroskleróza)

4/ Respirační onemocnění (bronchiální astma, senná rýma)

5/ Nemoci trávicí soustavy (chronická gastritida, chronická duodenitida, chronická cholecystitida, chronická pankreatitida, chronická kolitida, střevní disbakterióza)

6/ Nemocí kůže (lupénka, kopřivka, ekzém)

7/ Psychické poruchy (deprese, neuróza, syndrom vyhoření, vegetativní dystonie)

8/ Poruchy pohybového aparátu (osteochondróza, deformující polyosteoartróza)

 

Toto je jen výčet léčených nemocí, které uvádí lékařské materiály. Světová odborná literatura uvádí i příklady z praxe, při kterých hladovění také pomohlo (např. neplodnost, anémie). My se však přidržujeme metodiky RDT, která je prověřena a schválena. Avšak jiné případy vyléčení nemůžeme vyloučit, protože léčebné hladovění je komplexní ozdravovací metoda.  To znamená, že působí v celém organismu a má tak nějaký vliv na činnost všech buněk, tkání, i celých orgánů. A tím i  vyléčení. Samozřejmě všichni, kdo léčebné hladovění podstoupí za účelem vyléčení nějaké nemoci, zároveň absolvují výraznou komplexní detoxikační, regenerační a omlazovací kúru. Získají tak ze svého hladovění dvojnásobný prospěch.

 

Vedle nemocných, kteří si potřebují vyléčit nemoc, je hladovění vhodné pro každého, kdo se sebou chce něco prospěšného udělat. Kurzy hladovění podle metodiky RDT se provádějí také pro zdravé lidi z preventivních důvodů. Slouží k regeneraci a upevnění zdraví, pro detoxikaci a omlazení. Výsledek každý snadno pocítí a uvidí. V případě zájmu o regenerační hladovění si můžete přečíst článek intenzivní lékařský Půst pro zdraví, který podle podobné německé lékařské metodiky můžete absolvovat v ČR pod vedením trenérů Centra řízeného hladovění s.r.o.

 

Hladovění podle metodiky RDT však nemůže být používáno u všech pacientů, oficiální ruské materiály uvádějí následující kontraindikace:

 

1/nemoci vnitřních orgánů ve stadiu dekompensace

2/ fyzické vyčerpání, výrazná podváha

3/ thyreotoxikóza

4/ ledvinové kameny

5/ aktivní tuberkulóza

6/ zhoubné nádory

7/ nemoci krve

8/ těhotenství a období kojení

9/ děti a vysoké stáří

 

Ještě poznámka na závěr. Často se setkáváme s tím, že lidé hazardují se svým zdravím a bez dostatku erudovaných informací si hladovějí doma sami. Nějak to přetrpí! Plné odstranění zdravotního problému ovšem vyžaduje nejen fázi správného hladovění, ale i druhou fázi – možná ještě důležitější: správné nastavení výživy po skončení hladovění.  Výživa se stanovuje podle stavu pacienta, jeho zdravotního problému a rozhodně vyžaduje odborníky. A toto už většina amatérských hladovkářů sama určitě nezvládne, protož to prostě neumí. Takže amatérští hladovkáři nejen hazardují se zdravím, ale navíc se jim pravděpodobně nepodaří plně odstranit zdravotní problém.

 

Pokud vás zajímá možnost léčebného nebo regeneračního hladovění kontaktujte Centrum řízené regenerace s.r.o. na telefonu: 7777 44 247 nebo 777 143 283 v pracovní době 10.00 až 17.00 nebo nám pošlete mail.  Najdeme pro vás vhodnou cestu. Naše centrum používá prověřené zahraniční lékařské regenerační metody. 

NAŠE METODY

Pro ozdravování používáme prověřené regenerační metody německých lékařů přírodní medicíny


TELEFON:

+420 777 143 283

+420 777 744 247


MAIL:
info@centrum-regenerace.cz

ODKAZY:


BLOG - kategorie: