CENTRUM ŘÍZENÉ REGENERACE s.r.o.

Analýza obsahu minerálů a vitaminů ve stravě

analyza-stravy

Proč jsou esenciální živiny tak důležité pro činnost našeho organismu?

 

Mnoho lidí se trápí s různými zdravotními problémy. Navštěvují lékaře a léčitele, ale mnohdy ani ti neznají přesnou příčinu zdravotního problému. Často proto, že nemají o svém pacientovi všechny potřebné informace a zejména informace o tom, co přesně pacienti jedí a v jakém množství (ještě jsem se nesetkal s tím, že by se mne na to někdo ptal). Toto je ovšem rozhodující a nenahraditelná informace, neboť právě toto jídlo (ročně nejméně 500 kg) nejvýrazněji ovlivňuje vnitřní biochemické prostředí organismu. Při jakémkoliv pokusu o léčení nelze proto opominout.

 

Naše společnost disponuje originální metodou, která jde až k jádru vaší výživy. Můžeme odhalit její konkrétní nedostatky, na které ani léčitelé ani lékaři nemohou přijít. Jednoduše proto, že si nedají tu práci, aby rozklíčovali vaše dlouhodobé stravovací návyky. Většinou nemají ani k dispozici potřebné podrobné databáze o složení potravin a obsahu všech esenciálních živin a neumějí pomocí nich dobře analyzovat vaši stravu. Tyto znalosti o složení potravin až donedávna nebyly běžně vůbec dostupné, ale tím, že se zdokonalují chemické analytické metody (především v zahraničí), je nyní situace zcela jiná. Naše originální metoda, která je založena na zahraničním analytickém know-how, jde až k samému jádru výživy a s jeho pomocí jsme schopni objevit  každý nedostatek ve výživě, který pak může vést i k celé řadě zdánlivě nesouvisejících zdravotních problémů. Tím, že poznáme skutečnou podstatu problému, můžeme dávat skutečně kvalitní doporučení k nápravě. Analýzu můžeme provést pro kohokoliv z České republiky a ani k nám nemusíte chodit. Tím se výrazně zvýší vaše šance na uzdravení – a co je zajímavé – odborné doplnění potřebných živin do potravy pomáhá při velkém množství zdravotních problémů (viz dále v článku).  Váš organismus totiž vždy pozitivně zareaguje na dodání chybějících esenciálních živin. Pokud budete mít dostatek esenciálních živin a ještě si předtím důkladně pročistíte zanesený organismus (např. může pomoci Intenzivní lékařský půst), může být efekt vašeho ozdravení dokonalý.

 

Důležitost esenciálních živin pro pro biochemické pochody probíhající v organismu je popsána v každé učebnici lékařské biochemie a každý se o tom může kdykoliv přesvědčit. Totiž prakticky všechny důležité systémy organismu – příkladem může být např. tvorba všech enzymů, hormonů, činnost nervů, svalů a všechny metabolické pochody v našem organismu mají přímé spojení s chemickým složením naší potravy, především s obsahem tzv. esenciálních (nenahraditelných) živin. Tam patří již veřejnosti běžně známé vitaminy a minerály, ale i méně známé esenciální mastné kyseliny a esenciální aminokyseliny. Tyto esenciální živiny jsou důležité pro činnost všech buněk, tkání i orgánů. Ovlivňují i to, co byste třeba ani nečekali. Např. správnou činnost srdce, svalů, kloubů, tvorbu krve, ale i třeba dobrý zrak a sluch.

 

Esenciální živiny jsou pro lidský organismus absolutně nenahraditelné, organismus člověka je neumí vyrobit a musí být v dostatečném množství dodány zvnějšku – potravou. Pokud organismus některou (stačí jedna jediná) z těchto esenciálních živin nemá, nastávají vážné zdravotní problémy nebo i smrt. Pozitivní správou je to, že pokud tyto chybějící živiny znovu vrátíme do potravy, zdravotní problém se může úplně odstranit.  A to je velmi příznivá zpráva pro všechny lidi se zdravotními problémy. Podrobněji se s tématem esenciálních živin můžete seznámit třeba v české nebo anglické Wikipedii (zadejte např. slovo Výživa a nebo Vitamin).

 

V souladu s posledními vědeckými poznatky jsou mezi tzv. esenciální živiny zařazeny:

 

1/ vitaminy (A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotin, C, D, E, kyselina listová),
2/ minerály (vápník, fosfor, železo, sodík, draslík, hořčík, zinek, měď, mangan, selen, síra, chlór, fluor, bór, křemík, molybden, kobalt, nikl, chróm, vanad, jód ),
3/ aminokyseliny (valin, leucin, isoleucin, methionin, cystein, threonin, lysin, fenylalanin, tyrosin, tryptofan),
4/ mastné kyseliny (kyselina linolová, kyselina alfa linolenová).
5/ organogenní prvky (uhlík, vodík, kyslík a dusík) – získáváme především z vody a vzduchu

 

V současné době se často diskutuje pojem zdravá výživa. Informace o zdravé výživě v médiích jsou velice rozporné a lidé jsou často zmateni. Málokterý článek se zabývá výživou komplexně a hlavně většina článků na toto téma se vůbec nezabývá samou podstatou výživy a zejména nenahraditelnými esenciálními živinami. Je třeba si uvědomit, že hlavním cílem výživy není uspokojit chuťové pohárky našeho mlsného jazýčku (i když to je příjemné a někdy vhodné). Důležitější je, aby náš organismus dostal v potřebném množství všechny esenciální živiny, které pro svoji spolehlivou funkci potřebuje. Např. německý koncept Plnohodnotné výživy je pro to velmi vhodný.

 

 

Nedostatek esenciálních živin a jak s tím souvisí zdravotní problémy?

 

Odborná literatura popisuje řadu zdravotních problémů, které prokazatelně vznikají jako důsledek dlouhodobě nedostatečného příjmu některých esenciálních živin (převážně minerálů a vitaminů). Jedná se zejména o tyto zdravotní problémy: arterioskleróza, anémie, artritida, osteoporóza, hypertenze (vysoký krevní tlak), snížená imunita,  křečové žíly, veškeré kožní problémy (např. lupénka), problémy s vlasy a nehty, ischemická choroba srdeční, srdeční arytmie, schizofrenie, demence, duševní choroby, poruchy jater, neplodnost mužská i ženská, bolesti zad, svalů, kostí i hlavy, svalové křeče, otoky nohou a rukou, poruchy metabolismu včetně obezity či přílišné hubenosti, zhoršený zrak, opakující se bronchitidy, rýmy a záněty plic, nespavost, hormonální poruchy (špatná tvorba hormonů), zánět žil, vnitřní záněty v organismu,  ztráta chuti a sluchu, cukrovka, roztroušená skleróza, alergie, snížená činnost štítné žlázy (struma) a další. Dokonce i rakovina se dává do souvislosti s nerovnováhou esenciálních živin v buňce a mezibuněčném prostoru.

 

Zde je třeba zdůraznit, že lidé často hledají řešení výše uvedených problémů v místech, kde řešení nelze naleznout. Např. v akupunktuře či akupresuře, masážích, homeopatii a jiných metodách, které ale nedodávají do organismu žádné přídavné esenciální živiny. Pokud jsou výše uvedené zdravotní problémy způsobeny nedostatkem esenciálních živin, již z logiky věci nemohou tyto metody pomoci.  Snad mohou pomoci pouze lokálně a dočasně tím, že přesunou potřebnou živinu v organismu z jednoho místa na druhé. Ale tím, že se pomůže v jednom místě, může dojít k nerovnováze v druhém místě organismu. Konečné řešení v případě chybějících živin tedy může být jen v tom, že se doplní potřebné množství esenciálních živin potravou.

 

Pojďme se na souvislost mezi esenciálními živinami a zdravotními problémy podívat trochu podrobněji. Řada zdravotních problémů má svůj základ ve špatném metabolismu. O tom se hodně mluví, málokdo ale ví, že např. většina enzymů, které organismus pro svůj metabolismus potřebuje, má ve svém složení jako tzv. koenzym nějaký vitamin nebo i minerál. Pokud organismus potravou nepřijme tyto vitaminy či minerály v dostatečném množství, nevytvoří se některé enzymy a pak v organismu neprobíhají nějaké důležité reakce (zpravidla řetězové). Tady je zpravidla počátek nesnášenlivosti některých potravin. Na tomto místě je třeba zmínit i různé diety, které drží především lidé s nadváhou. Jejich cílem je snížení váhy. Nastává zajímavý paradox. Dieta sice sníží kalorický příjem a často i skladbu potravin, ale zároveň také nepříznivě sníží obsah přijímaných esenciálních živin, které jsou potřebné pro tvorbu např. trávicích a ostatních metabolických enzymů. Tito lidé – protože dost často své diety opakují – si postupně vyčerpávají své zásoby především minerálů a to pak je vlastní příčinou zpomaleného metabolismu. Nepomůže ani pohyb. Jediným východiskem z tohoto začarovaného kruhu je posílit příjem esenciálních živin.

 

Esenciální živiny mají  vliv i na tvorbu některých hormonů. Známý příklad je např. hormon štítné žlázy – thyroxin, který ve svém složení má jód. Nedostatek jódu v potravě (buď z ryb a nebo i konzumací jodizované soli) zabrání vytvoření tohoto hormonu. Protože hormon štítné žlázy ovlivňuje činnost dalších orgánů, nedostatek této jediné živiny (v daném případě jódu) může dalekosáhle ovlivnit celý organismus. Podobně je to i u jiných hormonů, které ve svém složení mají esenciální živiny. Protože v organismu všechno souvisí se vším, hormony ovlivňují i enzymatické reakce a naopak.

 

Některé esenciální živiny – např. sodík, draslík a vápník mají významný vliv na vznik elektrických impulsů, které například významně ovlivňují činnost srdce a svalů, ale i přenos signálů nervové soustavy. Železo jako součást červených krvinek ovlivňuje buněčné dýchání. A tak by se dalo pokračovat vyprávěním o každé esenciální živině. Ale nelze ani říci – jak se to často píše v ženských časopisech a na doplňcích stravy – že když si vezmete nějaký minerál či vitamín, že se všechno jakoby čarovným proutkem změní. Esenciální živiny totiž působí v organismu jako komplex – jednotlivé živiny se vzájemně ovlivňují – proto i na výživu se musí pohlížet komplexně a analyzovat ji jako celek. I jedna jediná esenciální živina může rozhodit celý metabolismus.

 

Minerály ve formě iontů jsou součástí všech tělesných tekutin, ovlivňují přímo činnost buněk, zejména to, jak buňky přijímají živiny a jak vylučují své odpadní látky. V této souvislosti se hodně se mluví o tzv. překyselení organismu. Není to nic jiného než to, že se vlivem převážné konzumace tzv. kyselinotvorných potravin (maso, sýry, obilniny) ukládají v mezibuněčném prostoru odpadní látky. Organismus je nestačí vyloučit. Tím se mění biochemické prostředí v okolí buněk, často se tím snižuje nebo dokonce zastavuje tvorba enzymů, hormonů, které v buňkách vznikají. Biochemické prostředí v okolí buněk ovlivňuje i účinnost hormonů, kteří coby chemičtí poslové ovlivňují činnost buněk, potažmo orgánů.

 

Možná někdo namítne, že mu rozbor krve neukázal na to, že má nedostatek nějaké živiny. Ale přesto má zdravotní problém. Zde je třeba říci následující: krevní rozbor ukazuje jen stav naší krve v okamžiku odběru. Navíc se běžně analyzují jen hlavní minerály jako je draslík, vápník, sodík, chlór – řada dalších minerálů a vitaminů se nezjišťuje. Organismus se stále snaží, aby jeho vnitřní prostředí bylo maximálně stabilní (tzv. homeostáza).  Takže i když např. nejíte, organismus se dál snaží, aby složení krve bylo stabilní a potřebné živiny si bere ze zásob. A krevní rozbor nemusí ukázat, že by vám něco chybělo (pokud organismus může brát ze zásob).  Konkrétní příklad: i když např. zrovna nejíte stravu, která obsahuje vápník, organismus dál musí zásobovat např. srdce, svaly a nervy vápníkem. Organismus v tomto případě bere vápník ze svých vnitřních zásob – v daném případě z kostí. Tak se vápník v krvi objeví a krevní rozbor neukáže nedostatek. Ale vápník bude ubývat z vašich vnitřních zásob – a pokud to tak půjde dále, brzy se dopracujete k osteoporóze. Tak to může být i u jiných živin, u každé živiny jsou rezervy v organismu různé. Krevní rozbor vůbec neukazuje na biochemický stav našich tkání a stav zásob esenciálních živin. Některé zásoby se mohou vyčerpat rychle, některé pomalu a přesto se krevním rozborem o tom lékař nedozví.

 

Každý, kdo trpí nějakým z výše uvedených zdravotních problémů, se svým způsobem stravování mohl dopracovat k tomu, že si zásobu některé z esenciálních živin natolik snížil (vlastně žil „na dluh“), že už mu běžná strava nepostačuje vykrývat potřebu. A to je celý mechanismus vzniku zdravotních problémů z nedostatku živin. Potěšitelná zpráva je ta, že pokud se do stravy zase doplní příslušné chybějící živiny, organismus se sám může opravit a zdravotní problém odchází.

 

Kdo potřebuje zjišťovat kvalitu své stravy z hlediska obsahu živin?

 

Vědci dlouhodobým zkoumáním a pokusy na lidech také zjistili, jaké množství těchto esenciálních živin ke svému životu přibližně potřebujeme. Jedná se o tzv. doporučené denní dávky (DDD). Tyto hodnoty jsou obecně dobře známy všem výživovým poradcům, jsou dokonce definovány předpisy Evropské unie. S těmito hodnotami my v naší analýze samozřejmě pracujeme a porovnáváme vaši konkrétní stravu.

 

Pokud ve své potravě denně sníme doporučenou denní dávku živin, máme velkou šanci, že nebudeme mít nějaký zdravotní problém souvisící s nedostatkem živin.

 

Problémy s nedostatkem esenciálních živin mají především následující skupiny lidí:

1/ lidé, kteří mají jakýkoliv zdravotní problém, kde neznají příčinu
2/ lidé, kteří drží často různé diety
3/ lidé, kteří ze své stravy vylučují nějakou důležitou skupinu potravin (např. maso, ryby, obilniny, mléčné výrobky, ořechy, semínka apod.)
4/ lidé, kteří konzumují alkohol (úbytek vitaminů skupiny B)
5/ lidé ve stresu
6/ lidé, kteří trpí zácpou či průjmem

Analýza stravovacích návyků a co vám ukáže?

 

Určit nedostatek konkrétních esenciálních živin v potravě je pro jednotlivce poměrně složité. Většina lidí totiž nemá přístup k databázím potravin, nezná tedy složení potravin a tak ani neví, jaké množství konkrétních esenciálních živin ve své potravě zkonzumuje.

 

Úroveň našich znalostí o potravinách se stále vyvíjí. V současné době ve světě existuje několik rozsáhlých potravinářských databází, které obsahují informace o obsahu všech hlavních esenciálních živin ve většině existujících potravin. Tyto databáze využívá i naše pracoviště. Na základě vyplněného dotazníku, provedeme pomocí počítačového programu potřebné výpočty a určíme, které minerály či vitaminy jsou u vás rizikové – nedostatkové nebo, které třeba přebývají.  Jiným způsobem než důkladnou analýzou přijímané potravy nelze na nedostatky živin v přijímané potravě  přijít. Pokud je příjem živin v potravě dlouhodobě nedostatečný, dochází ke snížení jejich zásob v organismu a to vede i k řadě zdravotních problémů. Naším cílem je na tyto chybějící živiny upozornit a navrhnout vám opatření ke zlepšení. Současně vám dáme doporučení ke stravování pro další období.

 

Sledujeme při tom 2 cíle:

 

1/ aby vaše následná strava odpovídala obecným doporučením výživových organizací pro správnou výživu

 

2/ aby vaše strava doplnila chybějící zásoby esenciálních živin. Jde o to, že běžná výživová doporučení, nezohledňují to, že jste se třeba několik let předtím stravoval(a) špatně a vyplenil(a) jste si zásoby některých esenciálních živin. Obyčejným dávkováním živin podle doporučených denních dávek (DDD), se pouze zastaví jejich další pokles, ale nedoplní se zásoby. Proto my pracujeme i s tím, že vám doporučíme (nad rámec běžných výživových doporučení) i příjem dalších potravin, aby se vám chybějící zásoby živin doplnily. Tím se může odstranit vaše zdravotní nerovnováha (pokud je způsobena nedostatkem některé esenciální živiny).

 

Pokud máte zájem řešit váš zdravotní problém, tak právě naše analýza vám může výrazně pomoci v odhalení skutečné příčiny vašeho zdravotního problému. Naše metoda je vědecká. Pamatujte, že i jen jedna chybějící esenciální živina je VŽDY příčinou nějaké zdravotní nerovnováhy. Zjištění pravé příčiny zdravotního problému je často ten největší problém. Pokud znáte příčinu, můžeme problém řešit. Můžeme pomoci komukoliv z České republiky a ani k nám nemusíte chodit. Na základě vašich údajů vám pak výsledky analýzy pošleme i mailem, případně můžeme konzultovat osobně.

 

Neváhejte nás kontaktovat i s jakýmkoliv dotazem na tel. 777 143 283 v pracovní době 10.00 až 17.00 nebo nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře.

NAŠE METODY

Pro ozdravování používáme prověřené regenerační metody německých lékařů přírodní medicíny


TELEFON:

+420 777 143 283

+420 777 744 247


MAIL:
info@centrum-regenerace.cz

ODKAZY:


BLOG - kategorie: